Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Ålesund

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Ålesund" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Ålesund
Utvalgsnummer: 184
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jon Ivar Håvold 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Tormod Venvik 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2003 31.07.2007
2004 Christian A. Strømmen 1 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2004 Knut Helge Skare 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Monica Dalseth 2 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2004 Harald Yndestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2004 Harald Nordal 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Karl Johan Skårbrevik 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Willy Sæther 1 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2004 Idar Borlaug 1 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2004 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2004 Kirsti Lovise Slotsvik 2 0 distriktsvegsjef 01.01.2003 31.07.2007
2004 Liv Møller-Christensen 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Torill Ytreberg 2 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Rigmor Einang Alnes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Snorre Bakke 1 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2004 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2004 Aud Holstad 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.07.2007
2004 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2005 Knut Helge Skare 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Christian A. Strømmen 1 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2005 Kirsti Lovise Slotsvik 2 0 distriktsvegsjef 01.01.2003 31.07.2007
2005 Idar Borlaug 1 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2005 Tormod Venvik 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2003 31.07.2007
2005 Karl Johan Skårbrevik 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Liv Møller-Christensen 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Snorre Bakke 1 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2005 Willy Andrè Bergstrøm 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2005 Harald Nordal 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Dan Erik Røstad 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2005 Jon Ivar Håvold 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Torill Ytreberg 2 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Lars Inge Hoff Furmyr 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Kristoffer Sandøy 2 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2005 Rigmor Einang Alnes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Aud Holstad 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.07.2007
2005 Monica Dalseth 2 0 student 01.01.2004 30.06.2005
2005 Willy Sæther 1 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2005 Harald Yndestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2005 Thomas Jacobsson 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2006 Willy Andrè Bergstrøm 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2006 Ragnhild Lundgren 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Harald Yndestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2006 Harald Viig 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Knut Helge Skare 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Aud Holstad 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.07.2007
2006 Torill Ytreberg 2 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Jon Ivar Håvold 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Dan Erik Røstad 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Harald Nordal 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Karl Johan Skårbrevik 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Willy Sæther 1 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2006 Eirik Løvoll 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Rigmor Einang Alnes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Kristoffer Sandøy 2 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2006 Thomas Jacobsson 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Kirsti Lovise Slotsvik 2 0 distriktsvegsjef 01.01.2003 31.07.2007
2006 Lars Inge Hoff Furmyr 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Liv Møller-Christensen 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2006 Tormod Venvik 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2003 31.07.2007
2006 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2007 Torill Ytreberg 2 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kari Vedde 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2007 Tormod Venvik 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ralf Kirchhoff 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Harald Nordal 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ragnhild Lundgren 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Kristoffer Sandøy 2 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2007 Petter K. Gjelsvik 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Willy Sæther 1 0 høgskolelærer 01.01.2003 31.07.2007
2007 Aud Holstad 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.07.2007
2007 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2007 Knut Helge Skare 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Jon Ivar Håvold 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Terje J.K. Andersen 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2007 Mona Ryste 2 0 avdelingssjef 01.01.2007 31.07.2011
2007 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2007 Karl Johan Skårbrevik 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Linda Katrin Myhren Vada 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2007 Rigmor Einang Alnes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Eirik Løvoll 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Anne Stene 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2007 Harald Viig 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Bjørn Røthe Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2007 31.07.2011
2007 Harald Yndestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kirsti Lovise Slotsvik 2 0 distriktsvegsjef 01.01.2003 31.07.2007
2007 Johann Njaastad 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Geirmund Oltedal 1 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Åse Mørkeset 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 01.10.2008
