Forvaltningsdatabasen

Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem
Utvalgsnummer: 17040000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 27.2.1992 av Forsvarsdepartementet.
Mandat:
Vurdering av personellmessige tiltak og retningslinjer for bruken avdisse.Vurdering av det framtidige personellforvaltningssystem iForsvaret.Vurdering av rett og plikt til yrkestilsetting for befal ettergjennomført krigsskoleutdanning.
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Forsvarsdepartementet 13 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Vanlig medlem Bjørnar Nyborg 1 101 Oberstløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor-Arne Solbakken 1 136 Leder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Oddhild Borge 2 217 Formann Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Inger Johanne Aag 2 217 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Leder Sylvi Krogsæter 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem BenteÅnes Rydland 2 219 Kapteinløytnant Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Olav Kjetun 1 219 Kommandør I Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Frank Andersen 1 220 Oberstløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem KjellÅge Hansen 1 226 Klubbleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Grønsholt 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Håkon Bjørklund 1 237 Leder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjarne M. Laurhammer 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ulf Kirkemo 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Even Bolstad 1 301 Informasjonsled Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jakob Eitrheim 1 301 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Annaniassen 1 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Kulstad 1 401 Oberstløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Nils Erik Moen 1 501 Major Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Brørby 2 605 Nestformann Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Inge Olsen 1 707 Oberstløytnant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lauritz Olav Bjørgen 1 1201 Kommandør Ii Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jostein Egeland 1 1246 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Jan Gunnar Storli 1 1601 Major Av departement 1970