FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane
Utvalgsnummer: 189
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kristoffer Melheim 1 0 førstelektor 01.01.2000 01.02.2005
2004 Grete Netteland 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 01.02.2005
2004 Oddny Indrehus 2 0 høgskulelektor 01.01.1997 01.02.2005
2004 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2004 Tone Jørgensen 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.07.2005
2004 Gerd Kjellaug Berge 2 0 direktør 01.01.2000 31.07.2007
2004 Ane Bergersen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Ingvild Austad 2 0 professor 01.01.2000 01.02.2005
2004 Anne Margrethe Øvsthus 2 0 sjefssykepleier 01.01.1997 01.02.2005
2004 Kari Thorsen 2 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2004 Vidar Fiskum 1 0 student 01.01.2002 31.07.2005
2004 Njål Bele 1 0 student 01.01.2002 31.01.2005
2004 Kjartan Longva 1 0 ordfører 01.01.1997 01.02.2005
2004 Terje Vatlestad 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 01.02.2005
2004 Joar Sande 1 0 høgskulelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Tone Tjøstheim 2 0 student 01.01.2002 01.02.2005
2004 Torbjørn Dale 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 01.02.2005
2004 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2004 Anne Norstein 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Knut Helle 1 0 professor 01.01.1997 31.01.2005
2004 Johannes Thaule 1 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2004 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tor Øyvind Finsrud Jørgensen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Jon Henjum 1 0 høgskulelektor 01.01.2000 01.02.2005
2004 Helga Elisabeth Instanes 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2004 Asbjørg Klungseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2004 Kristin Dimmen 2 0 student 01.01.2002 31.01.2005
2004 Tor W. Eikemo 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2004 Olga Dysthe 2 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Anne-Grethe Halding 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.01.2005
2004 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2004 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2004 Jan Timberlid 1 0 1. amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2004 Håkon Loftheim 1 0 sosialkonsulent 01.01.1997 31.07.2007
2004 Brita Børve 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2004 Bjørg Eikum Tang 2 0 rådgiver 01.01.1997 01.02.2005
2004 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2004 Ingrid Fossøy 2 0 høgskulelektor 01.01.1997 01.02.2005
2004 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2004 Anne-Grethe Naustdal 2 14330 høgskolelærer 01.01.1997 01.02.2005
2004 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2005 Oddny Indrehus 2 0 høgskulelektor 01.01.1997 01.02.2005
2005 Ann-Kristin Aasgaard Hansen 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Helga Elisabeth Instanes 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2005 Ingrid Fossøy 2 0 høgskulelektor 01.01.1997 01.02.2005
2005 Kjartan Longva 1 0 ordfører 01.01.1997 01.02.2005
2005 Anne-Grethe Halding 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.01.2005
2005 Terje Vatlestad 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 01.02.2005
2005 Njål Bele 1 0 student 01.01.2002 31.01.2005
2005 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2005 Tor W. Eikemo 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2005 Olga Dysthe 2 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Tone Tjøstheim 2 0 student 01.01.2002 01.02.2005
2005 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2005 Gerd Kjellaug Berge 2 0 direktør 01.01.2000 31.07.2007
2005 Asbjørg Klungseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2005 Torbjørn Dale 1 0 førsteamanuensis 01.01.2000 01.02.2005
2005 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2005 Kristoffer Melheim 1 0 førstelektor 01.01.2000 01.02.2005
2005 Bjørg Eikum Tang 2 0 rådgiver 01.01.1997 01.02.2005
2005 Grete Netteland 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 01.02.2005
2005 Kari Thorsen 2 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2005 Paul-Børge Aase 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Anne Norstein 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2005 Knut Helle 1 0 professor 01.01.1997 31.01.2005
2005 Vidar Fiskum 1 0 student 01.01.2002 31.07.2005
2005 Kristin Dimmen 2 0 student 01.01.2002 31.01.2005
2005 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2005 Ingvild Austad 2 0 professor 01.01.2000 01.02.2005
2005 Brita Børve 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Jonny Hugøy 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Joar Sande 1 0 høgskulelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Ane Bergersen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2005 Anne Margrethe Øvsthus 2 0 sjefssykepleier 01.01.1997 01.02.2005
2005 Jon Henjum 1 0 høgskulelektor 01.01.2000 01.02.2005
