Forvaltningsdatabasen

Avsetningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Avsetningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Avsetningsutvalget
Utvalgsnummer: 18406800
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 7 0 10 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Medlem og sekretær Jan Petter Jørgensen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Odd Førli 1 220 Underdirektør Av departement 1970
1980 Leder Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Stakkestad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Harald Knoph 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Carsten Arnholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Øystein Kristiansen 1 1103 Førstekonsulent Av departement 1970 1970