Forvaltningsdatabasen

Styret for Bredtvet senter for logopedi

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Bredtvet senter for logopedi" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Bredtvet senter for logopedi
Utvalgsnummer: 2023000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1979 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Ansvar for skolens drift, vedta budsjettforslag, kontrollere regnskap, foreta tilsettinger, behandle fag- og timefordelingsplaner, organisering av miljøarbeidet og årsrapporter, foreslå modernisering, vedlikehold og nybygg.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 26000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 10 13000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 10 22098 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 11 21000 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 11 18139 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 26800 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 10 28000
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 9 23741
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Oddlaug Myklebust 2 219 Logoped Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anny Landsverk 2 221 Undervisningsinspektør Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Kjell Arne Myrvang 1 235 Spesialpedagog Av departement 1970 1970
1980 Leder Reidun Worum 2 301 Miljøarbeider Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Else Marie Spetalen 2 301 Veileder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Ingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Skei 1 602 Logoped Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anny Landsverk 2 221 Undervisningsinsp Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Solveig Slinde 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Audioingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne Skei 1 602 Logoped Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anny Landsverk 2 221 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Audioingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Solveig Slinde 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Skei 1 602 Logoped Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anny Landsverk 2 221 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Solveig Slinde 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Audioingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Skei 1 602 Logoped Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anny Landsverk 2 221 Undervisningsinsp Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Solveig Slinde 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Audioingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Skei 1 602 Logoped Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anny Landsverk 2 221 Undervisningsin Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Einar Johan Gråberg 1 301 Audioingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Solveig Slinde 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Skei 1 602 Logoped Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Inger Hylen 2 233 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Lise Berg Hovind 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aaashild Korsgaard 2 301 Høgskolelektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Elisabeth Fossestøl 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ellen Eliassen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Prytz 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole William Tvedt 1 1902 Snekker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Inger Hylen 2 233 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Knut Prytz 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aaashild Korsgaard 2 301 Høgskolelektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Lise Berg Hovind 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ellen Eliassen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Elisabeth Fossestøl 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole William Tvedt 1 1902 Snekker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Inger Hylen 2 233 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Lise Berg Hovind 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aaashild Korsgaard 2 301 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elisabeth Fossestøl 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Knut Prytz 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ellen Eliassen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Grythe 1 528 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigmund Steenbuch 1 806 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Magne Aanes 1 219 Logoped Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Berit Ingeborg Wolff 2 220 Logoped Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Inger Hylen 2 233 Rektor Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Brage Hylen 1 233 Adjunkt Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Knut Prytz 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger-Marie Sørvaag 2 301 Logoped Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Berit Wennemo 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ellen Eliassen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1991 Leder Reidun Worum 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Lise Berg Hovind 2 301 Adjunkt Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar Johan Gråberg 1 301 Audioingeniør Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Aaashild Korsgaard 2 301 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Harald Grythe 1 528 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigmund Steenbuch 1 806 Rektor Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Sandvik Jensen 1 1201 Lastebilei Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Ingeborg Wolff 2 220 Logoped Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Lise Berg Hovind 2 301 Adjunkt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger-Marie Sørvaag 2 301 Logoped Av departement 1970