Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges idrettshøgskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges idrettshøgskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges idrettshøgskole
Utvalgsnummer: 2102000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1967 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styre for institusjonen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 5 64000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 6 55335 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 5 37947 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 4 68212 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 6 70585 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 7 156139 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 4 53903 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 5 57792
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 4 54200
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 2 6331
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Haakon Løvmo 1 233 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arnlaug Steine 2 301 Fysioterapeut Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Jacobsen 1 721 Høgskolelektor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høgskolelektor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Edvard Fjærtoft 1 1702 Fylkeslege Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunvor Slaatto 2 1870 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Sundgot 1 219 Oberst Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Generalmajor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne M. Kvalheim 1 301 Kommunalrådssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Berit Skirstad 2 301 Stipendiat Av departement 1970 1970
1981 Leder Gudmund Harlem 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kristian Schreiner 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Hovedfagsstudent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Mads Henry Andenæs 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arnlaug Steine 2 301 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Olav Veiby 1 605 Oberstløytnant Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ebba Lund Hansen 2 717 Provisor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ragna Sørensen 2 1103 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan E. Solvik 1 1719 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Magnhild Skjesol 2 1719 Lærer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Elsa Kroll 2 220 Adjunkt Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Hovedfagsstudent Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Berit Frost 2 2012 Fysioterapeut Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Morten Frodahl 1 501 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Morten Frodahl 1 501 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Morten Frodahl 1 501 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Sundgot 1 219 Oberst Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Solveig Lothe 2 219 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Bjørløw Dye 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Nestleder Kari Lie 2 301 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kari Fasting 2 301 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kristen Moe 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1987 Leder Gudmund Harlem 1 301 Pensjonist Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne M. Kvalheim 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Marit Wiig 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Svein Leirstein 1 301 Forskningstekni Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kåre Nicolaysen 1 301 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Vebjørn Evjen 1 301 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Olav Veiby 1 605 Oberstløytnant Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingolf Mork 1 1502 Idrettskonsulen Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jens Disington 1 1601 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan E. Solvik 1 1719 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Solveig Lothe 2 219 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Marit Wiig 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Svein Leirstein 1 301 Forskningstekni Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kristen Moe 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kåre Nicolaysen 1 301 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kari Fasting 2 301 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Vebjørn Evjen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1970
1988 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erik Bjørløw Dye 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Nestleder Kari Lie 2 301 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingolf Mork 1 1502 Idrettskonsulen Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jens Disington 1 1601 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Solveig Lothe 2 219 Student Av departement 1970
1989 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Nicolaysen 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Vebjørn Evjen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik Bjørløw Dye 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Nestleder Kari Lie 2 301 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Leirstein 1 301 Forskningstekni Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kristen Moe 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kari Fasting 2 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marit Wiig 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingolf Mork 1 1502 Idrettskonsulen Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jens Disington 1 1601 Student Av departement 1970
2002 Jorunn Sundgot-Borgen 219 Førsteamanuensis
2002 Kristin Walstad 219 Student
2002 Arne Børgesen 219 Høgskolelærer
2002 Magnhild Sundli Brennvall 220 Direktør
2002 Nestleder Kari Bø 230 Professor
2002 Sven Mollekleiv 301 Generalsekretær
2002 Bård Olesen 301 Kontorsjef
2002 Leder Gunnar Breivik 301 Rektor
2002 Kari Fasting 301 Professor
2002 Steinar Solvang 301 Student
2002 Kari Kjenndalen 301 Generalsekretær
2002 Eirik Hektoen 301 Student
2002 Rolf Stalenget 301 Kontorsjef
2002 Snøfrid Skaare 516 Daglig Leder
2002 Børge Dahle 1635 Amanuensis
2002 Aina Hindenes 2012 Student
2003 Børge Dahle Amanuensis
2003 Sven Mollekleiv Generalsekretær
2003 Snøfrid Skaare Daglig Leder
2003 Rolf Stalenget Kontorsjef
2003 Kari Fasting Professor
2003 Eirik Hektoen Student
2003 Steinar Solvang Student
2003 Leder Gunnar Breivik Rektor
2003 Kristin Walstad Student
2003 Arne Børgesen Høgskolelærer
2003 Bård Olesen Kontorsjef
2003 Aina Hindenes Student
2003 Kari Kjenndalen Generalsekretær
2003 Jorunn Sundgot-Borgen Førsteamanuensis
2003 Nestleder Kari Bø Professor
2003 Magnhild Sundli Brennvall Direktør