Forvaltningsdatabasen

Hovedstyret for Norges forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedstyret for Norges forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedstyret for Norges forskningsråd
Utvalgsnummer: 171
Opprettelsesår: 1993
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2004 Arild Underdal 1 0 professor 01.01.1996 19.12.2006
2004 Gabriella C. Nilsdotter Dånmark 2 0 markedsdirektør 01.01.2000 31.01.2006
2004 Martha Kold Bakkevig 2 0 adm. direktør 01.01.1999 31.01.2006
2004 Tom Scharning 1 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2004 Willy Mo 1 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2004 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.01.2006
2004 Anne Breiby 2 0 daglig leder 01.01.1996 31.01.2006
2004 Heidi Sørensen 2 0 daglig leder 01.01.2000 31.01.2006
2004 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2004 Terje Olav Moen 1 0 avdelingssjef 01.01.2000 31.01.2006
2004 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2004 Gerd Liv Valla 2 0 konsulent 01.01.2000 31.01.2006
2004 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2004 Dag Olav Hessen 1 0 professor 01.01.2000 31.01.2006
2004 Knut Brautaset 1 0 høgskoledosent 01.01.2000 31.01.2006
2004 Ingvild Broch 2 0 forskningsdirektør 01.01.2000 31.01.2006
2004 Mari Nes 2 0 rådgiver 01.01.1999 31.01.2006
2004 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2004 Ingvild Sælid Gilhus 2 0 professor 01.01.2002 19.12.2006
2004 Roy H. Gabrielsen 1 0 professor 01.01.2000 31.01.2006
2004 Heidi Meland 2 0 daglig leder 01.01.2000 31.01.2006
2004 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2004 Lars A. Takla 1 0 arbeidende styreformann 01.01.2002 19.12.2006
2004 Tore Andreassen 1 0 daglig leder 01.01.2002 31.12.2006
2004 Idun Nytun Christie 2 23220 adm. direktør 01.01.2002 19.12.2006
2004 Marit Boyesen 2 40250 rektor 01.01.2002 19.12.2006
2005 Dag Olav Hessen 1 0 professor 01.01.2000 31.01.2006
2005 Roy H. Gabrielsen 1 0 professor 01.01.2000 31.01.2006
2005 Willy Mo 1 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2005 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2005 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2005 Knut Brautaset 1 0 høgskoledosent 01.01.2000 31.01.2006
2005 Tom Scharning 1 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2005 Arild Underdal 1 0 professor 01.01.1996 19.12.2006
2005 Gabriella C. Nilsdotter Dånmark 2 0 markedsdirektør 01.01.2000 31.01.2006
2005 Terje Olav Moen 1 0 avdelingssjef 01.01.2000 31.01.2006
2005 Lars A. Takla 1 0 arbeidende styreformann 01.01.2002 19.12.2006
2005 Martha Kold Bakkevig 2 0 adm. direktør 01.01.1999 31.01.2006
2005 Gerd Liv Valla 2 0 konsulent 01.01.2000 31.01.2006
2005 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2005 Tore Andreassen 1 0 daglig leder 01.01.2002 31.12.2006
2005 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2005 Heidi Meland 2 0 daglig leder 01.01.2000 31.01.2006
2005 Anne Breiby 2 0 daglig leder 01.01.1996 31.01.2006
2005 Ingvild Broch 2 0 forskningsdirektør 01.01.2000 31.01.2006
2005 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2005 Ingvild Sælid Gilhus 2 0 professor 01.01.2002 19.12.2006
2005 Heidi Sørensen 2 0 daglig leder 01.01.2000 31.01.2006
2005 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2005 Mari Nes 2 0 rådgiver 01.01.1999 31.01.2006
2005 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.01.2006
2005 Idun Nytun Christie 2 23220 adm. direktør 01.01.2002 19.12.2006
2005 Marit Boyesen 2 40250 rektor 01.01.2002 19.12.2006
2006 Frøydis Tonning Langmark 2 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2006 Ingvild Sælid Gilhus 2 0 professor 01.01.2002 19.12.2006
2006 Lars A. Takla 1 0 arbeidende styreformann 01.01.2002 19.12.2006
2006 Gerd Liv Valla 2 0 konsulent 01.01.2000 31.01.2006
2006 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2006 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2006 Rigmor Austgulen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.01.2006
2006 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2006 Anne Breiby 2 0 daglig leder 01.01.1996 31.01.2006
2006 Ingvild Broch 2 0 forskningsdirektør 01.01.2000 31.01.2006
2006 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2006 Terje Olav Moen 1 0 avdelingssjef 01.01.2000 31.01.2006
2006 Arild Underdal 1 0 professor 01.01.1996 19.12.2006
2006 Gabriella C. Nilsdotter Dånmark 2 0 markedsdirektør 01.01.2000 31.01.2006
2006 Tore Andreassen 1 0 daglig leder 01.01.2002 31.12.2006
2006 Martha Kold Bakkevig 2 0 adm. direktør 01.01.1999 31.01.2006
2006 Dag Olav Hessen 1 0 professor 01.01.2000 31.01.2006
2006 Roy H. Gabrielsen 1 0 professor 01.01.2000 31.01.2006
