Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Bergen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Bergen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Bergen
Utvalgsnummer: 188
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ingrid Tvedt Evensen 2 0 studiesjef 01.01.1997 31.07.2007
2004 Margareth H. Haagensen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tom Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Mons Erik Monstad 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Linn Tøsdal 2 0 student 01.01.2003 27.01.2005
2004 May Lillian Ofte 2 0 student 01.01.2003 31.12.2005
2004 Trude Drevland 2 0 byråd 01.01.2004 31.07.2007
2004 Øivind Gregersen 1 0 førstesekretær 01.01.1998 31.07.2007
2004 Dag Orseth 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2004 Leif Linde 1 0 brannkonstabel 01.01.1997 31.07.2007
2004 Margareth Torbjørnsen 2 0 saksbehandler 01.01.2003 31.07.2007
2004 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2004 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2004 Bjørn Christensen 1 0 ordfører 01.01.2003 31.07.2007
2004 Conrad Rye-Holmboe 1 0 konsulent 01.01.2001 31.07.2007
2004 Trine Kvernhusvik 2 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2004 Tone Elise Børslid 2 0 kontorsjef 01.01.2003 31.07.2007
2004 Heidi Bjørstad 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tina Constanse Rosvold 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2004 Geir Johnny Bruåsdal 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2003 04.08.2009
2004 Asgeir Steinsland Hansen 1 0 student 01.01.2003 31.12.2005
2004 Andreas Hoel 1 0 student 01.01.2003 27.01.2005
2004 Bodil Petterson Wiik 2 0 personalkoordinator 01.01.1997 31.07.2007
2004 Egil Jørgen Eikanger 1 0 pensjonist 01.01.1999 31.07.2007
2004 Anne Kverneland Bogsnes 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tone Elise Mekki 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Helen Dreyer 2 0 personalleder 01.01.1998 31.07.2007
2004 Arne Johan Arntzen 1 0 daglig leder 01.01.1997 31.07.2007
2004 Thor Odd Berge 1 0 student 01.01.2003 27.01.2005
2004 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør 01.01.1997 31.07.2007
2004 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2004 Frode Steien 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2004 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2004 Nora Johanne Linden 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Annil Rastum 2 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2004 Svein Hetland 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2005 Annil Rastum 2 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2005 Trude Drevland 2 0 byråd 01.01.2004 31.07.2007
2005 Geir Johnny Bruåsdal 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2003 04.08.2009
2005 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2005 Conrad Rye-Holmboe 1 0 konsulent 01.01.2001 31.07.2007
2005 Thor Odd Berge 1 0 student 01.01.2003 27.01.2005
2005 Nora Johanne Linden 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Øivind Gregersen 1 0 førstesekretær 01.01.1998 31.07.2007
2005 Andreas Hoel 1 0 student 01.01.2003 27.01.2005
2005 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2005 Margareth H. Haagensen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Heidi Bjørstad 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Tina Constanse Rosvold 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2005 Mons Erik Monstad 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Anne Kverneland Bogsnes 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Bjørn Christensen 1 0 ordfører 01.01.2003 31.07.2007
2005 Tone Elise Mekki 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Asgeir Steinsland Hansen 1 0 student 01.01.2003 31.12.2005
2005 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2005 Lars Olav Hausberg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2005 Dag Orseth 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2005 Yvonne Fredriksen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Svein Hetland 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2005 Margareth Torbjørnsen 2 0 saksbehandler 01.01.2003 31.07.2007
2005 May Lillian Ofte 2 0 student 01.01.2003 31.12.2005
2005 Ingrid Tvedt Evensen 2 0 studiesjef 01.01.1997 31.07.2007
2005 Frode Steien 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2005 Arne Johan Arntzen 1 0 daglig leder 01.01.1997 31.07.2007
2005 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør 01.01.1997 31.07.2007
2005 Leif Linde 1 0 brannkonstabel 01.01.1997 31.07.2007
2005 Bodil Petterson Wiik 2 0 personalkoordinator 01.01.1997 31.07.2007
2005 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2005 Egil Jørgen Eikanger 1 0 pensjonist 01.01.1999 31.07.2007
2005 Tom Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Tone Elise Børslid 2 0 kontorsjef 01.01.2003 31.07.2007
2005 Trine Kvernhusvik 2 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2005 Linn Tøsdal 2 0 student 01.01.2003 27.01.2005
2005 Helen Dreyer 2 0 personalleder 01.01.1998 31.07.2007
2006 Trine Kvernhusvik 2 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2006 Bodil Petterson Wiik 2 0 personalkoordinator 01.01.1997 31.07.2007
2006 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2006 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2006 Tone Elise Mekki 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Geir Johnny Bruåsdal 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2003 04.08.2009
2006 Svein Hetland 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2006 Annil Rastum 2 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2006 Leif Linde 1 0 brannkonstabel 01.01.1997 31.07.2007
2006 Helen Dreyer 2 0 personalleder 01.01.1998 31.07.2007
