Forvaltningsdatabasen

Styret for Langbakken videregående skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Langbakken videregående skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Langbakken videregående skole
Utvalgsnummer: 2048000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styre for statlig videregående skole for spesialundervisning i henhold til lov om videregående opplæring paragraf 36, første ledd.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 6 12000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 7165 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 6615 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 7739 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 8000 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 8471 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 12455 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 34000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 8 50957
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Reidar Strand 1 1824 Skolesjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eli Karin Vandbakk 2 1832 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Susanne Hovind 2 1832 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Storbæk 1 1832 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lillian Larsen 2 1832 Internatassistent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Randi Tuset Hansen 2 1832 Sykepleiersjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ørnulf Skjæran 1 1832 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bertin Roghell 1 1832 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1980 Leder Esther Villmone Ødegård 2 1832 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingrid Gutvik 2 1832 Kontorassistent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Arnulv Straumfors 1 1833 Konservator Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Geir Iversen 1 1833 Psykolog Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bertin Roghell 1 1832 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lise Valla 2 1832 Psykolog Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Reidar Strand 1 1824 Skolesjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Randi Tuset Hansen 2 1832 Sykepleiersjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Storbæk 1 1832 Bonde Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lillian Larsen 2 1832 Internatassistent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingrid Gutvik 2 1832 Kontorassistent 1970
1983 Vanlig varamedlem Susanne Hovind 2 1832 Kontorfullmektig Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Elisabeth Rydsaa 2 1832 Husmor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eli Karin Vandbakk 2 1832 Lærer Av departement 1970
1983 Nestleder Per Arnulv Straumfors 1 1833 Konservator Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Geir Iversen 1 1833 Psykolog Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar Strand 1 1824 Skolesjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Storbæk 1 1832 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Elisabeth Rydsaa 2 1832 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Susanne Hovind 2 1832 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Randi Tuset Hansen 2 1832 Sykepleiersjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Gutvik 2 1832 Kontorassistent 1970
1984 Vanlig medlem Lillian Larsen 2 1832 Internatassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eli Karin Vandbakk 2 1832 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Geir Iversen 1 1833 Psykolog Av departement 1970
1984 Nestleder Per Arnulv Straumfors 1 1833 Konservator Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Strand 1 1824 Skolesjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lillian Larsen 2 1832 Internatassistent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Susanne Hovind 2 1832 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eli Karin Vandbakk 2 1832 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Elisabeth Rydsaa 2 1832 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Randi Tuset Hansen 2 1832 Sykepleiersjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Gutvik 2 1832 Kontorassistent 1970
1985 Vanlig medlem Sverre Storbæk 1 1832 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Lærer Av departement 1970
1985 Nestleder Per Arnulv Straumfors 1 1833 Konservator Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Geir Iversen 1 1833 Psykolog Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Åge Jørgen Eliassen 1 1804 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd Tore Fygle 1 1804 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jon Fredrik Ree 1 1832 Konsulent Av departement 1970
1986 Nestleder Bjørghild Bystadhagen 2 1832 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Breivik 2 1832 Sykepleier Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Torunn Landfasøien 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivinn Ellingsen 1 1832 Industriarbeider Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Torun Tamnes 2 1832 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Åge Jørgen Eliassen 1 1804 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Breivik 2 1832 Sykepleier Av departement 1970
1987 Nestleder Bjørghild Bystadhagen 2 1832 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eli Solhaug 2 1832 Forretningsdriv Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eivinn Ellingsen 1 1832 Industriarbeide Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Torunn Landfasøien 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jon Fredrik Ree 1 1832 Konsulent Av departement 1970
1987 Varamedlem og nestleder Torun Tamnes 2 1832 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjellaug Nilssen 2 1832 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Åge Jørgen Eliassen 1 1804 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eli Solhaug 2 1832 Forretningsdriv Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Torun Tamnes 2 1832 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Torunn Landfasøien 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Breivik 2 1832 Sykepleier Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jon Fredrik Ree 1 1832 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjellaug Nilssen 2 1832 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Nestleder Bjørghild Bystadhagen 2 1832 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eivinn Ellingsen 1 1832 Industriarbeide Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Åge Jørgen Eliassen 1 1804 Konsulent Av departement 1970
1989 Nestleder Bjørghild Bystadhagen 2 1832 Husmor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karin Breivik 2 1832 Sykepleier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Laura Jåma Renfjell 2 1832 Reineier Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Torunn Landfasøien 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kjellaug Nilssen 2 1832 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon Fredrik Ree 1 1832 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eivinn Ellingsen 1 1832 Industriarbeide Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Eli Solhaug 2 1832 Forretningsdriv Av departement 1970
1989 Varamedlem og nestleder Torun Tamnes 2 1832 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eli Solhaug 2 1832 Forretningsdriv Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karin Sjåvik 2 1832 Internatassiste Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunn Langseth 2 1832 Avdelingssykepl Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Roald Sørensen 1 1832 Internatassiste Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Torun Tamnes 2 1832 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Karin Breivik 2 1832 Sykepleier Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Idar Hunstad 1 1841 Konsulent Av departement 1970
1991 Nestleder Bjørn Erik Sørvig 1 1822 Pedagogisk Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Edna Akselsen 2 1832 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Karin Sjåvik 2 1832 Internatassiste Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Roald Sørensen 1 1832 Internatassiste Av andre 1970
1991 Leder Stig Holm 1 1833 Produksjon Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Johanne Drevvatn 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per L. Larsen 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lisbeth Halsen 2 1820 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Hovig 2 1820 Rådgiver Av departement 1970
1992 Nestleder Bjørn Erik Sørvig 1 1822 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eli Karin Vandbakk 2 1832 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inga Kvalbukt 2 1832 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hilmar Henriksen 1 1832 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karin Sjåvik 2 1832 Internatassiste Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Roald Sørensen 1 1832 Internatassiste Av andre 1970
1992 Leder Stig Holm 1 1833 Produksjonsarbe Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nettum Hansen 1 1833 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tone Håkonsen 2 1833 Pedagogisk Kons Av departement 1970