Forvaltningsdatabasen

Utvalg for vurdering av Forsvarets musikk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av Forsvarets musikk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av Forsvarets musikk
Utvalgsnummer: 17033000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 10.7.89 av Forsvarsdepartementet.
Mandat:
Utvalget skal utarbeide forslag til en samlet plan for den fremtidigestruktur av Forsvarets musikk.
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Forsvarsdepartementet 7 0 6 108000
1990 Forsvarsdepartementet 7 0 6 15000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Medlem og sekretær Tore Bjønnes 1 133 Major Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Christer Olav Johannesen 1 216 Major Av departement 1970
1989 Leder Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tone Vandvik 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Turi Langeland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Audun Ommedal 1 604 Oberst Ii Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunleiv Karlsen 1 1201 Kaptein Av departement 1970
1990 Medlem og sekretær Tore Bjønnes 1 133 Major Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Christer Olav Johannesen 1 216 Major Av departement 1970
1990 Leder Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tone Vandvik 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Turi Langeland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Audun Ommedal 1 604 Oberst Ii Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunleiv Karlsen 1 1201 Kaptein Av departement 1970