Forvaltningsdatabasen

Styret for Ekne videregående skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Ekne videregående skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Ekne videregående skole
Utvalgsnummer: 2043000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styre for statlig videregående skole for spesialundervisning i henhold til lov om videregående opplæring paragraf 36, første ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 8000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 8 14413 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 6 8081 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 11200 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 11493 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 9 20531 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 8 15295 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 18000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 20427
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Bergliot Skei 2 0 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eli Haugen Finstad 2 1702 Sosionom Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tore Falstad 1 1719 Instruktør Av departement 1970 1970
1980 Leder Jon Hilmo 1 1719 Finansrådmann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erling Dalen 1 1719 Lege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Stein Solli 1 1719 Banksjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ivar S. Berg 1 1719 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørg Sivertsen 2 1719 Sosialpedagog Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingebjørg Vestr Furunes 2 1719 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Halvard Musum 1 1721 Attføringssekretær Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosialkurator Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Elisabeth Tronstad 2 1719 Klinikkassistent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Elisabeth Tronstad 2 1719 Klinikkassistent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Eli Haugen Finstad 2 1702 Sosionom Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørg Sivertsen 2 1719 Sosialpedagog Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar S. Berg 1 1719 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bergliot Skei 2 1719 Kontorfullmektig Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne Grete Sand 2 1719 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tore Falstad 1 1719 Instruktør Av departement 1970
1983 Leder Jon Hilmo 1 1719 Finansrådmann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingebjørg Vestr Furunes 2 1719 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Stein Solli 1 1719 Banksjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Erling Dalen 1 1719 Lege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Halvard Musum 1 1721 Attføringssekretæ Av departement 1970
1983 Nestleder Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosialkurator Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eli Haugen Finstad 2 1702 Sosionom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bergliot Skei 2 1719 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Grete Sand 2 1719 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingebjørg Vestr Furunes 2 1719 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Stein Solli 1 1719 Banksjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tore Falstad 1 1719 Instruktør Av departement 1970
1984 Leder Jon Hilmo 1 1719 Finansrådmann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Sivertsen 2 1719 Sosialpedagog Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar S. Berg 1 1719 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erling Dalen 1 1719 Lege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Halvard Musum 1 1721 Attføringssekretæ Av departement 1970
1984 Nestleder Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosialkurator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eli Haugen Finstad 2 1702 Sosionom Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Grete Sand 2 1719 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erling Dalen 1 1719 Lege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bergliot Skei 2 1719 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingebjørg Vestr Furunes 2 1719 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tore Falstad 1 1719 Instruktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Sivertsen 2 1719 Sosialpedagog Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ivar S. Berg 1 1719 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Stein Solli 1 1719 Banksjef Av departement 1970
1985 Leder Jon Hilmo 1 1719 Finansrådmann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Halvard Musum 1 1721 Attføringssekretæ Av departement 1970
1985 Nestleder Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosionom Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Odd Asbjørn Mediås 1 1702 Skoledirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Groven 1 1702 Skoledirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans Hårnes 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erling Dalen 1 1719 Lege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Stein Solli 1 1719 Banksjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragna Skogmo 2 1719 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Grete Sand 2 1719 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Egil Lutdal 1 1719 Ingeniør Av departement 1970
1986 Leder Jon Hilmo 1 1719 Finansrådmann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Solem 1 1719 Telesjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Sivertsen 2 1719 Sosialpedagog Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hans Hårnes 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Odd Asbjørn Mediås 1 1702 Skoledirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragna Skogmo 2 1719 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Solem 1 1719 Telesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Egil Lutdal 1 1719 Ingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arne Ruud Solem 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hans Hårnes 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Asbjørn Mediås 1 1702 Skoledirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragna Skogmo 2 1719 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Egil Lutdal 1 1719 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Ruud Solem 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Hårnes 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Asbjørn Mediås 1 1702 Skoledirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragna Skogmo 2 1719 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Legesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Egil Lutdal 1 1719 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Ruud Solem 1 301 Telesjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Roald Langseth 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Sosionom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragna Skogmo 2 1719 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Egil Lutdal 1 1719 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Roald Langseth 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eli Haugen Finstad 2 1702 Sosialkonsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Olav Øvreli 1 1702 Daglig Led Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Emil Marschhæuser 1 1719 Rådgiver Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Elin Karin Dieset 2 1719 Økonomikon Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Egil Lutdal 1 1719 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Arne Ruud Solem 1 1719 Telesjef Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Tove Maria Guttelvik 2 1719 Konsulent Av departement 1970
1991 Nestleder Annar J. Johansen 1 1719 Undervisni Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Helge Bakken 1 1719 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunni Svee 2 1719 Kjøkkensje Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddrun Rakstang Eck 2 1719 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Olav Grenne 1 1719 Instruktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Brita Eggen 2 1719 Sosionom Av departement 1970 1970
1991 Leder Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Konsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Olav Øvreli 1 1702 Daglig Leder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunni Svee 2 1719 Kjøkkensjef Av departement 1970
1992 Nestleder Annar J. Johansen 1 1719 Undervisningsle Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddrun Rakstang Eck 2 1719 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Helge Bakken 1 1719 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Grenne 1 1719 Instruktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elin Karin Dieset 2 1719 Økonomikonsulen Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tove Maria Guttelvik 2 1719 Konsulent Av departement 1970