Forvaltningsdatabasen

Krigsdekorasjonsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Krigsdekorasjonsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Krigsdekorasjonsrådet
Utvalgsnummer: 17026000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl. res. 24. oktober 1986 og20. desember 1991.
Mandat:
Rådgivende organ for Forsvarsdepartementet i saker vedrørendekrigsdekorasjoner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Forsvarsdepartementet 7 0 33 103763
1988 Forsvarsdepartementet 7 0 4 481800
1989 Forsvarsdepartementet 6 0 1 314676
1990 Forsvarsdepartementet 6 0 0 0
1991 Forsvarsdepartementet 6 0 1 0
1992 Forsvarsdepartementet 5 0 2 12820
1993 Forsvarsdepartementet 5 0 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 5 0 2 10000
1995 Forsvarsdepartementet 5 0 0 0
1996 Forsvarsdepartementet 5 0 0 0
1997 Forsvarsdepartementet 5 0 1 0
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Sekretær, ikke medlem Reidar Volden 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Hansen 1 219 Kansellisjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Formann I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Øivind Schau 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Baard Helle 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1987 Leder Geirmund Ihle 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Hansen 1 219 Kansellisjef I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Reidar Volden 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Baard Helle 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Krigspensjonist I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Øivind Schau 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør I statsråd 1970
1988 Leder Geirmund Ihle 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Reidar Volden 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Hansen 1 219 Kansellisjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Øivind Schau 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Krigspensjonist I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Leder Geirmund Ihle 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Hansen 1 219 Kansellisjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Reidar Volden 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Øivind Schau 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Krigspensjonist I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Leder Geirmund Ihle 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Reidar Volden 1 219 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Roald H. Christensen 1 219 Kommandør Ii I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Hansen 1 219 Kansellisjef I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Arne Omdahl 1 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Øivind Schau 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arne Mathisen 1 301 Krigspensjonist I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Leder Geirmund Ihle 1 1106 Rektor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Svein Helmer Ni Forså 1 217 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Arne Omdahl 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Baard Helle 1 301 Fhv. Admiral Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Helmer Ni Forså 1 217 Kommandørkaptei Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Arne Omdahl 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Baard Helle 1 301 Fhv. Admiral Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Helmer Ni Forså 1 217 Kommandørkaptei Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Arne Omdahl 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Baard Helle 1 707 Fhv Kontreadmi Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Gabriel Lund 1 1601 Fhv Oberst Ii Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Helmer Ni Forså 1 217 Kommandørkaptei Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Baard Helle 1 707 Fhv. Kontreadmi Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Gabriel Lund 1 1601 Fhv. Oberst Ii Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein Helmer Ni Forså 1 217 Kommandørkaptei Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Baard Helle 1 707 Fhv. Kontreadmi Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Gabriel Lund 1 1601 Fhv. Oberst Ii Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Svein Helmer Ni Forså 1 217 Kommandørkaptei Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Baard Helle 1 707 Fhv. Kontreadmi Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Gabriel Lund 1 1601 Fhv. Oberst Ii Av departement 1970
2002 Reidar Volden 219 Fhv. Underdirektør
2002 Jan Molberg 219 Oberstløytnant
2002 Arne Mathisen 301 Pensjonist
2002 Sissel Hetty Markussen 301 Rådgiver
2002 Baard Helle 709 Fhv. Kontreadmiral
2002 Leder Geirmund Ihle 1106 Rektor