2005 Jan-Erik Weinbach 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Tone Jørgensen 2 0 førstekonsulent 01.01.2003 31.07.2005
2005 Tor Øyvind Finsrud Jørgensen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Håkon Loftheim 1 0 sosialkonsulent 01.01.1997 31.07.2007
2005 Johannes Thaule 1 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2005 Jan Timberlid 1 0 1. amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2005 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2005 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2005 Anne-Grethe Naustdal 2 14330 høgskolelærer 01.01.1997 01.02.2005
2005 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2006 Helga Elisabeth Instanes 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2006 Tor W. Eikemo 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2006 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2006 Kari Thorsen 2 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2006 Asbjørg Klungseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2006 Jan-Erik Weinbach 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Paul-Børge Aase 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Håkon Loftheim 1 0 sosialkonsulent 01.01.1997 31.07.2007
2006 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2006 Joar Sande 1 0 høgskulelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2006 Jonny Hugøy 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Jan Timberlid 1 0 1. amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2006 Johannes Thaule 1 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2006 Ane Bergersen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Gerd Kjellaug Berge 2 0 direktør 01.01.2000 31.07.2007
2006 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2006 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2006 Ann-Kristin Aasgaard Hansen 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2006 Olga Dysthe 2 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2006 Anne Norstein 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2006 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2007 Kjell Bergfjord 1 0 leder 01.01.2007 31.07.2011
2007 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2007 Gerd Kjellaug Berge 2 0 direktør 01.01.2000 31.07.2007
2007 Jan Timberlid 1 0 1. amanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2007 Joar Sande 1 0 høgskulelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Eli Førde Årskog 2 0 direktør 01.01.2007 31.07.2011
2007 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2007 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2007 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2007 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2007 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2007 Anette Baggetorp 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Johannes Thaule 1 0 rektor 01.01.2001 31.07.2007
2007 Asbjørg Klungseth 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2007 Kari Thorsen 2 0 rådgiver 01.01.2000 31.07.2007
2007 Gunnar Albrigtsen 1 0 student 01.01.2007 30.09.2008
2007 Halvor Flatland 1 0 direktør 01.01.2007 01.08.2011
2007 Agnes Landstad 2 0 konsulent 01.01.2003 31.07.2007
2007 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2007 Olga Dysthe 2 0 professor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ole Scanke Eikum 1 0 konsernsjef 01.01.2007 09.10.2012
2007 Anne Norstein 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Vidar Joensen 1 0 student 01.01.2007 27.01.2009
2007 Kjell-Wernik Nystøyl 1 0 student 01.01.2007 19.11.2009
2007 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2007 Håkon Loftheim 1 0 sosialkonsulent 01.01.1997 31.07.2007
2007 Bente Karin Husabø 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2007 Toril Partenyi 2 0 regnskapsleder 01.01.2007 31.07.2009
2007 Tor W. Eikemo 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 31.07.2007
2007 Ane Bergersen 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Øyvind Glosvik 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 01.08.2011
2007 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2007 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2007 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2007 Randi Skår 2 68190 høgskolelektor 01.01.2007 01.08.2011
2007 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2007 Oddbjørn Bukve 1 68560 professor 01.01.2007 01.08.2011
2007 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2008 Øyvind Glosvik 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 01.08.2011
2008 Anette Baggetorp 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Kim Andre Hoff 1 0 student 01.01.2008 27.01.2009
2008 Gunnar Albrigtsen 1 0 student 01.01.2007 30.09.2008
2008 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2008 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2008 Kjell Bergfjord 1 0 leder 01.01.2007 31.07.2011
2008 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2008 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2008 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2008 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2008 Eli Førde Årskog 2 0 direktør 01.01.2007 31.07.2011
