Forvaltningsdatabasen

Styret for Breili videregående skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Breili videregående skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Breili videregående skole
Utvalgsnummer: 2029000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 16.02.1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styret for statlig videregående skole for spesialundervisning i henhold til lov om videregående opplæring paragraf 36, første ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 5 8000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 4 4107 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 3 3500 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 3 3900 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 5 4850 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 7 12394 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 3 5858 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 8846
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 6 6 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 6 6 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Helge Kjartan Leite 1 706 Undervisningsinspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Åse Stray Spetalen 2 706 Tannlege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Søren Kristian Dolven 1 706 Undervisningsinspektør 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sidsel Sundby 2 706 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 706 Leder 1970 1970
1980 Vanlig medlem Helge Kristoffe Olsen 1 706 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Leder Aud Trygsland Hoelseth 2 706 Spesiallærer Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Svein Aanestad 1 716 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Helen Anette M. Holthe 2 716 Lektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Unni Snartland 2 721 Adjunkt Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jens Kristian Horn 1 722 Adjunkt Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kari Lundby 2 722 Lærer Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Kjartan Leite 1 706 Undervisningsinsp Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Søren Kristian Dolven 1 706 Undervisningsinsp Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 706 Leder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Helge Kristoffe Olsen 1 706 Disponent Av departement 1970
1983 Leder Aud Trygsland Hoelseth 2 706 Spesiallærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Åse Stray Spetalen 2 706 Tannlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sidsel Sundby 2 706 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Helen Anette M. Holthe 2 716 Lektor Av departement 1970
1983 Nestleder Svein Aanestad 1 716 Bonde Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Unni Snartland 2 721 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jens Kristian Horn 1 722 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Lundby 2 722 Lærer Av departement 1970
1984 Leder Aud Trygsland Hoelseth 2 706 Spesiallærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 706 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helge Kristoffe Olsen 1 706 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sidsel Sundby 2 706 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Søren Kristian Dolven 1 706 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Kjartan Leite 1 706 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Åse Stray Spetalen 2 706 Tannlege Av departement 1970
1984 Nestleder Svein Aanestad 1 716 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helen Anette M. Holthe 2 716 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Unni Snartland 2 721 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jens Kristian Horn 1 722 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Lundby 2 722 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helge Kristoffe Olsen 1 706 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Helge Kjartan Leite 1 706 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Søren Kristian Dolven 1 706 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 706 Adjunkt Av departement 1970
1985 Leder Aud Trygsland Hoelseth 2 706 Spesiallærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sidsel Sundby 2 706 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Åse Stray Spetalen 2 706 Tannlege Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helen Anette M. Holthe 2 716 Lektor Av departement 1970
1985 Nestleder Svein Aanestad 1 716 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Unni Snartland 2 721 Adjunkt Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Lundby 2 722 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jens Kristian Horn 1 722 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor-Olav Lier 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Thorvald Grønskei 1 705 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thorleif Jensen 1 706 Bestyrer Av departement 1970
1986 Nestleder Aud Hoelseth Trygsland 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1986 Leder Ranveig Mork 2 706 Adm.Sekretær Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Anders Hansen 1 706 E.Verksmontør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole Engebretsen 1 706 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Lægdene Sivertsen 2 707 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Myrthel Hallanger 2 721 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karen Rønnekleiv 2 721 Førskolelærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thorvald Grønskei 1 705 Skolesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor-Olav Lier 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Leder Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av departement 1970
1987 Varamedlem og nestleder Anders Hansen 1 706 Montør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thorleif Jensen 1 706 Bestyrer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole Engebretsen 1 706 Lærer Av departement 1970
1987 Nestleder Aud Hoelseth Trygsland 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Lægdene Sivertsen 2 707 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Myrthel Hallanger 2 721 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karen Rønnekleiv 2 721 Førskolelærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thorvald Grønskei 1 705 Skolesjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor-Olav Lier 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thorleif Jensen 1 706 Bestyrer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole Engebretsen 1 706 Lærer Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Anders Hansen 1 706 Montør Av departement 1970
1988 Nestleder Aud Hoelseth Trygsland 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1988 Leder Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Lægdene Sivertsen 2 707 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karen Rønnekleiv 2 721 Førskolelærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Myrthel Hallanger 2 721 Sekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor-Olav Lier 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thorvald Grønskei 1 705 Skolesjef Av departement 1970
1989 Nestleder Aud Hoelseth Trygsland 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Thorleif Jensen 1 706 Bestyrer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole Engebretsen 1 706 Lærer Av departement 1970
1989 Leder Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1989 Varamedlem og nestleder Anders Hansen 1 706 Montør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Lægdene Sivertsen 2 707 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Myrthel Hallanger 2 721 Sekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karen Rønnekleiv 2 721 Førskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thorvald Grønskei 1 705 Skolesjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor-Olav Lier 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Engebretsen 1 706 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1990 Leder Aud Trygsland Hoelseth 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rolf Sætre 1 706 Fylkessekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anders Hansen 1 706 Montør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Lægdene Sivertsen 2 707 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Fred Burmann 1 717 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunvor Johansen 2 720 Husmor Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Myrthel Hallanger 2 721 Sekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Karen Rønnekleiv 2 721 Førskolelærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Willy Jensen 1 705 Spesialarb Av departement 1970
1991 Nestleder Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970 1970
1991 Leder Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Sidsel Sundby 2 706 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Thorleif Jensen 1 706 Bestyrer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Anders Hansen 1 706 Montør Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Lunde 1 706 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Karin Synnøve Frøyd 2 707 Personalse Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tore Andersen 1 707 Undervisni Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Inger Margrethe Larsen 2 707 Spesialped Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ellinor Martinsen 2 707 Husmor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunvor Johansen 2 720 Husmor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Willy Jensen 1 705 Spesialarbeider Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Lunde 1 706 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Andersen 1 707 Undervisningsin Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Karin Synnøve Frøyd 2 707 Personalsekretæ Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ellinor Martinsen 2 707 Husmor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inger Margrethe Larsen 2 707 Spesialpedagog Av departement 1970