2006 Mari Nes 2 0 rådgiver 01.01.1999 31.01.2006
2006 Heidi Meland 2 0 daglig leder 01.01.2000 31.01.2006
2006 Knut Brautaset 1 0 høgskoledosent 01.01.2000 31.01.2006
2006 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2006 Tom Scharning 1 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2006 Heidi Sørensen 2 0 daglig leder 01.01.2000 31.01.2006
2006 Willy Mo 1 0 direktør 01.01.2000 31.01.2006
2006 Idun Nytun Christie 2 23220 adm. direktør 01.01.2002 19.12.2006
2006 Marit Boyesen 2 40250 rektor 01.01.2002 19.12.2006
2007 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2007 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2007 Eli Bergsvik 2 0 rektor 01.01.2007 31.12.2010
2007 Alf Bjørseth 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.08.2007
2007 Aud Alming 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 31.12.2010
2007 Siri M. Kalvig 2 0 meteorolog 01.01.2007 31.12.2010
2007 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2007 Ole-Henrik Magga 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2007 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2007 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2007 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2007 Peter Wesenberg 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2010
2008 Siri M. Kalvig 2 0 meteorolog 01.01.2007 31.12.2010
2008 Aud Alming 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 31.12.2010
2008 Ole-Henrik Magga 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2008 Margareth Øvrum 2 0 direktør 01.01.2008 31.12.2010
2008 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2008 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2008 Peter Wesenberg 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2010
2008 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2008 Eli Bergsvik 2 0 rektor 01.01.2007 31.12.2010
2008 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2008 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2008 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2008 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2009 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2009 Siri M. Kalvig 2 0 meteorolog 01.01.2007 31.12.2010
2009 Eli Bergsvik 2 0 rektor 01.01.2007 31.12.2010
2009 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2009 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2009 Peter Wesenberg 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2010
2009 Aud Alming 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 31.12.2010
2009 Margareth Øvrum 2 0 direktør 01.01.2008 31.12.2010
2009 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2009 Ole-Henrik Magga 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2009 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2009 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2009 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2010 Eli Bergsvik 2 0 rektor 01.01.2007 31.12.2010
2010 Aud Alming 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 31.12.2010
2010 Unni Merethe Steinsmo 2 0 konserndirektør 01.01.2002 31.12.2010
2010 Bernt-Erik Heid 1 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2010 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2010 Signe Bang 2 0 spesialrådgiver 01.01.2004 31.12.2010
2010 Knut Liestøl 1 0 professor 01.01.2002 31.12.2010
2010 Siri M. Kalvig 2 0 meteorolog 01.01.2007 31.12.2010
2010 Peter Wesenberg 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2010
2010 Geir Stene-Larsen 1 0 direktør 01.01.2002 31.12.2010
2010 Ole-Henrik Magga 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2010 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2010 Margareth Øvrum 2 0 direktør 01.01.2008 31.12.2010
2011 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2011 Knut Arne Hovdal 1 0 rektor 01.01.2011 31.12.2014
2011 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2011 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2014
2011 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2011 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2011 31.12.2014
2011 Tor Saglie 1 0 universitetsdirektør 01.01.2011 31.12.2012
2011 Jarle Aarbakke 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2014
2011 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2011 Ingvild Ragna Myhre 2 3820 partner 01.01.2011 31.12.2014
2011 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2012 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2012 Tor Saglie 1 0 universitetsdirektør 01.01.2011 31.12.2012
2012 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2014
2012 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2012 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2012 Knut Arne Hovdal 1 0 rektor 01.01.2011 31.12.2014
