Forvaltningsdatabasen

Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser)
Utvalgsnummer: 17018000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 19.03.1971 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Tilsynskomiteen for Bergenhus er et rådgivende organ som avgiruttalelser i saker som har tilknytning til: - det historiske områdets spesielle karakter, herundertemporær og permanent offentlig eller privat bruk av Bergenhus/Koengen/Sverresborg, når slik b
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 5 0 3 1000 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 5 0 2 0 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 2 1500 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 3 1000 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 2 2500 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 2 2000 Annen instans
1987 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1988 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 0 0 4 4000
1990 Forsvarsdepartementet 0 0 2 1700
1991 Forsvarsdepartementet 0 0 2 0
1992 Forsvarsdepartementet 0 0 2 1500
1993 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 0 0 2 3500
1995 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1996 Forsvarsdepartementet 0 0 2 5000
1997 Forsvarsdepartementet 0 0 4 6790
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ola Litleskare 1 1201 Generalmajor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Ordfører 1970
1980 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikvar Av departement 1970
1980 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikvar Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Ordfører 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Av instans utenfor departement 1970
1981 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikva Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Mnal Av andre 1970
1982 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Ordfører 1970
1982 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservato Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Ordfører Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikvar Av departement 1970
1983 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikvar Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Ordfører Av andre 1970
1984 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege Av andre 1970
1985 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikvar Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Av andre 1970
1986 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikvar Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1987 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikv Av departement 1970
1987 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege 1970
1988 Nestleder Kjell Falck 1 1201 Førstekonservat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikv Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1988 Vanlig medlem Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege 1970
1989 Leder Alv Midthun 1 1201 Generalmajor Av departement 1970
1989 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Distriktsantikv Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Distriktssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1989 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1990 Leder Alv Midthun 1 1201 Generalmajor Av departement 1970
1990 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Distriktssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1990 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Distriktssjef Av departement 1970
1991 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1991 Leder Alv Midthun 1 1201 Generalmajor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1992 Leder Sverre Økland 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1992 Leder Alv Midthun 1 1201 Generalmajor Av departement 1970
1992 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1992 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Distriktssjef Av departement 1970
1993 Leder Sverre Økland 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Regiondirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1993 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1994 Leder Sverre Økland 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1994 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Regiondirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1994 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1995 Leder Sverre Økland 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1995 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Regiondirektør Av departement 1970
1995 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1996 Leder Sverre Økland 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1996 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Regiondirektør Av departement 1970
1996 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Ordfører Av departement 1970
1997 Leder Sverre Økland 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1997 Nestleder Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bengt Martin Olsen 1 1201 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Jahn Lavik 1 1201 Førsteantikvar Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Harald Irgens 1 1201 Arkitekt 1970
1997 Vanlig medlem Einar Skarsbø 1 1201 Regiondirektør Av departement 1970
2002 Nestleder Anne Ågotnes 1201 Direktør
2002 Kristian Helland 1201 Ordfører
2002 Per Jahn Lavik 1201 Førsteantikvar
2002 Leder Edvard Larsen 1201 Oberst
2002 Kjell Harald Irgens 1201 Arkitekt
2002 Einar Skarsbø 1201 Regiondirektør