Forvaltningsdatabasen

Flyruteutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Flyruteutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Flyruteutvalget
Utvalgsnummer: 17023000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal utrede sakskomplekset vedrørende forsvarets flyruter ogforholdet til den sivile luftfart.
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 14 0 3 0
1981 Forsvarsdepartementet 14 0 3 253174
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 0 150000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Per Chr. Aune 1 0 Oberstløytnant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Maack 1 124 Oberstløytnant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ragnhild Behringer 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Even Enge 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Hans-Christian Wilhelmsen 1 219 Major 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ola Berg 1 220 Oberst I I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sissel Kværness 2 301 Reiselivskonsulent I statsråd 1970 1970
1980 Leder Alf M. Frotjold 1 301 I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole M. Rambech 1 626 Konsulent I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Theodor Theodorsen 1 1037 Oberstløytnant I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Erik Gossmann 1 1601 Korporal Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tore Snevoll 1 1924 Kontrollør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Fylkesordfører I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Laute Strom 1 2003 Samferdselssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Christian Grøm 1 104 Menig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jarl Ivar Sæther 1 220 Rittmester Av departement 1970 1970