Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal utrede delingsøkonomien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal utrede delingsøkonomien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal utrede delingsøkonomien
Utvalgsnummer: 201
Opprettelsesår: 2016
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2017
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2016 Roger Schjerva 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Tor Wallin Andreassen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Anders Hordvei Mjåset 1 0 gründer Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Christine Korme 2 0 direktør Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Randi Runa Svenkerud Flesland 2 0 direktør Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Siri Teigum 2 8610 advokat Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2016 Tommy Staahl Gabrielsen 1 50070 professor Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Anders Hordvei Mjåset 1 0 gründer Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Randi Runa Svenkerud Flesland 2 0 direktør Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Roger Schjerva 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Christine Korme 2 0 direktør Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Tor Wallin Andreassen 1 0 professor Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Siri Teigum 2 8610 advokat Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Espen Rasmus Moen 1 8700 professor Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Trude Tinnlund 2 16050 LO-sekretær Kongen 01.01.2016 06.02.2017
2017 Tommy Staahl Gabrielsen 1 50070 professor Kongen 01.01.2016 06.02.2017