Forvaltningsdatabasen

Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret
Utvalgsnummer: 17034000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 23.12.1988.
Mandat:
Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Barelovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Forsvarsdepartementet 3 6 15 32000
1990 Forsvarsdepartementet 3 6 18 78800
1991 Forsvarsdepartementet 3 6 13 130000
1992 Forsvarsdepartementet 3 6 13 52752
1993 Forsvarsdepartementet 3 6 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 3 6 11 106000
1995 Forsvarsdepartementet 3 6 11 63693
1996 Forsvarsdepartementet 3 6 11 153821
1997 Forsvarsdepartementet 3 6 11 223819
2002 Forsvarsdepartementet
2003 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Vanlig medlem Otto Strømbeck 1 113 Oberstløytnant I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Geir Kalheim 1 226 Ekspeditør I statsråd 1970
1989 Leder Knut Almaas 1 301 Førstebyskriver I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Westeng 2 301 Orlogskaptein I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Lagdommer I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Blomdal 1 301 Lagdommer I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ernst W. Michaelsen 1 707 Oberstløytnant I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Rune Tellefsen 1 707 Elektroingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Audun Øvrebø 1 1001 Student I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Otto Strømbeck 1 113 Oberstløytnant I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Geir Kalheim 1 226 Ekspeditør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Blomdal 1 301 Lagdommer I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Lagdommer I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Rune Tellefsen 1 707 Elektroingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ernst W. Michaelsen 1 707 Oberstløytnant I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Audun Øvrebø 1 1001 Student I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Westeng 2 1201 Orlogskaptein I statsråd 1970
1990 Leder Knut Almaas 1 1601 Lagdommer I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Otto Strømbeck 1 113 Oberstløytnant I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Geir Kalheim 1 226 Ekspeditør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Rune Tellefsen 1 707 Elektroingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ernst W. Michaelsen 1 707 Oberstløytnant I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Audun Øvrebø 1 1001 Student I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Westeng 2 1201 Orlogskaptein I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Terje Johannessen 1 219 Major I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jan Molberg 1 219 Kaptein I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Henning Sund 1 301 Student I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Ivar Pettersen 1 301 Student I statsråd 1970
1992 Andre tilknyttede personer Odd Blomdal 1 301 Sysselmann I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Lars Petter Simonsen 1 805 Daglig Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Westeng 2 1201 Orlogskaptein I statsråd 1970
1992 Leder Knut Almaas 1 1601 Førstebyfogd I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Espen Osufsen 1 104 Menig I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jan Molberg 1 219 Major I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils Terje Johannessen 1 219 Major I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Reidun Jardam 2 220 Byrettsdommer I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Ivar Pettersen 1 301 Student I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Stein Inge Leirbekk 1 301 Menig I statsråd 1970
1993 Andre tilknyttede personer Odd Blomdal 1 301 Sysselmann I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Knud Dahl 1 301 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Henning Sund 1 301 Student I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Magne Paulsen 1 702 Orlogskaptein I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Lars Petter Simonsen 1 805 Daglig Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Westeng 2 1201 Orlogskaptein I statsråd 1970
1993 Leder Knut Almaas 1 1601 Førstebyfogd I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Espen Osufsen 1 104 Menig I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidun Jardam 2 220 Byrettsdommer I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Knud Dahl 1 301 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Stein Inge Leirbekk 1 301 Menig I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Magne Paulsen 1 702 Orlogskaptein I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Reidun Jardam 2 220 Byrettsdommer I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Dæhli 1 Major I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ove Klevmo Møller 1 Menig I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ståle Kalkvik 1 Menig I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut Roar Bakken 1 Major I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Roar Hannestad 1 Major Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Heikki Holmås 1 Menig I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Reidun Jardam 2 220 Byrettsdommer I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ståle Kalkvik 1 Menig I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Roar Bakken 1 Major I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ove Klevmo Møller 1 Menig I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Heikki Holmås 1 Menig I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne Dæhli 1 Major I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Roar Hannestad 1 Major Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Reidun Jardam 2 219 Byrettsdommer I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Heikki Holmås 1 Menig I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Ove Klevmo Møller 1 Menig I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Roar Hannestad 1 Major Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Dæhli 1 Major I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Ståle Kalkvik 1 Menig I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Roar Bakken 1 Major I statsråd 1970
2002 Ragnar Line Auglend 105 Rektor
2002 Roar Hannestad 106 Oberstløytnant
2002 Bente Sleppen 219 Major
2002 Randi Johanne Carlstedt 704 Tingrettsdommer
2002 Leder Knut Almaas 1601 Førstebyfogd
2002 Roger Matberg Student
2002 Margunn Dahlen Major
2002 Thomas Klokkerhaug
2002 Ola Johnsen Lenes Student
2003 Jan Molberg Oberstløytnant
2003 Randi Johanne Carlstedt Tingrettsdommer
2003 Solveig Eikeland Kaptein
2003 Leder Knut Almaas Sorenskriver
2003 Knut Sverre Skurdal Andresen Student
2003 Ragnar Line Auglend Rektor
2003 Lill-Karin Sanna Major
2003 Tormund Hansen Skinnarmo
2003 Ingunn Iren Tønnesen