Forvaltningsdatabasen

Havretts- og sjøgrenseutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Havretts- og sjøgrenseutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Havretts- og sjøgrenseutvalget
Utvalgsnummer: 196
Opprettelsesår: 1954
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utenriksdepartementet
2005 Utenriksdepartementet
2006 Utenriksdepartementet
2007 Utenriksdepartementet
2008 Utenriksdepartementet
2009 Utenriksdepartementet
2010 Utenriksdepartementet
2011 Utenriksdepartementet
2012 Utenriksdepartementet
2013 Utenriksdepartementet
2014 Utenriksdepartementet
2015 Utenriksdepartementet
2016 Utenriksdepartementet
2017 Utenriksdepartementet
2018 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2004 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2004 Lindis Nerbø 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 03.05.2005
2004 Vidar Landmark 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 03.05.2005
2004 Ståle Torstein Risa 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2002 03.05.2005
2004 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør 01.01.2002 03.05.2005
2004 Monica Lütken 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 03.05.2005
2004 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2004 Severin Vikanes 1 0 underdirektør 01.01.1999 03.05.2005
2004 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2004 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2004 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2004 Tonje Meinich 2 0 lovrådgiver 01.01.2002 03.05.2005
2004 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2004 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2004 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2004 Jacob Thomas Christian-Fredrik Staib 1 13970 kommandørkaptein 01.01.1995 03.05.2005
2004 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2005 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2005 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2005 Arild-Inge Skram 1 0 kommandør 01.01.2002 03.05.2005
2005 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2005 Tonje Meinich 2 0 lovrådgiver 01.01.2002 03.05.2005
2005 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2005 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2005 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2005 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2005 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2005 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2005 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2005 Monica Lütken 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 03.05.2005
2005 Ståle Torstein Risa 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2002 03.05.2005
2005 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2005 Vidar Landmark 1 0 seniorrådgiver 01.01.1999 03.05.2005
2005 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2005 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2005 Lindis Nerbø 2 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 03.05.2005
2005 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2005 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2005 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2005 Severin Vikanes 1 0 underdirektør 01.01.1999 03.05.2005
2005 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2005 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2005 Jacob Thomas Christian-Fredrik Staib 1 13970 kommandørkaptein 01.01.1995 03.05.2005
2005 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2006 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2006 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2006 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2006 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2006 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2006 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2006 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2006 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2006 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2006 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2006 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2006 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2006 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2006 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2006 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2006 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2006 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2006 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2006 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2006 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2007 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2007 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2007 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2007 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2007 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2007 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2007 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2007 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2007 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2007 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2007 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2007 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2007 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2007 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2007 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2007 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2007 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2007 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2007 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2007 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2008 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2008 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2008 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2008 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2008 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2008 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2008 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2008 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2008 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2008 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2008 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2008 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2008 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2008 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2008 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2008 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2008 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2008 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2008 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2008 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2009 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2009 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2009 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2009 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2009 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2009 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2009 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2009 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2009 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2009 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2009 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2009 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2009 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2009 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2009 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2009 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2009 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2009 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2009 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2009 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2010 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2010 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2010 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2010 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2010 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2010 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2010 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2010 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2010 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2010 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2010 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2010 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2010 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2010 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2010 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2010 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2010 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2010 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2010 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2010 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2011 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2011 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2011 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2011 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2011 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2011 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2011 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2011 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2011 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2011 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2011 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2011 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2011 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2011 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2011 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2011 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2011 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2011 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2011 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2011 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2012 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2012 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2012 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2012 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2012 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2012 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2012 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2012 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2012 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2012 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2012 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2012 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2012 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2012 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2012 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2012 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2012 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2012 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2012 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2012 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2013 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2013 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2013 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2013 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2013 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2013 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2013 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2013 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2013 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2013 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2013 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2013 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2013 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2013 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2013 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2013 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2013 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2013 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2013 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2013 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2014 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2014 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2014 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2014 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2014 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2014 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2014 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2014 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2014 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2014 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2014 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2014 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2014 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2014 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2014 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2014 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2014 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2014 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2014 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2014 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2015 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2015 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2015 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2015 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2015 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2015 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2015 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2015 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2015 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2015 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2015 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2015 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2015 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2015 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2015 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2015 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2015 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2015 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2015 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2015 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2016 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2016 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2016 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2016 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2016 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2016 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2016 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2016 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2016 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2016 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2016 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2016 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2016 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2016 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2016 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2016 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2016 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2016 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2016 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2016 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2017 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2017 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2017 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2017 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2017 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2017 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2017 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2017 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2017 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2017 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2017 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2017 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2017 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2017 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2017 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2017 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2017 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2017 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2017 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2017 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2018 Geir Olav Skorstad 1 0 Stabssjef 01.01.2005 16.02.2018
2018 Rolf Einar Fife 1 0 Ambassadør 01.01.1993 16.02.2018
2018 Marit Solheim 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2018 Jens Eikaas 1 0 Ambassadør 01.01.2005 16.02.2018
2018 Carl August Fleischer 1 0 Professor 01.01.1985 16.02.2018
2018 Ianneke Borgersen Karlsen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2018 Gaute Sivertsen 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2018 Heidi Margareth Johansen 2 0 Seniorrådgiver 01.01.2002 16.02.2018
2018 Kristin Elise Frogg 2 0 Fagdirektør 01.01.2006 16.02.2018
2018 Annette Bjørseth 2 0 Folkerettsrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2018 Hilde Indreberg 2 0 Avdelingsdirektør 01.01.1999 16.02.2018
2018 Halvor Musæus 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1995 16.02.2018
2018 Peter A. Gullestad 1 0 Fiskeridirektør 01.01.1997 16.02.2018
2018 Olav Myklebust 1 0 Avdelingsdirektør 01.01.2001 16.02.2018
2018 Arne Wåge 1 0 Seniorrådgiver 01.01.1997 16.02.2018
2018 Charlotte Demeer Strøm 2 0 Seksjonsleder 01.01.2005 16.02.2018
2018 Jan Pieter Ragnar Groenhof 1 0 Seniorrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2018 Geir Atlak Mumme Osen 1 0 Sjef 01.01.2005 16.02.2018
2018 Tonje Rønneberg Ruud 2 0 Lovrådgiver 01.01.2005 16.02.2018
2018 Helge Westborg 1 14060 Fagdirektør 01.01.1999 16.02.2018