2006 Hanne Irene Tungland 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Arne Johan Arntzen 1 0 daglig leder 01.01.1997 31.07.2007
2006 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2006 Bjørn Christensen 1 0 ordfører 01.01.2003 31.07.2007
2006 Margareth H. Haagensen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Ingrid Tvedt Evensen 2 0 studiesjef 01.01.1997 31.07.2007
2006 Egil Jørgen Eikanger 1 0 pensjonist 01.01.1999 31.07.2007
2006 Frode Steien 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2006 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2006 Øivind Gregersen 1 0 førstesekretær 01.01.1998 31.07.2007
2006 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør 01.01.1997 31.07.2007
2006 Heidi Bjørstad 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Anne Kverneland Bogsnes 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Tina Constanse Rosvold 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2006 Nora Johanne Linden 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Tone Elise Børslid 2 0 kontorsjef 01.01.2003 31.07.2007
2006 Conrad Rye-Holmboe 1 0 konsulent 01.01.2001 31.07.2007
2006 Trude Drevland 2 0 byråd 01.01.2004 31.07.2007
2006 Yvonne Fredriksen 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Margareth Torbjørnsen 2 0 saksbehandler 01.01.2003 31.07.2007
2006 Mons Erik Monstad 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Tom Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Lars Olav Hausberg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2006 Dag Orseth 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2006 Helene Johannessen Bustad 2 50070 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Edel Eikeseth 2 0 kommunedirektør 01.01.2007 31.07.2011
2007 Øivind Gregersen 1 0 førstesekretær 01.01.1998 31.07.2007
2007 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2007 Margareth H. Haagensen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Bodil Petterson Wiik 2 0 personalkoordinator 01.01.1997 31.07.2007
2007 Margareth Torbjørnsen 2 0 saksbehandler 01.01.2003 31.07.2007
2007 Leif Linde 1 0 brannkonstabel 01.01.1997 31.07.2007
2007 Anne Sissel Faugstad 2 0 viseadm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2007 Tom Knudsen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Annil Rastum 2 0 pensjonist 01.01.2003 31.07.2007
2007 Dounia Boukhari 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Ingrid Tvedt Evensen 2 0 studiesjef 01.01.1997 31.07.2007
2007 Beate Gausland 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Mons Erik Monstad 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2007 Lars Olav Hausberg 2 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2007 Kari Karlsen 2 0 konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2007 Tone Elise Mekki 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2007 Eirik Kornes 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 Knut Helland 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Trude Drevland 2 0 byråd 01.01.2004 31.07.2007
2007 Dag Orseth 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 31.07.2007
2007 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2007 Helen Dreyer 2 0 personalleder 01.01.1998 31.07.2007
2007 Conrad Rye-Holmboe 1 0 konsulent 01.01.2001 31.07.2007
2007 Trine Kvernhusvik 2 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2007 Tove Pemmer Sætre 2 0 hovedbibliotekar 01.01.2007 31.12.2010
2007 Heidi Bjørstad 2 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Arne Johan Arntzen 1 0 daglig leder 01.01.1997 31.07.2007
2007 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2007 Carsten Helgesen 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Alvild Alette Bjørkum 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2007 Kjersti Werner 2 0 rektor 01.01.2007 09.01.2009
2007 Hanne Irene Tungland 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Anne Kverneland Bogsnes 2 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Tone Elise Børslid 2 0 kontorsjef 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2007 Frode Steien 1 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2007 Sjur Storaas 1 0 daglig leder 01.01.2007 31.07.2011
2007 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2007 Egil Jørgen Eikanger 1 0 pensjonist 01.01.1999 31.07.2007
2007 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør 01.01.1997 31.07.2007
2007 Yngve Lamo 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2007 Bjørn Christensen 1 0 ordfører 01.01.2003 31.07.2007
2007 Nora Johanne Linden 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Svein Hetland 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2007 Geir Johnny Bruåsdal 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2003 04.08.2009
2007 Helene Johannessen Bustad 2 50070 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2008 Kjersti Werner 2 0 rektor 01.01.2007 09.01.2009
2008 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2008 Geir Johnny Bruåsdal 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2003 04.08.2009
2008 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2008 Knut Helland 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Dounia Boukhari 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Kari Karlsen 2 0 konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2008 Eirik Kornes 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2008 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2008 Carsten Helgesen 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Edel Eikeseth 2 0 kommunedirektør 01.01.2007 31.07.2011
2008 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2008 Sjur Storaas 1 0 daglig leder 01.01.2007 31.07.2011
