Forvaltningsdatabasen

Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)
Utvalgsnummer: 197
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utenriksdepartementet
2005 Utenriksdepartementet
2006 Utenriksdepartementet
2007 Utenriksdepartementet
2008 Utenriksdepartementet
2009 Utenriksdepartementet
2010 Utenriksdepartementet
2011 Utenriksdepartementet
2012 Utenriksdepartementet
2013 Utenriksdepartementet
2014 Utenriksdepartementet
2015 Utenriksdepartementet
2016 Utenriksdepartementet
2017 Utenriksdepartementet
2018 Utenriksdepartementet
2019 Utenriksdepartementet
2020 Utenriksdepartementet
2021 Utenriksdepartementet