2008 Ole Scanke Eikum 1 0 konsernsjef 01.01.2007 09.10.2012
2008 Toril Partenyi 2 0 regnskapsleder 01.01.2007 31.07.2009
2008 Bente Karin Husabø 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2008 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2008 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2008 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2008 Vidar Joensen 1 0 student 01.01.2007 27.01.2009
2008 Halvor Flatland 1 0 direktør 01.01.2007 01.08.2011
2008 Kjell-Wernik Nystøyl 1 0 student 01.01.2007 19.11.2009
2008 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2008 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2008 Randi Skår 2 68190 høgskolelektor 01.01.2007 01.08.2011
2008 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2008 Oddbjørn Bukve 1 68560 professor 01.01.2007 01.08.2011
2008 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2009 Ole Scanke Eikum 1 0 konsernsjef 01.01.2007 09.10.2012
2009 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2009 Kristian Vassbotten 1 0 student 01.01.2009 31.10.2010
2009 Therese Thorsheim 2 0 student 01.01.2009 01.08.2011
2009 Iris Paulsen 2 0 student 01.01.2009 01.08.2011
2009 Halvor Flatland 1 0 direktør 01.01.2007 01.08.2011
2009 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2009 Eli Førde Årskog 2 0 direktør 01.01.2007 31.07.2011
2009 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2009 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2009 Toril Partenyi 2 0 regnskapsleder 01.01.2007 31.07.2009
2009 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2009 Øyvind Glosvik 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 01.08.2011
2009 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2009 Ole Martin Klepsvik 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Kjell Bergfjord 1 0 leder 01.01.2007 31.07.2011
2009 Vidar Joensen 1 0 student 01.01.2007 27.01.2009
2009 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2009 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2009 Petter Øgar 1 0 fylkeslege 01.01.2009 01.10.2010
2009 Grete Øren 2 0 rektor 01.01.2009 31.12.2011
2009 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2009 Kjell-Wernik Nystøyl 1 0 student 01.01.2007 19.11.2009
2009 Kim Andre Hoff 1 0 student 01.01.2008 27.01.2009
2009 Bente Karin Husabø 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2009 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2009 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2009 Randi Skår 2 68190 høgskolelektor 01.01.2007 01.08.2011
2009 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2009 Oddbjørn Bukve 1 68560 professor 01.01.2007 01.08.2011
2009 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2010 Bente Karin Husabø 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2010 Therese Thorsheim 2 0 student 01.01.2009 01.08.2011
2010 Halvor Flatland 1 0 direktør 01.01.2007 01.08.2011
2010 Grete Øren 2 0 rektor 01.01.2009 31.12.2011
2010 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2010 Kjell Bergfjord 1 0 leder 01.01.2007 31.07.2011
2010 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2010 Petter Øgar 1 0 fylkeslege 01.01.2009 01.10.2010
2010 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2010 Martin Savland 1 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2010 Iris Paulsen 2 0 student 01.01.2009 01.08.2011
2010 Eli Heiberg 2 0 amanuensis 01.01.2003 01.03.2010
2010 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2010 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2010 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2010 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2010 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2010 Ole Scanke Eikum 1 0 konsernsjef 01.01.2007 09.10.2012
2010 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2010 Øyvind Glosvik 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 01.08.2011
2010 Ole Martin Klepsvik 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Kristian Vassbotten 1 0 student 01.01.2009 31.10.2010
2010 Eli Førde Årskog 2 0 direktør 01.01.2007 31.07.2011
2010 Jon Naustdalslid 1 5600 forsker 01.01.2003 01.01.2010
2010 Randi Skår 2 68190 høgskolelektor 01.01.2007 01.08.2011
2010 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2010 Oddbjørn Bukve 1 68560 professor 01.01.2007 01.08.2011
2010 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2011 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2011 Kjell Bergfjord 1 0 leder 01.01.2007 31.07.2011
2011 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2011 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2011 Geir Breidablik 1 0 amanuensis 01.01.1997 01.08.2011
2011 Hilde Aga Ulvestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2011 Bente Karin Husabø 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 31.07.2011
