Forvaltningsdatabasen

Styret for Trogstad skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Trogstad skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Trogstad skole
Utvalgsnummer: 2016000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Ansvar for skolens drift, vedta budsjettforslag, kontrollere regnskap, foreta tilsettinger, behandle fag- og timefordelingsplaner, organisering av miljøarbeidet og årsrapporter, foreslå modernisering, vedlikehold og nybygg.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 8 10000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 8 8000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 6 9000 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 7 10600 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 5 6300 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 13000 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 8559
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 6 11400
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 11134
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per B. Briskodden 1 529 Planlegger Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970
1983 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970
1984 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970
1985 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970
1986 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970
1987 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970
1988 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harald M. Sæther 1 528 Instruktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne Lise Røang 2 533 Kontorassistent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Solfrid Halvorsen 2 0 Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Harry Olsen 1 237 Inspektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Signe Kjeldsrud 2 502 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Eli Husby 2 502 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Vigdis Røise 2 502 Kontorfullmekti Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Astri Miyller-Indrebø 2 502 Rådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Nilsen 1 528 Rektor Av departement 1970
1989 Nestleder Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Aud Kjeldsberg 2 528 Kontorfullmekti Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Johan Jahr 1 528 Psykolog Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tormod Østvold 1 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eva Hveem 2 528 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Grete Adelsen 2 528 Rektor Av departement 1970
1989 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristin Stordal 2 0 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harry Olsen 1 237 Inspektør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Vigdis Røise 2 502 Kontorfullmekti Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Eli Husby 2 502 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Signe Kjeldsrud 2 502 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Astri Miyller-Indrebø 2 502 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Johan Jahr 1 528 Psykolog Av departement 1970 1970
1990 Leder Helge Røragen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Eva Hveem 2 528 Lærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Tormod Østvold 1 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Aud Kjeldsberg 2 528 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Grete Adelsen 2 528 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristin Stordal 2 0 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Berit Klausen 2 301 Saksbehand Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Signe Kjeldsrud 2 502 Lærer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Eli Husby 2 502 Lærer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Astri Miyller-Indrebø 2 502 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Vigdis Røise 2 502 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem May Berit Skjelstad 2 528 Instruktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Mette Vestengen 2 528 Sosialkura Av departement 1970
1991 Nestleder Eva Hveem 2 528 Lærer Av departement 1970 1970
1991 Leder Helge Røragen 1 528 Ordfører Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Grete Adelsen 2 528 Rektor Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Tormod Østvold 1 528 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne Nilsen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Håkon Hammersbøen 1 528 Rektor Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Dagfinn Dyrud 1 528 Lensmannsb Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Nohr 2 528 Spesialped Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristin Stordal 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Marit Rognstad 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Nohr 2 528 Spesialpedagog Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Dagfinn Dyrud 1 528 Lensmannsbetjen Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem May Berit Skjelstad 2 528 Instruktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Mette Vestengen 2 528 Sosialkurator Av departement 1970