Forvaltningsdatabasen

Samisk utdanningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samisk utdanningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samisk utdanningsråd
Utvalgsnummer: 2052000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1975 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet er etablert for å: 1) samordne fremdriften av undervisningstiltak for samer 2) gi informasjon om samer, samisk kultur og næringsliv også til andre enn samer, være rådgivende organ for departementet og andre organer som tar avgjørelser i skolepolit
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 6 8 296316 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 8 66000 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 61 282000 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 56 297210 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 98 660540 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 14 672300
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 65 385520
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 10 123000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 13 12780000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 18 233408
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Paul Fjellheim 1 1640 Veterinær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ella Holm-Bull 2 1736 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Solveig Skjelnes 2 1850 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kaia Andersen 2 1850 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Nils Jernsletten 1 1902 Universitetslektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole Henrik Magga 1 2012 Magister Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2020 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Leder Hans Eriksen 1 2020 Skolesjef Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Berit Johnskareng 2 2021 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jon Eldar Einejord 1 2021 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Jernsletten 1 2021 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Laila Somby Sandvik 2 2021 Barnehagekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hans Guttorm 1 2021 Yrkesrettleier Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eli Rajala 2 2025 Lærer Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit Johnskareng 2 301 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kaia Andersen 2 1850 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Solveig Skjelnes 2 1850 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eli Rajala 2 2025 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 301 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Aud Renander 2 1635 Reineier I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Anna Granefjell 2 1640 Sykepleier I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Solveig Skjelnes 2 1850 Lærer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Rune Stormo 1 2011 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor I statsråd 1970
1984 Leder Odd Mathis Hætta 2 2012 Høgskolelærer I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Iversen 1 2012 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Marit Olsen 2 2020 Lærer I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jon Eldar Einejord 1 2021 Rektor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 301 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Aud Renander 2 1635 Reineier I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anna Granefjell 2 1640 Sykepleier I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Rune Stormo 1 2011 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Iversen 1 2012 Lærer I statsråd 1970
1985 Leder Odd Mathis Hætta 2 2012 Høgskolelærer I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Marit Olsen 2 2020 Lærer I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Piera Balto 1 2020 Lærer I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 301 Skoledirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anna Granefjell 2 1640 Sykepleier I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Rune Stormo 1 2011 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Odd Mathis Hætta 2 2012 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Svein Iversen 1 2012 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Piera Balto 1 2020 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Haldis Helander Wigelius 2 2025 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 301 Skoledirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anna Granefjell 2 1640 Sykepleier I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rune Stormo 1 2011 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Svein Iversen 1 2012 Lærer I statsråd 1970
1987 Leder Odd Mathis Hætta 2 2012 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Piera Balto 1 2020 Lærer I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Johanne Kåven 2 2021 Logoped I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Haldis Helander Wigelius 2 2025 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1740 Journalist I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Kåre Tjihkkom 1 1804 Høgskolelærer I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Lise Pedersen 2 1826 Lærer I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Øyvind Mikalsen 1 1940 Lærer I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 2003 Skoledirektør I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Helga K. Ahlsen 2 2003 Rektor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1988 Nestleder Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor I statsråd 1970 1970
1988 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Inkeri Øvregård 2 2021 Adjunkt I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Lærer I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Henrik H. Gaup 1 9958 Reindriftsutøve I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1740 Journalist I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Tjihkkom 1 1804 Høgskolelærer I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Lise Pedersen 2 1826 Lærer I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Mikalsen 1 1940 Lærer I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Helga K. Ahlsen 2 2003 Rektor I statsråd 1970
