Forvaltningsdatabasen

Styret for Studentsamskipnaden i Ås

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Studentsamskipnaden i Ås" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Studentsamskipnaden i Ås
Utvalgsnummer: 2008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1955
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1955 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret for Studentsamskipnaden har til oppgave å sørge for at det lovbestemte formål oppfylles, jfr. ! 2 i loven om studentsamskipnader.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 1 0 9 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 1 1 9 1500 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ståle Norang 1 213 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kåre Wold 1 214 Organisasjonssjef Av departement 1970 1970