Forvaltningsdatabasen

Styret for Likestillingssenteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Likestillingssenteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Likestillingssenteret
Utvalgsnummer: 19
Opprettelsesår: 1997
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Opphørsår: 2005
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Barne- og familiedepartementet
2005 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Torbjørn Urfjell 1 0 politiker 01.01.2001 31.12.2005
2004 Torbjørg Aalborg 2 0 politisk rådgiver 01.01.2000 30.11.2004
2004 Aage Barstad 1 0 pensjonist 01.01.2002 31.12.2005
2004 Rachel Moni Eapen Paul 2 0 rådgiver 01.01.2002 31.12.2005
2004 Lene Nilsen 2 0 informasjonsrådgiver 01.01.2002 31.12.2005
2004 Liv Rosmer Fisknes 2 0 prost 01.01.2000 31.12.2005
2004 Sonja Njølstad 2 0 marketing planner 01.01.2000 31.12.2005
2004 Marius Råkil 1 0 psykolog 01.01.2002 31.12.2005
2004 Per Kristian Dotterud 1 0 daglig leder 01.01.2002 31.12.2005
2004 Eivind Olsvik 1 0 sosiolog 01.01.2002 31.12.2005
2004 Litt Woon Long 2 0 01.01.2003 30.11.2004
2005 Aage Barstad 1 0 pensjonist 01.01.2002 31.12.2005
2005 Eivind Olsvik 1 0 sosiolog 01.01.2002 31.12.2005
2005 Marius Råkil 1 0 psykolog 01.01.2002 31.12.2005
2005 Per Kristian Dotterud 1 0 daglig leder 01.01.2002 31.12.2005
2005 Liv Rosmer Fisknes 2 0 prost 01.01.2000 31.12.2005
2005 Torbjørn Urfjell 1 0 politiker 01.01.2001 31.12.2005
2005 Lene Nilsen 2 0 informasjonsrådgiver 01.01.2002 31.12.2005
2005 Rachel Moni Eapen Paul 2 0 rådgiver 01.01.2002 31.12.2005
2005 Sonja Njølstad 2 0 marketing planner 01.01.2000 31.12.2005