Forvaltningsdatabasen

Sakkyndig utvalg for beredskapsmessig sikring av dammer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sakkyndig utvalg for beredskapsmessig sikring av dammer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sakkyndig utvalg for beredskapsmessig sikring av dammer
Utvalgsnummer: 18027000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet av departementet 1. juli 1988.
Mandat:
- Vurdere trusselutviklingen.- Vurdere våpenutviklingen.- Vurdere de fortifikatoriske og andre mottiltak som det påbakgrunn av trussel- og våpenutviklingen vil være riktig og nødvendigå iverksette.- Innhente og vurdere forskningsresultater fra inn- og utl
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Olje- og energidepartementet 0 0 1 4500
1989 Olje- og energidepartementet 5 0 4 18390
1990 Olje- og energidepartementet 5 0 1 1
1991 Olje- og energidepartementet 5 0 2 10000
1992 Olje- og energidepartementet 5 0 1 2500
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Birger Brandsæter 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Roar Haugen 1 233 Oberst Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Yngvar Nilsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjarne Rikard Nicolaisen 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Dagfinn Kåre Lysne 1 1601 Professor Av departement 1970
1989 Leder Birger Brandsæter 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Roar Haugen 1 233 Oberst Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Yngvar Nilsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjarne Rikard Nicolaisen 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Dagfinn Kåre Lysne 1 1601 Professor Av departement 1970
1990 Leder Birger Brandsæter 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Roar Haugen 1 233 Oberst Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Yngvar Nilsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjarne Rikard Nicolaisen 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Dagfinn Kåre Lysne 1 1601 Professor Av departement 1970
1991 Leder Birger Brandsæter 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Roar Haugen 1 233 Oberst Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Yngvar Nilsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bjarne Rikard Nicolaisen 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Dagfinn Kåre Lysne 1 1601 Professor Av departement 1970
1992 Leder Birger Brandsæter 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Roar Haugen 1 233 Oberst Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Yngvar Nilsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjarne Rikard Nicolaisen 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Dagfinn Kåre Lysne 1 1601 Professor Av departement 1970