2008 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2008 Yngve Lamo 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2008 Beate Gausland 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Alvild Alette Bjørkum 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2008 Anne Sissel Faugstad 2 0 viseadm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2008 Tove Pemmer Sætre 2 0 hovedbibliotekar 01.01.2007 31.12.2010
2008 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2008 Erlend Brekke 1 50150 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Lise Lund 2 50560 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Isabel Grindheim 2 50630 student 01.01.2008 24.04.2012
2008 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2009 Yngve Lamo 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2009 Kjersti Werner 2 0 rektor 01.01.2007 09.01.2009
2009 Kari Karlsen 2 0 konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2009 Edel Eikeseth 2 0 kommunedirektør 01.01.2007 31.07.2011
2009 Knut Helland 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2009 Geir Johnny Bruåsdal 1 0 avdelingsingeniør 01.01.2003 04.08.2009
2009 Eirik Kornes 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2009 Carsten Helgesen 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2009 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2009 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2009 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2009 Tove Pemmer Sætre 2 0 hovedbibliotekar 01.01.2007 31.12.2010
2009 Anne Sissel Faugstad 2 0 viseadm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2009 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2009 Alvild Alette Bjørkum 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2009 Sjur Storaas 1 0 daglig leder 01.01.2007 31.07.2011
2009 Erlend Brekke 1 50150 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Elise Christine Kleppe 2 50520 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Jan-Robert S Nienhuis 2 50540 student 01.01.2009 20.12.2010
2009 Lise Lund 2 50560 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Isabel Grindheim 2 50630 student 01.01.2008 24.04.2012
2009 Luis Fernando Claure 1 51830 økonomisekretær 01.01.2009 31.07.2011
2009 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2010 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2010 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2010 Yngve Lamo 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2010 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2010 Anna Elisa Tryti 2 0 generalsekretær 01.01.2003 15.11.2010
2010 Carsten Helgesen 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Anne Sissel Faugstad 2 0 viseadm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2010 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2010 Kari Karlsen 2 0 konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2010 Alvild Alette Bjørkum 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2010 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2010 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2010 Sjur Storaas 1 0 daglig leder 01.01.2007 31.07.2011
2010 Tove Pemmer Sætre 2 0 hovedbibliotekar 01.01.2007 31.12.2010
2010 Knut Helland 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Edel Eikeseth 2 0 kommunedirektør 01.01.2007 31.07.2011
2010 Elise Christine Kleppe 2 50520 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Jan-Robert S Nienhuis 2 50540 student 01.01.2009 20.12.2010
2010 Isabel Grindheim 2 50630 student 01.01.2008 24.04.2012
2010 Luis Fernando Claure 1 51830 økonomisekretær 01.01.2009 31.07.2011
2010 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2011 Alvild Alette Bjørkum 2 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2011 Yngve Lamo 1 0 1. amanuensis 01.01.2007 31.07.2011
2011 Kjell Henriksbø 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2011 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2011 Edel Eikeseth 2 0 kommunedirektør 01.01.2007 31.07.2011
2011 Kari Karlsen 2 0 konsulent 01.01.2007 31.07.2011
2011 Håkon Berg 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Giselda Di Giovanni 2 0 konsulent 01.01.2011 31.07.2015
2011 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2011 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2011 Njål Vindenes 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Kjersti Myhre 2 0 student 01.01.2011 01.08.2012
2011 Marianne Mathiesen 2 0 seniorkonsulent 01.01.2011 31.07.2015
2011 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2011 Marit Graue 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2011 Kristen Haugland 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Asle Holthe 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Eli Bergsvik 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2011 Carsten Helgesen 1 0 prorektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Liv Kjelleberg 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.03.2013
2011 Anne Sissel Faugstad 2 0 viseadm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2011 Sjur Storaas 1 0 daglig leder 01.01.2007 31.07.2011
2011 Knut Helland 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Sissel Østberg 2 1390 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Frédéric Verhelst 1 50340 forskningssjef 01.01.2011 31.07.2015
2011 Elise Christine Kleppe 2 50520 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Isabel Grindheim 2 50630 student 01.01.2008 24.04.2012
2011 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2011 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2011 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2011 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2011 Luis Fernando Claure 1 51830 økonomisekretær 01.01.2009 31.07.2011
2011 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2011 Aud Karin Oen 2 53370 lærer 01.01.2011 31.07.2015
