Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens kantiner

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens kantiner" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens kantiner
Utvalgsnummer: 17007000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1971 av Forsvarsdepartementet
Mandat:
Skal forestå virksomheten ved SK, og på vegne av departementet giretningslinjer for driften. Jfr. kgl. res. av 26. mars 1971.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 8 0 8 82000 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 7 6 8 104000 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 7 79111 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 7 6 9 80487 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 7 6 7 112200 Annen instans
1985 Forsvarsdepartementet 7 6 0 0 Annen instans
1986 Forsvarsdepartementet 7 6 7 126700 Annen instans
1987 Forsvarsdepartementet 7 6 6 112546
1988 Forsvarsdepartementet 7 6 6 115000
1989 Forsvarsdepartementet 7 6 6 85000
1990 Forsvarsdepartementet 7 6 9 120000
1991 Forsvarsdepartementet 7 6 9 135990
1992 Forsvarsdepartementet 7 6 7 94570
1993 Forsvarsdepartementet 7 6 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 7 6 10 130000
1995 Forsvarsdepartementet 7 6 11 101930
1996 Forsvarsdepartementet 7 6 10 194070
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Erik Gossmann 1 0 Korporal Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jørn Bakke 1 125 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Grete Stenerud 2 217 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Roald Thomesen 1 219 Kommandør Av departement 1970 1970
1980 Leder Eivind Vatn 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Andersen 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Stig Randal 1 1219 Vernepliktig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Christian Grøm 1 104 Menig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Dag Steenfeldt-Foss 1 219 Fls. Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Agnethe Brun 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem A.w. Halvorsen 1 219 Oberstløytnant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kai Låtun 1 220 Menig Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Forbundssekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Valen 1 1103 Kantinebestyrer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Jørn Bakke 1 125 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem A.w. Halvorsen 1 219 Oberstløytnant Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kai Låtun 1 220 Menig Av departement 1970
1984 Leder Eivind Vatn 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem A.w. Halvorsen 1 219 Oberstløytnant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kai Låtun 1 220 Menig Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem A.w. Halvorsen 1 219 Oberstløytnant Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Kai Låtun 1 220 Menig Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Raymond Gjertzen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Johannes Valen 1 1103 Kantinebestyrer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer 1970
1987 Vanlig varamedlem Brit Renngård 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Raymond Gjertzen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Berit Tolg 2 301 Kartellsekretær Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Margareth Olsen 2 1924 Kantinebestyrer 1970
1988 Vanlig medlem Svein E. Hammarlund 1 217 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Leder Alf Strømstad 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddmund Bøasæter 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Raymond Gjertzen 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Brit Renngård 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Audun Ommedal 1 604 Oberst Ii Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Fjermeros 2 1001 Kantinebestyrer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Oddvar Solholdt 1 101 Oberst Ii Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Svein E. Hammarlund 1 217 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Siri Walle 2 219 Kapteinløytnant Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gerd Marie Holm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Brit Renngård 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddmund Bøasæter 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Leder Alf Strømstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingvar Myrvollen 1 631 Menig Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Fjermeros 2 1001 Kantinebestyrer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Oddvar Solholdt 1 101 Oberst Ii Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Siri Walle 2 211 Kapteinløytnant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein E. Hammarlund 1 217 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Berit Tolg 2 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Alf Johan Holth 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bodil Marie Olsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Brit Renngård 2 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Oddmund Bøasæter 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gerd Marie Holm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Leder Alf Strømstad 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingvar Myrvollen 1 631 Menig Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Fjermeros 2 1001 Kantinebestyrer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ørjan Karlsen 1 1201 Menig Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Oddvar Solholdt 1 101 Oberst Ii Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Siri Walle 2 211 Kapteinløytnant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein E. Hammarlund 1 217 Førstesekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Gundersen 1 219 Orlogskapt Av departement 1970
1991 Leder Alf Strømstad 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Alf Johan Holth 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddmund Bøasæter 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Bodil Marie Olsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ingvar Myrvollen 1 631 Menig Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Fjermeros 2 1001 Kantinebestyrer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ørjan Karlsen 1 1201 Menig Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Oddvar Solholdt 1 101 Oberst Ii Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Espen Osufsen 1 104 Menig Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Siri Walle 2 211 Kapteinløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein E. Hammarlund 1 217 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1992 Leder Hallvard Austlid 1 219 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Gundersen 1 219 Orlogskaptein Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Kari Skrolsvik 2 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bodil Marie Olsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingvar Myrvollen 1 631 Menig Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Stein Inge Leirbekk 1 717 Vpl Tillitsvalg Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Fjermeros 2 1001 Kantinebestyrer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Ørjan Karlsen 1 1201 Menig Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Espen Osufsen 1 104 Menig Av departement 1970
1993 Leder Hallvard Austlid 1 219 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ellen Koren Dahl 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Stein Inge Leirbekk 1 301 Menig Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bodil Marie Olsen 2 301 Ridgiver Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Kari Skrolsvik 2 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Grete Bjønnum 2 937 Kantineassisten Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gunda Horn Nilsen 2 1924 Bestyrer Av departement 1970
1994 Leder Hallvard Austlid 1 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Morten Unger 1 235 Major Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Owe Klevmo 1 301 Vernepliktig Av departement 1970
1994 Nestleder Ellen Koren Dahl 2 301 Byrisjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kari Skrolsvik 2 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Grete Bjønnum 2 937 Kantineassisten Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gunda Horn Nilsen 2 1924 Bestyrer Av departement 1970
1995 Leder Hallvard Austlid 1 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Morten Unger 1 235 Major Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari Skrolsvik 2 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Stormorken 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Einar Due 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Nestleder Ellen Koren Dahl 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Owe Klevmo 1 301 Vernepliktig Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Grete Bjønnum 2 937 Kantineassisten Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gunda Horn Nilsen 2 1924 Bestyrer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kim Michael Thon 1 Vernepliktig Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Håkon Lutdal 1 Av departement 1970
1995 Leder Gunnar Bjørkavåg 1 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Morten Unger 1 235 Major Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Stormorken 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Einar Due 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rolf J. Nilsen 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Grete Bjønnum 2 937 Kantineassisten Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gunda Horn Nilsen 2 1924 Bestyrer Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Håkon Lutdal 1 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per-Inge Olsen 1 Oberst Ii Av departement 1970
1996 Leder Gunnar Bjørkavåg 1 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kim Michael Thon 1 Vernepliktig Av departement 1970