Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens reseptarhøgskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens reseptarhøgskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens reseptarhøgskole
Utvalgsnummer: 2094000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1961 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Mandat ifølge ""Lov om Statens reseptarskole av 7. april 1972.""
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 5 9000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 6 6 11658 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 6 4 9000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 6 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Tone Verterberg 2 213 Student Av departement 1970 1970
1980 Medlem og sekretær Oddbjørn Solli 1 233 Rektor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Turid Haraldseid 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ingrid Wiik 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Maren Skari 2 534 Apoteker Av departement 1970
1981 Medlem og sekretær Oddbjørn Solli 1 233 Rektor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kari Sorknes 2 301 Reseptarstudent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingrid Wiik 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Karin Gaarder Nordlie 2 301 Reseptarstudent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Turid Haraldseid 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Maren Skari 2 534 Apoteker Av departement 1970