Forvaltningsdatabasen

Hjelpemiddelutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hjelpemiddelutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hjelpemiddelutvalget
Utvalgsnummer: 202
Opprettelsesår: 2015
Tilhørende departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Opphørsår: 2017
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2015 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver 01.01.2015 06.02.2017
2015 Arild Hervik 1 0 professor 01.01.2015 06.02.2017
2015 Kristin Standal 2 13650 prosjektleder 01.01.2015 06.02.2017
2015 Lene Ø Winger Conradi 2 13940 ordfører 01.01.2015 06.02.2017
2015 Lone Merethe Solheim 2 40470 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2015 Frode Selbo 1 70790 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2015 Astrid Gramstad 2 90120 forsker 01.01.2015 06.02.2017
2016 Arild Hervik 1 0 professor 01.01.2015 06.02.2017
2016 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver 01.01.2015 06.02.2017
2016 Kristin Standal 2 13650 prosjektleder 01.01.2015 06.02.2017
2016 Lene Ø Winger Conradi 2 13940 ordfører 01.01.2015 06.02.2017
2016 Lone Merethe Solheim 2 40470 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2016 Frode Selbo 1 70790 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2016 Astrid Gramstad 2 90120 forsker 01.01.2015 06.02.2017
2017 Arild Hervik 1 0 professor 01.01.2015 06.02.2017
2017 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver 01.01.2015 06.02.2017
2017 Kristin Standal 2 13650 prosjektleder 01.01.2015 06.02.2017
2017 Lene Ø Winger Conradi 2 13940 ordfører 01.01.2015 06.02.2017
2017 Lone Merethe Solheim 2 40470 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2017 Frode Selbo 1 70790 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2017 Astrid Gramstad 2 90120 forsker 01.01.2015 06.02.2017