Forvaltningsdatabasen

Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v.
Utvalgsnummer: 18016000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 07.03.1981 av Olje- og energidepartementet
Mandat:
Forestå den nødvendige koordinering mellom operatørselskap,fiskeriinteresser og offentlige myndigheter m.v. av fremdriften avgasstransportsystemet.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Olje- og energidepartementet 6 0 5 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 6 0 0 0 Annen instans
1983 Olje- og energidepartementet 5 0 0 0 Annen instans
1984 Olje- og energidepartementet 5 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tormod Rødsten 1 301 Underdirektør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Harald Knoph 1 301 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Thor Håkon Helgesen 1 1102 Prosjekt-Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kristen Karlsen 1 1103 Seksjonssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tore Bjordal 1 1103 Seksjonssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Leder Harald Knoph 1 301 Prosjektleder Av departement 1970
1983 Leder Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tormod Rødsten 1 301 Underdirektør Av andre 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Thor Håkon Helgesen 1 1102 Prosjektdirektør Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Knut Guttormsen 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Tore Bjordal 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Tormod Rødsten 1 301 Underdirektør Av andre 1970
1984 Leder Anders Bjarne Moe 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Thor Håkon Helgesen 1 1102 Prosjektdirektør Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Tore Bjordal 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Knut Guttormsen 1 1103 Seksjonssjef Av andre 1970