2011 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2011 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2011 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2011 Torfinn Moen 1 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2011 Martin Savland 1 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2011 Ingvill Hilleren 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 John Helge Lunde 1 0 daglig leder 01.01.2011 31.07.2015
2011 Halvor Flatland 1 0 direktør 01.01.2007 01.08.2011
2011 Karin Halle 2 0 direktør 01.01.2003 01.08.2011
2011 Ole Scanke Eikum 1 0 konsernsjef 01.01.2007 09.10.2012
2011 Bjørn Leirdal 1 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2012
2011 Eli Førde Årskog 2 0 direktør 01.01.2007 31.07.2011
2011 Therese Thorsheim 2 0 student 01.01.2009 01.08.2011
2011 Ole Martin Klepsvik 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Richard Lunden 1 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Gerd Kvale 2 0 professor 01.01.2011 10.08.2015
2011 Benedikte Eide Ljøen 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2011 Øyvind Glosvik 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 01.08.2011
2011 Bente Nesse 2 0 verksdirektør 01.01.2011 31.07.2015
2011 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2011 Grete Øren 2 0 rektor 01.01.2009 31.12.2011
2011 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2011 Iris Paulsen 2 0 student 01.01.2009 01.08.2011
2011 Slvi Marie Risøy 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2011 Knut Rydgren 1 14200 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Olav Grov 1 14260 næringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2011 Anne-Grethe Naustdal 2 14330 høyskolelektor 01.01.2011 31.07.2014
2011 Randi Skår 2 68190 høgskolelektor 01.01.2007 01.08.2011
2011 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør 01.01.2007 31.07.2011
2011 Geir Kåre Resaland 1 68560 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2011 Oddbjørn Bukve 1 68560 professor 01.01.2007 01.08.2011
2011 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2012 Mariann Drageset 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Gerd Kvale 2 0 professor 01.01.2011 10.08.2015
2012 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2012 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2012 Ole Scanke Eikum 1 0 konsernsjef 01.01.2007 09.10.2012
2012 Liv Horvei 2 0 rektor 01.01.2012 31.07.2015
2012 Ingvill Hilleren 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2012 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2012 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2012 Torfinn Moen 1 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2012 Amund Lundteigen 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2012 Hilde Aga Ulvestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2012 Benedikte Eide Ljøen 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Bjørn Leirdal 1 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2012
2012 Anna Sara Fjeld 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Bente Nesse 2 0 verksdirektør 01.01.2011 31.07.2015
2012 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2012 Slvi Marie Risøy 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2012 John Helge Lunde 1 0 daglig leder 01.01.2011 31.07.2015
2012 Martin Savland 1 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2012 Olav Refsdal 1 0 høgskoledirektør 01.01.2012 31.07.2015
2012 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2012 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2012 Richard Lunden 1 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Knut Rydgren 1 14200 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Olav Grov 1 14260 næringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2012 Anne-Grethe Naustdal 2 14330 høyskolelektor 01.01.2011 31.07.2014
2012 Geir Kåre Resaland 1 68560 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2012 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2013 Gerd Kvale 2 0 professor 01.01.2011 10.08.2015
2013 Marte, Bjørnstad Andreassen 2 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2013 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2013 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2013 Amund Lundteigen 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 John Helge Lunde 1 0 daglig leder 01.01.2011 31.07.2015
2013 Slvi Marie Risøy 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2013 Bente Nesse 2 0 verksdirektør 01.01.2011 31.07.2015
2013 Liv Horvei 2 0 rektor 01.01.2012 31.07.2015
2013 Guro, Trøseid Gjerstadberget 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2013 Mariann Drageset 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Olav Refsdal 1 0 høgskoledirektør 01.01.2012 31.07.2015
2013 Johannes, Grundt Jondahl 1 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Anna Sara Fjeld 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2013 Hilde Aga Ulvestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2013 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2013 Martin Savland 1 0 student 01.01.2010 31.07.2013