2011 Gunhild Utkvitne 2 57000 kommunalsjef 01.01.2011 31.07.2015
2011 Inge Askild Alver 1 59140 fagopplæringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2012 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2012 Kjersti Myhre 2 0 student 01.01.2011 01.08.2012
2012 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2012 Njål Vindenes 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Håkon Berg 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Liv Kjelleberg 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.03.2013
2012 Marit Graue 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Giselda Di Giovanni 2 0 konsulent 01.01.2011 31.07.2015
2012 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2012 Asle Holthe 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2012 Marianne Mathiesen 2 0 seniorkonsulent 01.01.2011 31.07.2015
2012 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2012 Sissel Østberg 2 1390 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Rasmus Haugen Sandvik 1 50070 student 01.01.2012 31.07.2014
2012 Edgar Karlsen 1 50150 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Frédéric Verhelst 1 50340 forskningssjef 01.01.2011 31.07.2015
2012 Pernille Marie Våge 2 50360 student 01.01.2012 31.07.2014
2012 Monica Olsen 2 50370 student 01.01.2012 31.07.2014
2012 Isabel Grindheim 2 50630 student 01.01.2008 24.04.2012
2012 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2012 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2012 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2012 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2012 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2012 Aud Karin Oen 2 53370 lærer 01.01.2011 31.07.2015
2012 Gunhild Utkvitne 2 57000 kommunalsjef 01.01.2011 31.07.2015
2012 Inge Askild Alver 1 59140 fagopplæringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2013 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2013 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2013 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2013 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2013 Asle Holthe 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Marit Graue 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Marianne Mathiesen 2 0 seniorkonsulent 01.01.2011 31.07.2015
2013 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2013 Giselda Di Giovanni 2 0 konsulent 01.01.2011 31.07.2015
2013 Njål Vindenes 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Liv Kjelleberg 2 0 rådgiver 01.01.2011 31.03.2013
2013 Sissel Østberg 2 1390 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Rasmus Haugen Sandvik 1 50070 student 01.01.2012 31.07.2014
2013 Edgar Karlsen 1 50150 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Frédéric Verhelst 1 50340 forskningssjef 01.01.2011 31.07.2015
2013 Pernille Marie Våge 2 50360 student 01.01.2012 31.07.2014
2013 Monica Olsen 2 50370 student 01.01.2012 31.07.2014
2013 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2013 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2013 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2013 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2013 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2013 Aud Karin Oen 2 53370 lærer 01.01.2011 31.07.2015
2013 Gunhild Utkvitne 2 57000 kommunalsjef 01.01.2011 31.07.2015
2013 Inge Askild Alver 1 59140 fagopplæringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2014 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2014 Marianne Mathiesen 2 0 seniorkonsulent 01.01.2011 31.07.2015
2014 Giselda Di Giovanni 2 0 konsulent 01.01.2011 31.07.2015
2014 Njål Vindenes 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2014 Marit Graue 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2014 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2014 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2014 Asle Holthe 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Sissel Østberg 2 1390 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Marianne Rødseth Espelid 2 50030 student 01.01.2014 31.07.2016
2014 Rasmus Haugen Sandvik 1 50070 student 01.01.2012 31.07.2014
2014 Frédéric Verhelst 1 50340 forskningssjef 01.01.2011 31.07.2015
2014 Pernille Marie Våge 2 50360 student 01.01.2012 31.07.2014
2014 Monica Olsen 2 50370 student 01.01.2012 31.07.2014
2014 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2014 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2014 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2014 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2014 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2014 Aud Karin Oen 2 53370 lærer 01.01.2011 31.07.2015
2014 Gunhild Utkvitne 2 57000 kommunalsjef 01.01.2011 31.07.2015
2014 Inge Askild Alver 1 59140 fagopplæringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2015 Njål Vindenes 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 sondre Johan Haugsdal Risøen 1 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2015 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2015 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2015 Asle Holthe 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 Marianne Mathiesen 2 0 seniorkonsulent 01.01.2011 31.07.2015
2015 Marit Graue 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 Ragnhild Stolt-Nielsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2015 Henning Norheim 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 31.07.2015
2015 Tom Are Trippestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2015 Birthe Eriksen 2 0 advokat 01.01.2015 31.07.2019
2015 Atle Tidemann 1 0 psykolog 01.01.2007 31.07.2015
2015 Giselda Di Giovanni 2 0 konsulent 01.01.2011 31.07.2015
