Forvaltningsdatabasen

Prosjektkomiteen for bølgekraftverkene på Toftestad

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Prosjektkomiteen for bølgekraftverkene på Toftestad" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Prosjektkomiteen for bølgekraftverkene på Toftestad
Utvalgsnummer: 18023000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 30.08.1984 av Olje- og energidepartementet
Mandat:
Gi råd til departement og prosjekter i forbindelse med bygging av toprototype bølgekraftverk på Toftestallen, for å sikre at offentligemidler nyttes etter forutsetningene. Komiteen skal også gi envurdering av prosjektene når den første demonstrasjonsfasen
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Olje- og energidepartementet 7 0 3 5000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 4 2 4 60076 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 4 2 7 40568 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 4 2 7 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Per Andersen 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Sigbjørn Modalsli 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Jan Kristiansen 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Finn Fosse 1 301 Økonomidirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Storebø 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Olav Isachsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Håvard Berge 1 1601 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Andersen 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Sigbjørn Modalsli 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Jan Kristiansen 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Finn Fosse 1 301 Økonomidirektør Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Olav Isachsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Storebø 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1985 Leder Håvard Berge 1 1601 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd E. Sandøy 1 215 Divisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Andersen 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Sigbjørn Modalsli 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Jan Kristiansen 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Olav Isachsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Storebø 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1986 Leder Håvard Berge 1 1601 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd E. Sandøy 1 215 Divisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Andersen 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Jan Kristiansen 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer Sigbjørn Modalsli 1 219 Overingeniør Av departement 1970
1987 Andre tilknyttede personer Olav Isachsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Storebø 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1987 Leder Håvard Berge 1 1601 Direktør Av departement 1970