2013 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2013 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2013 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2013 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2013 Torfinn Moen 1 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2013 Even, Reksten Bakke 1 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2013 Knut Rydgren 1 14200 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Olav Grov 1 14260 næringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2013 Anne-Grethe Naustdal 2 14330 høyskolelektor 01.01.2011 31.07.2014
2013 Geir Kåre Resaland 1 68560 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2013 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2014 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2014 Olav Refsdal 1 0 høgskoledirektør 01.01.2012 31.07.2015
2014 Slvi Marie Risøy 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2014 Ingrid, Moe Albrigtsen 2 0 student 01.01.2014 31.07.2015
2014 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2014 Guro, Trøseid Gjerstadberget 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2014 Gerd Kvale 2 0 professor 01.01.2011 10.08.2015
2014 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2014 Bente Nesse 2 0 verksdirektør 01.01.2011 31.07.2015
2014 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2014 Torfinn Moen 1 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2014 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2014 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2014 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2014 Ragna Staven 2 0 student 01.01.2014 31.07.2015
2014 Even, Reksten Bakke 1 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2014 Marte, Bjørnstad Andreassen 2 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Hilde Aga Ulvestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2014
2014 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2014 Liv Horvei 2 0 rektor 01.01.2012 31.07.2015
2014 Johannes, Grundt Jondahl 1 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 John Helge Lunde 1 0 daglig leder 01.01.2011 31.07.2015
2014 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2014 Knut Rydgren 1 14200 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Olav Grov 1 14260 næringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2014 Anne-Grethe Naustdal 2 14330 høyskolelektor 01.01.2011 31.07.2014
2014 Geir Kåre Resaland 1 68560 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2014 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2015 Liv Synnøve Bøyum 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2015 Oddmund Løkensgard Hoel 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2015
2015 Gerd Kvale 2 0 professor 01.01.2011 10.08.2015
2015 Hilde Christine Hofslundsengen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.07.2019
2015 Ellen England 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2015 Trond Ueland 1 0 kommunalsjef 01.01.2015 31.07.2019
2015 Frode Olav Haara 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.07.2015
2015 Solfrid Kjoberg 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2015
2015 Heidi-Katrin Osland 2 0 arkitekt 01.01.2007 31.07.2015
2015 Guro, Trøseid Gjerstadberget 2 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2015 Even, Reksten Bakke 1 0 student 01.01.2013 31.07.2015
2015 Bente Nesse 2 0 verksdirektør 01.01.2011 31.07.2015
2015 Liv Horvei 2 0 rektor 01.01.2012 31.07.2015
2015 Mari Husabø 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2015 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2015 Erling Sande 1 0 konserndirektør 01.01.2015 31.07.2019
2015 Hans Johan Breidablik 1 0 fagdirektør 01.01.2015 31.12.2019
2015 Inger Stensaker 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2015 Ragna Staven 2 0 student 01.01.2014 31.07.2015
2015 Torfinn Moen 1 0 rådgiver 01.01.2011 31.07.2015
2015 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2015 Trine Ludvigsen Rygg 2 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2015 Anneli Nesteng 2 0 sjef 01.01.2015 31.07.2019
2015 Olav Refsdal 1 0 høgskoledirektør 01.01.2012 31.07.2015
2015 John Helge Lunde 1 0 daglig leder 01.01.2011 31.07.2015
2015 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2015 Ane Kristiansen Solbraa 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2015 Yngve Snarberg 1 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2015 Magnus Nordrum Brøste 1 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2015 Elin Seljeset 2 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2015 Inger Auestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2015 Kristin Maurstad 2 0 ordfører 01.01.2015 31.07.2015
2015 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2015 Ingrid, Moe Albrigtsen 2 0 student 01.01.2014 31.07.2015
2015 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2015 Kari Kjenndalen 2 0 fakultetsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2015 Knut Rydgren 1 14200 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 Olav Grov 1 14260 næringssjef 01.01.2011 31.07.2015
2015 Geir Kåre Resaland 1 68560 førsteamanuensis 01.01.2011 31.07.2015