2015 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2015 Hassan Momeni 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2015 Elin Hovda Hageberg 2 0 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2015 Sissel Østberg 2 1390 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 Marianne Rødseth Espelid 2 50030 student 01.01.2014 31.07.2016
2015 Marit Ubbe 2 50060 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2015 Håvard Ulstein 1 50090 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2015 Frédéric Verhelst 1 50340 forskningssjef 01.01.2011 31.07.2015
2015 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2015 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2015 Svenn-Åge Dahl 1 51240 forskningsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2015 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2015 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2015 Beate Lode 2 52240 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2015
2015 Aina Margrethe Berg 2 52620 adm. direktør 01.01.2015 31.07.2019
2015 Aud Karin Oen 2 53370 lærer 01.01.2011 31.07.2015
2015 Gunhild Utkvitne 2 57000 kommunalsjef 01.01.2011 31.07.2015
2015 Inge Askild Alver 1 59140 fagopplæringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2016 Tom Are Trippestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2016 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2016 Hassan Momeni 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2016 sondre Johan Haugsdal Risøen 1 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2016 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2016 Birthe Eriksen 2 0 advokat 01.01.2015 31.07.2019
2016 Ragnhild Stolt-Nielsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2016 Elin Hovda Hageberg 2 0 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2016 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2016 Marianne Rødseth Espelid 2 50030 student 01.01.2014 31.07.2016
2016 Marit Ubbe 2 50060 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2016 Håvard Ulstein 1 50090 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2016 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2016 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2016 Svenn-Åge Dahl 1 51240 forskningsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2016 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2016 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2016 Aina Margrethe Berg 2 52620 adm. direktør 01.01.2015 31.07.2019
2017 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2017 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2017 Birthe Eriksen 2 0 advokat 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ragnhild Stolt-Nielsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2017 Tom Are Trippestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2017 Hassan Momeni 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2017 Elin Hovda Hageberg 2 0 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2017 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2017 Marit Ubbe 2 50060 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2017 Håvard Ulstein 1 50090 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2017 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2017 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2017 Svenn-Åge Dahl 1 51240 forskningsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2017 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2017 Aina Margrethe Berg 2 52620 adm. direktør 01.01.2015 31.07.2019
2018 Elin Hovda Hageberg 2 0 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2018 Ragnhild Stolt-Nielsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2018 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2018 Birthe Eriksen 2 0 advokat 01.01.2015 31.07.2019
2018 Hassan Momeni 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2018 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2018 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2018 Tom Are Trippestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2018 Marit Ubbe 2 50060 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2018 Håvard Ulstein 1 50090 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2018 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2018 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2018 Svenn-Åge Dahl 1 51240 forskningsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2018 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2018 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2018 Aina Margrethe Berg 2 52620 adm. direktør 01.01.2015 31.07.2019
2019 Birthe Eriksen 2 0 advokat 01.01.2015 31.07.2019
2019 Hassan Momeni 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2019 Ragnhild Stolt-Nielsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2019 Tom Are Trippestad 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2019 Elin Hovda Hageberg 2 0 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2019 Sissel Johansson Brenna 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2019
2019 Terje Årsvoll Olsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2019
2019 Bjørg Kristin Selvik 2 0 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2019 Marit Ubbe 2 50060 seniorkonsulent 01.01.2015 31.07.2019
2019 Håvard Ulstein 1 50090 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2019 Mona Røsvik Strømme 2 51060 spesialsykepleier 01.01.2011 31.07.2019
2019 Kristian Helland 1 51190 prorektor 01.01.2011 31.07.2019
2019 Svenn-Åge Dahl 1 51240 forskningsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2019 Ole-Gunnar Søgnen 1 51480 rektor 01.01.2011 31.07.2019
2019 Ragnar Gjengedal 1 51650 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2019
2019 Aina Margrethe Berg 2 52620 adm. direktør 01.01.2015 31.07.2019