Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges grønne fagskole - Vea

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges grønne fagskole - Vea" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges grønne fagskole - Vea
Utvalgsnummer: 172
Opprettelsesår: 1990
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ingunn Helgerud 2 0 butikkeier 01.01.2000 31.12.2007
2004 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2004 Bjørnar Bjelland 1 0 avdelingsleder 01.01.2000 31.12.2007
2005 Bjørnar Bjelland 1 0 avdelingsleder 01.01.2000 31.12.2007
2005 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2005 Ingunn Helgerud 2 0 butikkeier 01.01.2000 31.12.2007
2006 Bjørnar Bjelland 1 0 avdelingsleder 01.01.2000 31.12.2007
2006 Ingunn Helgerud 2 0 butikkeier 01.01.2000 31.12.2007
2006 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2007 Bjørnar Bjelland 1 0 avdelingsleder 01.01.2000 31.12.2007
2007 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2007 Ingunn Helgerud 2 0 butikkeier 01.01.2000 31.12.2007
2007 Simen Ensby 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2011
2007 Åslaug Nevstad Hildre 2 6550 blomsterdekoratør 01.01.2007 31.12.2011
2007 Marit Nyhuus 2 23160 fylkespolitiker 01.01.2007 31.12.2011
2007 Mari Kramrud Arnesen 2 26360 gartner 01.01.2007 31.12.2011
2008 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2008 Simen Ensby 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2011
2008 Åslaug Nevstad Hildre 2 6550 blomsterdekoratør 01.01.2007 31.12.2011
2008 Marit Nyhuus 2 23160 fylkespolitiker 01.01.2007 31.12.2011
2008 Mari Kramrud Arnesen 2 26360 gartner 01.01.2007 31.12.2011
2009 Simen Ensby 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2011
2009 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2009 Åslaug Nevstad Hildre 2 6550 blomsterdekoratør 01.01.2007 31.12.2011
2009 Marit Nyhuus 2 23160 fylkespolitiker 01.01.2007 31.12.2011
2009 Mari Kramrud Arnesen 2 26360 gartner 01.01.2007 31.12.2011
2010 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2010 Simen Ensby 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2011
2010 Åslaug Nevstad Hildre 2 6550 blomsterdekoratør 01.01.2007 31.12.2011
2010 Stian Theodorsen 1 16420 student 01.01.2010 31.12.2011
2010 Anne-Lene Næss 2 17910 student 01.01.2010 31.12.2011
2010 Marit Nyhuus 2 23160 fylkespolitiker 01.01.2007 31.12.2011
2010 Mari Kramrud Arnesen 2 26360 gartner 01.01.2007 31.12.2011
2010 Ida Karina Skjellerud 2 28400 student 01.01.2010 31.12.2011
2010 André Oljemark 1 70000 anleggsgartner 01.01.2010 31.12.2011
2011 Simen Ensby 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2011
2011 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2011 Åslaug Nevstad Hildre 2 6550 blomsterdekoratør 01.01.2007 31.12.2011
2011 Stian Theodorsen 1 16420 student 01.01.2010 31.12.2011
2011 Anne-Lene Næss 2 17910 student 01.01.2010 31.12.2011
2011 Marit Nyhuus 2 23160 fylkespolitiker 01.01.2007 31.12.2011
2011 Mari Kramrud Arnesen 2 26360 gartner 01.01.2007 31.12.2011
2011 Ida Karina Skjellerud 2 28400 student 01.01.2010 31.12.2011
2011 André Oljemark 1 70000 anleggsgartner 01.01.2010 31.12.2011
2012 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2012 Kristian Kjølhamar 1 23120 arkivleder 01.01.2012 01.08.2014
2012 Dorte Finstad 2 23720 informasjonsrådgiver 01.01.2012 31.07.2016
2012 Emil Andrè Grini 1 27700 student 01.01.2012 01.08.2013
2012 Gjertrud Marie Jensen 2 43400 student 01.01.2012 01.08.2013
2013 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2013 Kristian Kjølhamar 1 23120 arkivleder 01.01.2012 01.08.2014
2013 Dorte Finstad 2 23720 informasjonsrådgiver 01.01.2012 31.07.2016
2013 Emil Andrè Grini 1 27700 student 01.01.2012 01.08.2013
2013 Marianne Bergset Leren 2 28210 student 01.01.2013 13.07.2014
2013 Gjertrud Marie Jensen 2 43400 student 01.01.2012 01.08.2013
2013 Anita Johansen 2 75500 student 01.01.2013 01.08.2014
2014 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2014 Kirsti Marie Hougen 2 2830 student 01.01.2014 31.07.2014
2014 Kristian Kjølhamar 1 23120 arkivleder 01.01.2012 01.08.2014
2014 Dorte Finstad 2 23720 informasjonsrådgiver 01.01.2012 31.07.2016
2014 Anita Menkerud 2 26130 lærer 01.01.2014 31.07.2016
2014 Marianne Bergset Leren 2 28210 student 01.01.2013 13.07.2014
2014 Anita Johansen 2 75500 student 01.01.2013 01.08.2014
2015 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2015 Vidar Kristiansen 1 17460 student 01.01.2015 01.08.2017
2015 Dorte Finstad 2 23720 informasjonsrådgiver 01.01.2012 31.07.2016
2015 Anita Menkerud 2 26130 lærer 01.01.2014 31.07.2016
2015 Sarah Fjeld 2 35160 student 01.01.2015 01.08.2017
2016 Ole Rud 1 0 gardbruker 01.01.1995 31.07.2016
2016 Vidar Kristiansen 1 17460 student 01.01.2015 01.08.2017
2016 Dorte Finstad 2 23720 informasjonsrådgiver 01.01.2012 31.07.2016
2016 Anita Menkerud 2 26130 lærer 01.01.2014 31.07.2016
2016 Sarah Fjeld 2 35160 student 01.01.2015 01.08.2017
2017 Vidar Kristiansen 1 17460 student 01.01.2015 01.08.2017
2017 Sarah Fjeld 2 35160 student 01.01.2015 01.08.2017