2007 Hans Petter Hildre 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Liv Møller-Christensen 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2007 Anne Dreyer 2 60180 stipendiat 01.01.2007 31.07.2011
2007 Remi Stridh 1 60630 student 01.01.2007 31.07.2012
2007 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2007 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2008 Petter K. Gjelsvik 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Hans Petter Hildre 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Geirmund Oltedal 1 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Åse Mørkeset 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 01.10.2008
2008 Ralf Kirchhoff 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Anne Stene 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2008 Bjørn Røthe Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2007 31.07.2011
2008 Terje J.K. Andersen 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2008 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2008 Johann Njaastad 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Mona Ryste 2 0 avdelingssjef 01.01.2007 31.07.2011
2008 Kari Vedde 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2008 Linda Katrin Myhren Vada 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2008 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2008 Kine Norheim 2 60040 student 01.01.2008 01.08.2009
2008 Krishmarajah Nishani 2 60100 student 01.01.2008 01.08.2009
2008 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2008 Fredrik Rakvåg 1 60150 student 01.01.2008 01.08.2009
2008 Anne Dreyer 2 60180 stipendiat 01.01.2007 31.07.2011
2008 Remi Stridh 1 60630 student 01.01.2007 31.07.2012
2008 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2008 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2009 Anne Stene 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2009 Sondre Worsøe 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2009 Hans Petter Hildre 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Kari Vedde 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2009 Mona Ryste 2 0 avdelingssjef 01.01.2007 31.07.2011
2009 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2009 Martin Tjernsbekk 1 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Geirmund Oltedal 1 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Ralf Kirchhoff 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Linda Katrin Myhren Vada 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2009 Bjørn Røthe Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2007 31.07.2011
2009 Terje J.K. Andersen 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2009 Bjørn Kåre Steinnes 1 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Malin EK Bråtene 2 60020 student 01.01.2009 31.07.2012
2009 Kine Norheim 2 60040 student 01.01.2008 01.08.2009
2009 Krishmarajah Nishani 2 60100 student 01.01.2008 01.08.2009
2009 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2009 Fredrik Rakvåg 1 60150 student 01.01.2008 01.08.2009
2009 Anne Dreyer 2 60180 stipendiat 01.01.2007 31.07.2011
2009 Remi Stridh 1 60630 student 01.01.2007 31.07.2012
2009 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2009 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2010 Bjørn Kåre Steinnes 1 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Anne Stene 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2010 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2010 Sondre Worsøe 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Kari Vedde 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2010 Geirmund Oltedal 1 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Bjørn Røthe Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2007 31.07.2011
2010 Linda Katrin Myhren Vada 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2010 Mona Ryste 2 0 avdelingssjef 01.01.2007 31.07.2011
2010 Ralf Kirchhoff 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Laila, Marie Haram 2 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Martin Tjernsbekk 1 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2010 Terje J.K. Andersen 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2010 Hans Petter Hildre 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Malin EK Bråtene 2 60020 student 01.01.2009 31.07.2012
2010 Sven Erling Vea 1 60050 student 01.01.2010 31.07.2012
2010 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2010 Anne Dreyer 2 60180 stipendiat 01.01.2007 31.07.2011
2010 Remi Stridh 1 60630 student 01.01.2007 31.07.2012
2010 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2010 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2011 Anne Stene 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2011 Nils Johan Liaaen 1 0 adm. direktør 01.01.2000 31.07.2011
2011 Linda Katrin Myhren Vada 1 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2011 Kjell Inge Tomren 1 0 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Sondre Worsøe 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Astrid Jartrud Eidsvik 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Geirmund Oltedal 1 0 rektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Ralf Kirchhoff 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Laila, Marie Haram 2 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Terje J.K. Andersen 1 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2007 31.07.2011
2011 Mona Ryste 2 0 avdelingssjef 01.01.2007 31.07.2011
2011 Jon Ivar Håvold 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Hans Petter Hildre 1 0 professor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Bjørn Røthe Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2007 31.07.2011
2011 Kari Vedde 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2011 Malin EK Bråtene 2 60020 student 01.01.2009 31.07.2012
2011 Tina Rønning Lund 2 60040 rådgiver 01.01.2011 31.07.2012
2011 Sven Erling Vea 1 60050 student 01.01.2010 31.07.2012
2011 Anne Indbjør Hauso 2 60070 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2011 Christian Lillebø Remøy 1 60080 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Guttorm Ulla 1 60080 rektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2011 May-Helen Molvær Grimstad 2 60130 rådmann 01.01.2011 31.12.2015
2011 Anne Dreyer 2 60180 stipendiat 01.01.2007 31.07.2011
2011 Dagrun Lorgen Jensen 2 60300 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2011 Tove Havnegjerde 2 60300 bioingeniør 01.01.2011 31.07.2012
