Forvaltningsdatabasen

Styret for Kjelle videregående skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Kjelle videregående skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Kjelle videregående skole
Utvalgsnummer: 2019000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1978 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styret for statlig videregående skole for spesialundervisning i henhold til lov om videregående opplæring paragraf 36, første ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 7000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 8675 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 11070 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 12304 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 10 16252 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 12000 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 13335 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 3 13075
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 4 8477
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Odd Erik Rognli 1 221 Faglærer Av departement 1970 1970
1980 Leder Vidar Øverby 1 221 Bygningssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Synneva Vigen 2 221 Internatassistent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Nordby 1 221 Internatleder Av departement
1980 Nestleder Egil Lier 1 221 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingebjørg Fjermeros 2 221 Sykepleier Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Johs. Vormeland 1 221 Bonde Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jan Johnsen 1 221 Tømmersjef Av departement
1980 Vanlig medlem Olaug Kristine Sachweh 2 221 Helsesøster Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Richard Herman Heiberg 1 221 Faglærer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lillian Pedersen 2 226 Lærer Av departement
1980 Vanlig medlem Per Helstad 1 226 Skolepsykolog Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Reidun Lundby 2 231 Kjøkkensjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Richard Herman Heiberg 1 221 Faglærer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Johs. Vormeland 1 221 Bonde Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ingebjørg Fjermeros 2 221 Sykepleier Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Nordby 1 221 Internatleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Jan Johnsen 1 221 Tømmersjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Lillian Pedersen 2 226 Lærer Av departement
1983 Vanlig varamedlem Jan Johnsen 1 221 Tømmersjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingebjørg Fjermeros 2 221 Sykepleier Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Hans Nordby 1 221 Internatleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Richard Herman Heiberg 1 221 Faglærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Odd Erik Rognli 1 221 Faglærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Synneva Vigen 2 221 Internatassistent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Helstad 1 226 Psykolog Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lillian Pedersen 2 226 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Reidun Lundby 2 231 Kjøkkensjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Synneva Vigen 2 221 Internatassistent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Nordby 1 221 Internatleder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingebjørg Fjermeros 2 221 Sykepleier Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Erik Rognli 1 221 Faglærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Richard Herman Heiberg 1 221 Faglærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Johnsen 1 221 Tømmersjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Helstad 1 226 Psykolog Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lillian Pedersen 2 226 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Reidun Lundby 2 231 Kjøkkensjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Johnsen 1 221 Tømmersjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Richard Herman Heiberg 1 221 Faglærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingebjørg Fjermeros 2 221 Sykepleier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Erik Rognli 1 221 Faglærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Synneva Vigen 2 221 Internatassistent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Nordby 1 221 Internatleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lillian Pedersen 2 226 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Helstad 1 226 Psykolog Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Reidun Lundby 2 231 Kjøkkensjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingerid Toverud 2 221 Sosialsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjarne Ånestad 1 221 Fjøsmester Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Andreas M. Lunde 1 221 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Inga Knutsen 2 230 Arbeidsformidler Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eivind Lappegård 1 231 Vognmester Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hildegunn Lien 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Erik Larsen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingrid Toverud 2 221 Sosialsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Andreas M. Lunde 1 221 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjarne Ånestad 1 221 Gårdsbestyrer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eivind Lappegård 1 228 Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inga Knudsen 2 228 Formidler Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Erik Larsen 1 233 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Hildegunn Lien 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjarne Ånestad 1 221 Gårdsbestyrer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Andreas M. Lunde 1 221 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid Toverud 2 221 Sosialsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inga Knudsen 2 228 Formidler Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eivind Lappegård 1 228 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Erik Larsen 1 233 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hildegunn Lien 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Andreas M. Lunde 1 221 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Toverud 2 221 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Ånestad 1 221 Gårdsbestyrer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eivind Lappegård 1 228 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inga Knudsen 2 228 Formidler Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut Erik Larsen 1 233 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hildegunn Lien 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Olle Østreng 1 221 Lærer Av departement 1970
1991 Nestleder Astrid E. Fagernes 2 220 Politiker Av departement 1970
1991 Leder Vidar Øverby 1 221 Bygningssjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Synneva Vigen 2 221 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Ingebjørg Fjermeros 2 221 Sykepleier Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Ånestad 1 221 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Turid Aaserud Stigen 2 221 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Justad 1 221 Skolesjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Morten Likvern 1 227 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eivind Lappegård 1 228 Kontrollør Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Hans Olav Vefald 1 229 Uføretrygd Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Knut Erik Larsen 1 233 Administrasjons Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Nils Christian Grønsleth 1 237 Pensjonist Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari T. Johnsen 2 237 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunvor Johansen 2 238 Opplærings Av departement 1970
1992 Nestleder Astrid E. Fagernes 2 220 Politiker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Turid Aaserud Stigen 2 221 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Justad 1 221 Skolesjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Morten Likvern 1 227 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans Olav Vefald 1 229 Uføretrygdet Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari T. Johnsen 2 237 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunvor Johansen 2 237 Opplæringsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Christian Grønsleth 1 237 Pensjonist Av departement 1970