1989 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Inkeri Øvregård 2 2021 Adjunkt I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Lærer I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Henrik H. Gaup 1 9958 Reindriftsutøve I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1740 Journalist I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Tjihkkom 1 1804 Høgskolelærer I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Lise Pedersen 2 1826 Lærer I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Idar Reinås 1 1853 Spesialpedagog I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Mikalsen 1 1940 Lærer I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Breivik 1 1940 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Helga K. Ahlsen 2 2003 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 2003 Skoledirektør I statsråd 1970 1970
1990 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Nestleder Kristine Julie Eira 2 2011 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Inkeri Øvregård 2 2021 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Henrik H. Gaup 1 9958 Reindriftsutøve I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1740 Gruppeassistent I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Reidar Breivik 1 1940 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef I statsråd 1970 1970
1991 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Eilif Solberg 1 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Julie Eira 2 0 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Elin Fjellheim 2 434 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1740 Gruppeassistent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Anne Kalstad Mikkelsen 2 1850 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Samuel Gælok 1 1902 Av departement 1970
1992 Nestleder Asbjørg Skåden 2 1913 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Åge B. Pedersen 1 1940 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef I statsråd 1970 1970
1992 Leder Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 2021 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Nystad 1 2021 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Ballari 1 2025 Adjunkt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Julie Eira 2 0 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eilif Solberg 1 0 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Elin Fjellheim 2 434 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anne Kalstad Mikkelsen 2 1850 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Samuel Gælok 1 1902 Av departement 1970
1993 Nestleder Asbjørg Skåden 2 1913 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Åge B. Pedersen 1 1940 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Nystad 1 2021 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Synnøve Brevik 2 2021 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Ballari 1 2025 Adjunkt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Elin Fjellheim 2 1640 Direktør Av andre 1970 1970
1994 Vanlig medlem Sigbritt Toven 2 1736 Programsekretær Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Kalstad Mikkelsen 2 1850 Barnehagestyrer Av andre 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 1850 Lárer Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Astrid Mikkelsen 2 1850 Avdelingsleder Av andre 1970
1994 Leder Asbjørg Skåden 2 1913 Leder Av andre 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Åge B. Pedersen 1 1940 Ordfører Av andre 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Oppsynsmann Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Julie Eira 2 2011 Skolesjef Av andre 1970 1970
1994 Vanlig medlem Idun Henni Meli 2 2012 Lærer Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Arne Iva Tonhaugen 1 2021 Programsekretær Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Arne Nystad 1 2021 Studieinspektør Av andre 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Masternes 2 2022 Daglig Leder Av andre 1970
1994 Nestleder Kjell Ballari 1 2025 Adjunkt Av andre 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Elin Fjellheim 2 1640 Direktør Av andre 1970 1970
1995 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1736 Programsekretær Av andre 1970 1970
1995 Vanlig medlem Anita S Nergård 2 1804 Student Av andre 1970
1995 Leder Asbjørg Skåden 2 1913 Leder Av andre 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Geir Tommy Pedersen 1 1940 Oppsynsmann Av andre 1970 1970
1995 Vanlig medlem Åge B. Pedersen 1 1940 Ordfører Av andre 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Risten Ravdna Hætta 1 2011 Konsulent Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Barbro Lill Hætta 2 2011 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Julie Eira 2 2011 Skolesjef Av andre 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Idun Henni Meli 2 2012 Lærer Av andre 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Bongo 1 2012 Lærer Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Arne Nystad 1 2021 Undervisningsin Av andre 1970 1970
1995 Nestleder Kjell Ballari 1 2025 Adjunkt Av andre 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Adjunkt Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Anita S. Nergård 2 1804 Student Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Barbro Lill Hætta 2 2011 Student Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Risten Ravdna Hætta 1 2011 Konsulent Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Ellen J. Sara Eira 2 2011 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tore Bongo 1 2012 Lærer Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Adjunkt Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Anita S. Nergård 2 1804 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Barbro Lill Hætta 2 2011 Politisk Rådgiv Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Ellen J. Sara Eira 2 2011 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Risten Ravdna Hætta 1 2011 Konsulent Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Tore Bongo 1 2012 Lærer Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Katrine Juuso 2 2027 Adjunkt Av andre 1970