Forvaltningsdatabasen

Styret for Bjørkåsen skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Bjørkåsen skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Bjørkåsen skole
Utvalgsnummer: 2037000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styre for statlig videregående skole for spesialundervisning i henhold til lov om videregående opplæring paragraf 36, første ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 6 15000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 14000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 11 20000 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 16218 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 16800 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 19000 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 19957 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 23000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsulent 1970 1970
1980 Vanlig medlem Otto Brevik 1 1201 Adjunkt Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingvild K. Roald 2 1201 Lektor Av departement 1970 1970
1980 Leder Bjørg Hille Grimen 2 1201 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Vidar Larm 1 1201 Avdelingsleder 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ingmar Ljones 1 1201 Faglærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Klara Stephansen 2 1201 Pensjonist Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Johs. Alme 1 1201 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Birger Johnsen 1 1201 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Lars Haugsvær 1 1201 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Inge Strand 1 1201 Psykolog Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Fridtjov Dæmring 1 1251 Montørformann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Meltvik 1 1253 Bonde Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Vidar Larm 1 1201 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingvild K. Roald 2 1201 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Otto Brevik 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Inge Strand 1 1201 Psykolog Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsul Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Haugsvær 1 1201 Bonde Av departement 1970
1983 Nestleder Ingmar Ljones 1 1201 Faglærar Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Klara Stephansen 2 1201 Pensjonist Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Johs. Alme 1 1201 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Husmor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Birger Johnsen 1 1201 Internatassistent Av departement 1970
1983 Leder Bjørg Hille Grimen 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Fridtjov Dæmring 1 1251 Montørformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Meltvik 1 1253 Bonde Av departement 1970
1984 Leder Bjørg Hille Grimen 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1984 Nestleder Ingmar Ljones 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Johs. Alme 1 1201 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsul Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingvild K. Roald 2 1201 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Vidar Larm 1 1201 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Inge Strand 1 1201 Psykolog Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Birger Johnsen 1 1201 Internatassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Klara Stephansen 2 1201 Pensjonist Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Otto Brevik 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Haugsvær 1 1201 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Fridtjov Dæmring 1 1251 Montørformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Meltvik 1 1253 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Klara Stephansen 2 1201 Pensjonist Av departement 1970
1985 Leder Bjørg Hille Grimen 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Haugsvær 1 1201 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Otto Brevik 1 1201 Adjunkt Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Inge Strand 1 1201 Psykolog Av departement 1970
1985 Nestleder Ingmar Ljones 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsul Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Vidar Larm 1 1201 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Johs. Alme 1 1201 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Birger Johnsen 1 1201 Internatassistent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingvild K. Roald 2 1201 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Fridtjov Dæmring 1 1251 Montørformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Olav Meltvik 1 1253 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tone Gerdts 2 1201 Sosialkurator Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Lars Inge Merok Olsen 1 1201 Siviløkonom Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Sissel Marit Grønlie 2 1201 Psykolog Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Inger-Lise Henriksen 2 1201 Sosialsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Martin Risøy 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1986 Leder Gjermund Høegh 1 1201 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Sandstad 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1986 Nestleder Kjell Berg 1 1201 Oppsynsmann Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Lærer Av departement 1970
1987 Leder Helga Hammersland 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1987 Nestleder Kjell Berg 1 1201 Oppsynsmann Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tone Høylandskj Gerdts 2 1201 Sosialkurator Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Inger-Lise Henriksen 2 1201 Sosialsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Martin Risøy 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1987 Varamedlem og nestleder Lars Inge Merok Olsen 1 1201 Siviløkonom Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Sandstad 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Lars Inge Merok Olsen 1 1201 Siviløkonom Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Martin Risøy 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Sandstad 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Inger-Lise Henriksen 2 1201 Sosialsekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tone Høylandskj Gerdts 2 1201 Sosialkurator Av departement 1970
1988 Leder Helga Hammersland 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1988 Nestleder Kjell Berg 1 1201 Oppsynsmann Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1989 Leder Helga Hammersland 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Martin Risøy 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1989 Varamedlem og nestleder Lars Inge Merok Olsen 1 1201 Siviløkonom Av departement 1970
1989 Nestleder Kjell Berg 1 1201 Oppsynsmann Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Inger-Lise Henriksen 2 1201 Sosialsekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Steinar Sandstad 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tone Høylandskj Gerdts 2 1201 Sosionom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Inger-Lise Henriksen 2 1201 Sosialsekretær Av departement 1970
1990 Nestleder Kjell Berg 1 1201 Oppsynsmann Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tone Høylandskj Gerdts 2 1201 Sosionom Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1990 Leder Helga Hammersland 2 1201 Sekretær Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder Lars Inge Olsen 1 1201 Siviløkonom Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Sandstad 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Martin Risøy 1 1201 Faglærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stig Aasberg 1 0 Miljøterap Av departement 1970
1991 Nestleder Steinar Sandstad 1 1201 Konsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ingvild K. Roald 2 1201 Lektor Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Lars Inge Olsen 1 1201 Siviløkono Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Rune Anda 1 1201 Typograf Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kurt Arild Krokmyrdahl 1 1201 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Johannes Hellevang 1 1201 Prosjektrå Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunhild Haus Nysæther 2 1201 Lærer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Asgeir Straume 1 1201 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddlaug Nilma R. Karlsen 2 1201 Avdelingsa Av departement 1970
1991 Leder Martin Risøy 1 1201 Faglærer Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Berit Hernes 2 1242 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Alver 2 1247 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hilde Karin Sof Fismen 2 1247 Meieriarbe Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Stig Aasberg 1 0 Miljøterapeut Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jorun Solberg 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Lars Inge Olsen 1 1201 Siviløkonom Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Marie Haugland 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rune Anda 1 1201 Typograf Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Trygve Knutsen 1 1201 Pensjonist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kurt Arild Krokmyrdahl 1 1201 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddlaug Nilma R. Karlsen 2 1201 Avdelingsassist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Johannes Hellevang 1 1201 Prosjektrådgive Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Asgeir Straume 1 1201 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Dag Westhrin 1 1201 Miljøterapeut Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Turid Hansen 2 1201 Husmor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Hernes 2 1242 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Alver 2 1247 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hilde Karin Sof Fismen 2 1247 Meieriarbeider Av departement 1970