Forvaltningsdatabasen

Utvalg for fiskerifag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for fiskerifag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for fiskerifag
Utvalgsnummer: 2077011
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet .04.1982 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Utvalget skal være rådgivende organ for Rådet for videregående opplæring når det gjelder studieretning for fiskerifag.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 12 1 60185 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 12 0 0 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 12 0 45891 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Johan Otto Haugsbakk 1 217 Overingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Albert Einan 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Torgeir Strømme 1 1106 Navigasjonslærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Svein Fagerbakke 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Myklebust 1 1201 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erling Møgster 1 1244 Elev Av departement 1970
1983 Leder Peder Ellingvåg 1 1504 Fiskerisjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Edvardsen 1 1504 Elev Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Øivind Sævik 1 1515 Elev Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Skinnes 1 1516 Skoleelev Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Målfrid Steinsbø 2 1601 Kjøkkensjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Otto Gregussen 1 1601 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Torgnes 1 1601 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Guttorm Reppe 1 1620 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sven Olsen 1 1804 Fiskerisjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Olaisen 1 1834 Fiskeoppdretter Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Armand Bjerke 1 1860 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Rakstang 1 1902 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 2002 Inspektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 2016 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Johan Otto Haugsbakk 1 217 Overingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Albert Einan 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torgeir Strømme 1 1106 Navigasjonslærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Fagerbakke 1 1201 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Myklebust 1 1201 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erling Møgster 1 1244 Elev Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Edvardsen 1 1504 Elev Av departement 1970
1984 Leder Peder Ellingvåg 1 1504 Fiskerisjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øivind Sævik 1 1515 Elev Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Skinnes 1 1516 Skoleelev Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Otto Gregussen 1 1601 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Torgnes 1 1601 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Målfrid Steinsbø 2 1601 Kjøkkensjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Guttorm Reppe 1 1620 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sven Olsen 1 1804 Fiskerisjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Olaisen 1 1834 Fiskeoppdretter Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Armand Bjerke 1 1860 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Rakstang 1 1902 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 2002 Inspektør Av departement 1970