2015 Erling Holden 1 68630 professor 01.01.2015 31.07.2019
2015 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2016 Mari Husabø 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2016 Ane Kristiansen Solbraa 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2016 Erling Sande 1 0 konserndirektør 01.01.2015 31.07.2019
2016 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2016 Ellen England 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2016 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2016 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2016 Trond Ueland 1 0 kommunalsjef 01.01.2015 31.07.2019
2016 Inger Auestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2016 Hans Johan Breidablik 1 0 fagdirektør 01.01.2015 31.12.2019
2016 Yngve Snarberg 1 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2016 Elin Seljeset 2 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2016 Anneli Nesteng 2 0 sjef 01.01.2015 31.07.2019
2016 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2016 Inger Stensaker 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2016 Magnus Nordrum Brøste 1 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2016 Hilde Christine Hofslundsengen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.07.2019
2016 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2016 Trine Ludvigsen Rygg 2 0 student 01.01.2015 31.07.2016
2016 Kari Kjenndalen 2 0 fakultetsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2016 Erling Holden 1 68630 professor 01.01.2015 31.07.2019
2016 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2017 Inger Stensaker 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2017 Anneli Nesteng 2 0 sjef 01.01.2015 31.07.2019
2017 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2017 Trond Ueland 1 0 kommunalsjef 01.01.2015 31.07.2019
2017 Kari Kjenndalen 2 0 fakultetsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2017 Inger Auestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2017 Mari Husabø 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ane Kristiansen Solbraa 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2017 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2017 Hans Johan Breidablik 1 0 fagdirektør 01.01.2015 31.12.2019
2017 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2017 Erling Sande 1 0 konserndirektør 01.01.2015 31.07.2019
2017 Hilde Christine Hofslundsengen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ellen England 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2017 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2017 Erling Holden 1 68630 professor 01.01.2015 31.07.2019
2017 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2018 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2018 Ellen England 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2018 Inger Auestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2018 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2018 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2018 Inger Stensaker 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2018 Trond Ueland 1 0 kommunalsjef 01.01.2015 31.07.2019
2018 Anneli Nesteng 2 0 sjef 01.01.2015 31.07.2019
2018 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2018 Kari Kjenndalen 2 0 fakultetsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2018 Ane Kristiansen Solbraa 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2018 Hans Johan Breidablik 1 0 fagdirektør 01.01.2015 31.12.2019
2018 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2018 Hilde Christine Hofslundsengen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.07.2019
2018 Erling Sande 1 0 konserndirektør 01.01.2015 31.07.2019
2018 Mari Husabø 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2018 Erling Holden 1 68630 professor 01.01.2015 31.07.2019
2018 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019
2019 Erling Sande 1 0 konserndirektør 01.01.2015 31.07.2019
2019 Arvid Andenæs 1 0 adm. direktør 01.01.2003 31.07.2019
2019 Ellen England 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2019 Åse Neraas 2 0 førstekonsulent 01.01.2011 31.07.2019
2019 Mari Husabø 2 0 rådgiver 01.01.2015 31.07.2019
2019 Inger Stensaker 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2019 Trond Ueland 1 0 kommunalsjef 01.01.2015 31.07.2019
2019 Ole Tormod Kleiven 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.07.2019
2019 Hilde Christine Hofslundsengen 2 0 høyskolelektor 01.01.2015 31.07.2019
2019 Arnstein Menes 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 31.07.2019
2019 Ingunn Skjelbreidalen 2 0 høgskulelektor 01.01.2011 31.07.2019
2019 Kari Kjenndalen 2 0 fakultetsdirektør 01.01.2015 31.07.2019
2019 Anneli Nesteng 2 0 sjef 01.01.2015 31.07.2019
2019 Ane Kristiansen Solbraa 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2019 Inger Auestad 2 0 førsteamanuensis 01.01.2015 31.07.2019
2019 Hans Johan Breidablik 1 0 fagdirektør 01.01.2015 31.12.2019
2019 Erling Holden 1 68630 professor 01.01.2015 31.07.2019
2019 Jan Olav Fretland 1 68870 førsteamanuensis 01.01.1994 31.07.2019