Forvaltningsdatabasen

Styret for Norsk Hotellfagskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk Hotellfagskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk Hotellfagskole
Utvalgsnummer: 2074000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1975 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Utfører vanlige styrefunksjoner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 4 25000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 4 23550 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 4 19176 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Hans Kristian Nordsted 1 0 Student Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Nestleder Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Elisabeth Tunge 2 1103 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anders Tho 1 1103 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Thore Carlsen 1 1103 Student Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Nestleder Arne Løken 1 301 Nestformann Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Gry Dæhlie 2 301 Sekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Lillian Iren Klette 2 1103 Cand.Mag. Av instans utenfor departement 1970 1970