Forvaltningsdatabasen

Styret for Studentsamskipnaden i Tromsø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Studentsamskipnaden i Tromsø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Studentsamskipnaden i Tromsø
Utvalgsnummer: 2007000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 17.01.1969 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret for Studentsamskipnaden skal lede Samskipnadens oppgave med å ta seg av faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser som er fell for studentene.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 2 0 11 85000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 2 2 9 90000 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Britt Kvalsvik 2 1902 Lærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Bye 1 1902 Fylkestannlege Av departement 1970 1970