Forvaltningsdatabasen

Forsvarets høgskoles opptaksråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarets høgskoles opptaksråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarets høgskoles opptaksråd
Utvalgsnummer: 17044000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.07.92 av Forsvarsdepartementet.
Mandat:
Opptaksr}det skal vurdere s|knader om opptak til hoved- og totalforsvarskursene ved Forsvarets h|gskole og gi skolens direkt|r r}d med hensyn til hvem som b|r tas opp som kurs- deltakere og reserver.
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Forsvarsdepartementet 4 0 0 0
1996 Forsvarsdepartementet 4 0 2 15000
1997 Forsvarsdepartementet 4 0 2 15000
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Vanlig medlem Arne K. Sejnes 1 219 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jarle Øien 1 220 Organisasjonssj Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Oddbjørn Mjølhus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Monica Lütken 2 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Leder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne K. Sejnes 1 219 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jarle Øien 1 220 Organisasjonssj Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Oddbjørn Mjølhus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Monica Lütken 2 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Monica Lütken 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erling Petter Roalsvig 1 219 Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Oddbjørn Mjølhus 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Eldar Kjelling 1 301 Oberstløytnant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Øyvind Sæther 1 Direktør Av departement 1970
2002 Leder Monica Lütken 219 Avdelingsdirektør
2002 Karen Alette Melander 301 Ekspedisjonssjef
2002 Nina Sverdrup Svendsen 301 Forhandlingskonsulent
2002 Petter Haas Brubakk Adm. Direktør
2002 Finn Horvei Oberstløytnant