Forvaltningsdatabasen

Styret for Rogneby skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Rogneby skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Rogneby skole
Utvalgsnummer: 2015000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Ansvar for skolens drift, vedta budsjettforslag, kontrollere regnskap, foreta tilsettinger, behandle fag- og timefordelingsplan, vedlikehold, modernisering. Skolens rektor er sekretær.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 7000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 8000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 9 7875 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 8 918030 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 8 10157 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 7 19200 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 8798
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 5479
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 11752
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Johan Nygaard 1 528 Ordfører Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Pedagogisk-Psykologisk Rå Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Fagarbeider Av departement 1970 1970
1983 Leder Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970
1983 Nestleder Johan Nygaard 1 528 Ordfører Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Pedagogisk-Psykol Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Pakkerske Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Nestleder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1970
1984 Leder Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Pedagogisk-Psykol Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Pakkerske Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Pedagogisk-Psykol Av departement 1970
1985 Nestleder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1970
1985 Leder Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Pakkerske Av departement 1970
1986 Nestleder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1970
1986 Leder Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Pedagogisk-Psykol Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Pakkerske Av departement 1970
1987 Leder Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Av departement 1970
1987 Nestleder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Pakkerske Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Randi Gråtrud Rønning 2 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Nestleder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1970
1988 Leder Hallfrid Karsrud 2 528 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gretha Bundli 2 529 Pakkerske Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Mildred Lunden 2 0 Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lars Teigen 1 0 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Wiggo Kristiansen 1 0 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Kjeldsrud 2 502 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Reidar Røsok 1 502 Spesialpedagog Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eivind Opdahl 1 528 Pensjonist Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Freidis Stensrud 2 528 Miljøterapeut Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Mæhle 1 528 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kari Eng 2 528 Miljøarbeider Av departement 1970
1989 Leder Leiv Rosseland 1 528 Pensjonist Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Dagfrid Hokstad 2 528 Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne Lise Magistad 2 528 Undervisningsin Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjellrun Løvold 2 528 Lærer Av departement 1970
1989 Nestleder Magda Sofie Mathisen 2 529 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lars Teigen 1 0 Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Mildred Lunden 2 0 Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Kristiansen 1 502 Disponent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Berit Kjeldsrud 2 502 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Røsok 1 502 Spesialpedagog Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Eivind Opdahl 1 528 Pensjonist Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Mæhle 1 528 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Dagfrid Hokstad 2 528 Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjellrun Løvold 2 528 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Leder Leiv Rosseland 1 528 Pensjonist Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kari Eng 2 528 Miljøarbeider Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Magda Sofie Mathisen 2 529 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Erik Pedersen 1 2002 Inspektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Erik Pedersen 1 2002 Inspektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ørnulf Guvåg 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Mikkelborg 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Willy Skjæret 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans Skogsbakken 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Egil Pettersen 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Pedersen 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kine Bjerregård 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Kristiansen 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lilian B. Hensvold 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Susanne Blichfeldt 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kari Melbye 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Johan Jahr 1 528 Psykolog Av departement 1970