2011 Øyvind Helgesen 1 60350 professor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Rolf Fiskerstrand 1 60350 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Remi Stridh 1 60630 student 01.01.2007 31.07.2012
2011 Nils-Roar Hareide 1 60650 fhv. forsker 01.01.2011 31.12.2015
2011 Marit Botnen 2 60650 kommunesjef 01.01.2011 31.12.2015
2011 Ingrid Opedal 2 61040 tunvert 01.01.2000 31.07.2011
2011 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2011 Vilmar Æsøy 1 62700 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2011 Ole Helge Haugen 1 64190 fylkesleder 01.01.2011 31.12.2015
2011 Eva Toril Strand 2 65300 styrmann 01.01.2011 31.12.2015
2012 Hans Marius Martinsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2012 Jonas Longva Larsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2012 Jon Ivar Håvold 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Hans Jørgen Mora Johansen 1 0 student 01.01.2012 19.06.2013
2012 Kjell Inge Tomren 1 0 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Eirik Vartdal 1 0 student 01.01.2012 19.06.2013
2012 Malin EK Bråtene 2 60020 student 01.01.2009 31.07.2012
2012 Tina Rønning Lund 2 60040 rådgiver 01.01.2011 31.07.2012
2012 Sven Erling Vea 1 60050 student 01.01.2010 31.07.2012
2012 Anne Indbjør Hauso 2 60070 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2012 Christian Lillebø Remøy 1 60080 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Guttorm Ulla 1 60080 rektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2012 May-Helen Molvær Grimstad 2 60130 rådmann 01.01.2011 31.12.2015
2012 Tove Havnegjerde 2 60300 bioingeniør 01.01.2011 31.07.2012
2012 Dagrun Lorgen Jensen 2 60300 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2012 Øyvind Helgesen 1 60350 professor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Rolf Fiskerstrand 1 60350 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Remi Stridh 1 60630 student 01.01.2007 31.07.2012
2012 Marit Botnen 2 60650 kommunesjef 01.01.2011 31.12.2015
2012 Nils-Roar Hareide 1 60650 fhv. forsker 01.01.2011 31.12.2015
2012 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2012 Vilmar Æsøy 1 62700 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2012 Ole Helge Haugen 1 64190 fylkesleder 01.01.2011 31.12.2015
2012 Eva Toril Strand 2 65300 styrmann 01.01.2011 31.12.2015
2013 Hans Jørgen Mora Johansen 1 0 student 01.01.2012 19.06.2013
2013 Eirik Vartdal 1 0 student 01.01.2012 19.06.2013
2013 Syver Grepstad 1 0 student 01.01.2013 01.07.2014
2013 Jon Ivar Håvold 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Kjell Inge Tomren 1 0 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Kristine Aarnes 2 0 student 01.01.2013 01.07.2014
2013 Jonas Longva Larsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2013 Hans Marius Martinsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2013 Anne Indbjør Hauso 2 60070 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2013 Guttorm Ulla 1 60080 rektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2013 May-Helen Molvær Grimstad 2 60130 rådmann 01.01.2011 31.12.2015
2013 Dagrun Lorgen Jensen 2 60300 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2013 Øyvind Helgesen 1 60350 professor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Rolf Fiskerstrand 1 60350 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Nils-Roar Hareide 1 60650 fhv. forsker 01.01.2011 31.12.2015
2013 Marit Botnen 2 60650 kommunesjef 01.01.2011 31.12.2015
2013 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2013 Vilmar Æsøy 1 62700 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2013 Ole Helge Haugen 1 64190 fylkesleder 01.01.2011 31.12.2015
2013 Eva Toril Strand 2 65300 styrmann 01.01.2011 31.12.2015
2014 Jon Ivar Håvold 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Syver Grepstad 1 0 student 01.01.2013 01.07.2014
2014 Jonas Longva Larsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2014 Hans Marius Martinsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2014 Kristine Aarnes 2 0 student 01.01.2013 01.07.2014
2014 Kjell Inge Tomren 1 0 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Dennis Bogen 1 21500 student 01.01.2014 30.06.2015
2014 Anne Indbjør Hauso 2 60070 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2014 Guttorm Ulla 1 60080 rektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Brage, Widsteen Jenset 1 60090 student 01.01.2014 01.09.2015
2014 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2014 May-Helen Molvær Grimstad 2 60130 rådmann 01.01.2011 31.12.2015
2014 Dagrun Lorgen Jensen 2 60300 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2014 Rolf Fiskerstrand 1 60350 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Øyvind Helgesen 1 60350 professor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Nils-Roar Hareide 1 60650 fhv. forsker 01.01.2011 31.12.2015
2014 Marit Botnen 2 60650 kommunesjef 01.01.2011 31.12.2015
2014 Martin, Saure Bogen 1 61900 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2014 Vilmar Æsøy 1 62700 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2014 Ole Helge Haugen 1 64190 fylkesleder 01.01.2011 31.12.2015
2014 Eva Toril Strand 2 65300 styrmann 01.01.2011 31.12.2015
2015 Kjell Inge Tomren 1 0 høyskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Jon Ivar Håvold 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Hans Marius Martinsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2015 Jonas Longva Larsen 1 0 student 01.01.2012 31.12.2015
2015 Dennis Bogen 1 21500 student 01.01.2014 30.06.2015
2015 Anne Indbjør Hauso 2 60070 bibliotekar 01.01.2011 31.12.2015
2015 Guttorm Ulla 1 60080 rektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Brage, Widsteen Jenset 1 60090 student 01.01.2014 01.09.2015
2015 Marianne Synnes 2 60130 rektor 01.01.2007 31.12.2015
2015 May-Helen Molvær Grimstad 2 60130 rådmann 01.01.2011 31.12.2015
2015 Dagrun Lorgen Jensen 2 60300 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2015 Øyvind Helgesen 1 60350 professor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Rolf Fiskerstrand 1 60350 adm. direktør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Nils-Roar Hareide 1 60650 fhv. forsker 01.01.2011 31.12.2015
2015 Marit Botnen 2 60650 kommunesjef 01.01.2011 31.12.2015
2015 Martin, Saure Bogen 1 61900 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Vigdis Bye 2 62600 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2015
2015 Vilmar Æsøy 1 62700 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2015 Ole Helge Haugen 1 64190 fylkesleder 01.01.2011 31.12.2015
2015 Eva Toril Strand 2 65300 styrmann 01.01.2011 31.12.2015