Forvaltningsdatabasen

Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning
Utvalgsnummer: 2077005
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Jfr. Rådet for videregående opplærings årsmelding.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 95000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 6 145200 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 103611 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 0 10315 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Fedje 1 220 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ivar Grotnæss 1 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Ingegjerd Skeie Bjørndal 2 301 Konsulent I kraft av stilling 1970
1983 Vanlig varamedlem Svein O. Skeie 1 301 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Else Ouren Otnes 2 401 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Østlie 1 720 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tora Løvdal Buestad 2 926 Husstellærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsul Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arvid Myking 1 1253 Lærer Av departement 1970
1983 Nestleder Torbjørn Woll 1 1702 Rektor Av departement 1970
1983 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Skoledirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Karsten Hansen 1 1923 Hovedlærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Fedje 1 220 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein O. Skeie 1 301 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Ingegjerd Skeie Bjørndal 2 301 Konsulent I kraft av stilling 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Grotnæss 1 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Else Ouren Otnes 2 401 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Østlie 1 720 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tora Løvdal Buestad 2 926 Husstellærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Karin Vereide Iversen 2 1201 Pedagogisk Konsul Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arvid Myking 1 1253 Lærer Av departement 1970
1984 Nestleder Torbjørn Woll 1 1702 Rektor Av departement 1970
1984 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Skoledirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Karsten Hansen 1 1923 Hovedlærer Av departement 1970