2012 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2011 31.12.2014
2012 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2012 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2012 Jarle Aarbakke 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2014
2012 Ingvild Ragna Myhre 2 3820 partner 01.01.2011 31.12.2014
2012 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2013 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2013 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2014
2013 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2013 Jarle Aarbakke 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2014
2013 Knut Arne Hovdal 1 0 rektor 01.01.2011 31.12.2014
2013 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2013 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2011 31.12.2014
2013 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2013 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2013 Ingvild Ragna Myhre 2 3820 partner 01.01.2011 31.12.2014
2013 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2014 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2014
2014 Vibeke Hammer Madsen 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 31.12.2014
2014 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2014 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2014 Knut Arne Hovdal 1 0 rektor 01.01.2011 31.12.2014
2014 Jarle Aarbakke 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2014
2014 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2014 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2011 31.12.2014
2014 Kari Melby 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2014
2014 Ingvild Ragna Myhre 2 3820 partner 01.01.2011 31.12.2014
2014 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2015 Henrik Madsen 1 0 leder 01.01.2015 31.12.2018
2015 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2015 Mette Halskov Hansen 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2015 Edel Elvevoll 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2015 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2015 Ole Ringdal 1 0 adm. direktør 01.01.2015 31.12.2018
2015 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2015 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2015 Anne Lise Fimreite 2 50560 professor 01.01.2015 31.12.2018
2015 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2015 31.12.2018
2015 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder 01.01.2015 31.12.2018
2016 Henrik Madsen 1 0 leder 01.01.2015 31.12.2018
2016 Edel Elvevoll 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2016 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2016 Mette Halskov Hansen 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2016 Ole Ringdal 1 0 adm. direktør 01.01.2015 31.12.2018
2016 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2016 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2016 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2016 Anne Lise Fimreite 2 50560 professor 01.01.2015 31.12.2018
2016 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2015 31.12.2018
2016 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder 01.01.2015 31.12.2018
2017 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2017 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2017 Mette Halskov Hansen 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2017 Edel Elvevoll 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2017 Henrik Madsen 1 0 leder 01.01.2015 31.12.2018
2017 Ole Ringdal 1 0 adm. direktør 01.01.2015 31.12.2018
2017 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2017 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2017 Anne Lise Fimreite 2 50560 professor 01.01.2015 31.12.2018
2017 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2015 31.12.2018
2017 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder 01.01.2015 31.12.2018
2018 Ole Ringdal 1 0 adm. direktør 01.01.2015 31.12.2018
2018 Jarle Møen 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2018
2018 Øyvind Fylling-Jensen 1 0 konsernsjef 01.01.2011 31.12.2018
2018 Edel Elvevoll 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2018 Gunnar Bovim 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2018
2018 Henrik Madsen 1 0 leder 01.01.2015 31.12.2018
2018 Mette Halskov Hansen 2 0 professor 01.01.2015 31.12.2018
2018 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2011 31.12.2018
2018 Anne Lise Fimreite 2 50560 professor 01.01.2015 31.12.2018
2018 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2015 31.12.2018
2018 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder 01.01.2015 31.12.2018