Forvaltningsdatabasen

Voksenopplæringsrådet i Forsvaret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Voksenopplæringsrådet i Forsvaret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Voksenopplæringsrådet i Forsvaret
Utvalgsnummer: 17005000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 01.06.1979 av Forsvarsdepartementet
Mandat:
Faglig rådgivende organ for Forsvarssjefen mht. utbygging oggjennomføring av voksenopplæringen.Foreta faglige inspeksjoner innenfor voksenopplæringen i Forsvaret.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 8 0 4 15000 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 8 0 3 20000 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 10 0 5 20000 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 10 0 4 15000 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 10 0 3 20000 Annen instans
1985 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0 Annen instans
1986 Forsvarsdepartementet 10 0 1 3533 Annen instans
1987 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0
1988 Forsvarsdepartementet 10 0 4 50000
1989 Forsvarsdepartementet 11 1 4 40000
1990 Forsvarsdepartementet 11 1 4 42000
1991 Forsvarsdepartementet 11 1 5 58800
1992 Forsvarsdepartementet 11 1 2 52000
1993 Forsvarsdepartementet 11 1 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Hjalmar Rønvik 1 136 Undervisningsleder Av departement 1970 1970
1980 Medlem og sekretær Rolf Stenerud 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Stig Randal 1 301 Vernepliktig Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Orlaug Langelan Merkesdal 2 301 Rektor
1980 Leder Trygve Tønnessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Gilde 1 219 Menig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Orlaug Langelan Merkesdal 2 301 Rektor
1981 Vanlig medlem Steinar Johannessen 1 301 Undervisningsinspektør 1970 1970
1981 Medlem og sekretær Rolf Stenerud 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Leder Trygve Tønnessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Medlem og sekretær Rolf Stenerud 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Vidar Bjørnstad 1 301 Menig Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Hjalmar Rande 1 301 Undervisningsins Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Orlaug Langelan Merkesdal 2 301 Rektor Av departement 1970
1982 Nestleder Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Reidar Bragstad 1 301 Undervisningsled Av departement 1970 1970
1982 Leder Trygve Tønnessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Mathias Kvammen 1 301 Undervisningsins Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Steinar Johannessen 1 301 Undervisningsins Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Per Jan Mæland 1 1103 Undervisningsled Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jon A. Myrvang 1 1714 Undervisningsled Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Morten Jacobsen 1 104 Menig Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Vidar Bjørnstad 1 301 Menig Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Morten Jacobsen 1 104 Menig Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Morten Jacobsen 1 104 Menig Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Morten Jacobsen 1 104 Menig Av departement 1970
1987 Leder Hjalmar Rønvik 1 136 Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Nils P. Fjellstad 1 219 Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thor Soligard 1 1201 Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arnulf Steinsvik 1 1922 Av departement 1970
1988 Leder Hjalmar Rønvik 1 136 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Nils P. Fjeldstad 1 219 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thor Soligard 1 1201 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnulf Steinsvik 1 1922 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Nestformann Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Nils P. Fjeldstad 1 219 Voksenopplæring Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Hjalmar Rande 1 220 Voksenopplæring Av departement 1970 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Odd Paul Myrland 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Leder Inger Iversen 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Steinar Johannessen 1 301 Voksenopplæring Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter Gustavsen 1 301 Sambandsleder Av departement 1970
1989 Andre tilknyttede personer Even Enge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bård Hansen 1 301 Menig Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thor Soligard 1 1201 Rektor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Laila Kristiansen 2 1804 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arnulf Steinsvik 1 1922 Rektor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Gisle Norheim 1 2002 Korporal Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan-Erik Wang 1 220 Menig Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Odd Paul Myrland 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Andre tilknyttede personer Even Enge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Petter Gustavsen 1 301 Sambandsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bård Hansen 1 301 Menig Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lars Petter Simonsen 1 805 Menig Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Laila Kristiansen 2 1804 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gisle Norheim 1 2002 Korporal Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan-Erik Wang 1 220 Menig Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Odd Paul Myrland 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Flemming Eike 1 231 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Petter Gustavsen 1 301 Sambandsleder Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Even Enge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lars Petter Simonsen 1 805 Menig Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Laila Kristiansen 2 1804 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Atle Arntzen 1 1902 Rektor Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Odd Paul Myrland 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Knud Dahl 1 301 Tillitsvalgt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Petter Gustavsen 1 301 Sambandsleder Av departement 1970
1992 Andre tilknyttede personer Even Enge 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eivind Bergsmyr 1 1653 Hovedtillitsval Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Laila Kristiansen 2 1804 Rektor Av departement 1970
1992 Leder Atle Arntzen 1 1902 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn Erik Bismo 1 1902 Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Odd Paul Myrland 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Knud Dahl 1 301 Tillitsvalgt Av departement 1970
1993 Andre tilknyttede personer Even Enge 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Petter Gustavsen 1 301 Sambandsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eivind Bergsmyr 1 1653 Hovedtillitsval Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Laila Kristiansen 2 1804 Rektor Av departement 1970
1993 Leder Atle Arntzen 1 1902 Rektor Av departement 1970