Forvaltningsdatabasen

Rådet for Statens lånekasse for utdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Statens lånekasse for utdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Statens lånekasse for utdanning
Utvalgsnummer: 2001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 20.03.1970 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 19. juni 1969 nr. 49 om stønad til ungdom i vidaregåande utdanning.
Mandat:
Føre tilsyn med virksomheten i Lånekassen, og gi tilråding til departementet om hovedlinjene for støtte, stipend og låneordningene.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 2 18000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 2 11000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 2 17541 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 1 4957 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Hans Richard Elgheim 1 104 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Britt Martha Henne 2 124 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tone Dahl 2 301 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Knut Røed 1 301 Kontorassistent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Helge Bjørnsen 1 301 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per-Arne Skogstad 1 1201 Boligsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bodil Wilmann 2 1657 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kari Riddervold 2 2015 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Britt Martha Henne 2 124 Avdelingsleder Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Andreas Wikborg 1 219 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Pamela Mabel Aasand 2 301 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per-Arne Skogstad 1 1201 Boligsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Atle Paulsen 1 1201 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Kristin Trondstad 2 1601 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kari Esther Jonassen 2 1721 Skoleelev Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eirik Romstad 1 1804 Student Av departement 1970 1970
1982 Karl Christian Kristensen 1 103 Sentralstyremedl Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Britt Martha Henne 2 124 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tom Rådahl 1 128 Student Av departement 1970 1970
1982 Leder Egil Kjølner 1 219 Rektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Mariann Bakken 2 219 Elev Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Mimi Røer 2 219 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørn Ketilson 1 301 Informasjonskons Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Geirmund Jor 1 501 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Anders Wold 1 722 President Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Øivind Sævik 1 1515 Elev Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Kari Vik Mariussen 2 1865 Skolesjef Av departement 1970 1970