Forvaltningsdatabasen

Det regionale høgskolestyret for Hedmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Hedmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Hedmark
Utvalgsnummer: 2105000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl.res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 7 32000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 6 579000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 43000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 47153 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 50245 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 52200 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 0 0 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 77669
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 73208
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 123250
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 9 127648
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 2540000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 6 129694
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 4 74053
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Trond Leif Strand 1 230 Student Av departement
1980 Nestleder John Klokkehaug 1 401 Undervisningsleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor
1980 Vanlig medlem Grete Bryhn 2 414 Lektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Syverin Andersen 1 417 Hovedlærer Av departement
1980 Vanlig medlem Anne Sofie Gundersen 2 425 Skogbruker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ruth Kalbakk 2 425 Husmor Av departement
1980 Leder Olav Sæter 1 427 Jernbanefullmektig Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunhild Nordby 2 427 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig medlem Pirjo-Liisa Engen 2 427 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Eirin Faldet 2 428 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ruth Sortehaug 2 429 Kontorfullmektig Av departement
1980 Vanlig medlem Johan Leif Olaisen 1 429 Universitetsbibliotekar Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Else Thingstad 2 429 Sosionom Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Magne Hauge Andersson 1 429 Arbeidsleder Av departement
1980 Vanlig medlem Anne Karin Næss 2 437 Adjunkt Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inge Ramsrud 1 501 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Torhild Skotholm 2 1502 Student Av departement
1981 Vanlig varamedlem Trond Leif Strand 1 230 Student Av departement
1981 Vanlig medlem Liv-Irene Tenold 2 236 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor
1981 Vanlig varamedlem Syverin Andersen 1 417 Hovedlærer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ruth Kalbakk 2 425 Husmor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Berit Skybakmoen 2 425 Student Av departement 1970 1970
1981 Leder Olav Sæter 1 427 Jernbanefullmektig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunhild Nordby 2 427 Høgskolelektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Eirin Faldet 2 428 Student Av departement
1981 Vanlig varamedlem Magne Hauge Andersson 1 429 Arbeidsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ruth Sortehaug 2 429 Kontorfullmektig Av departement
1982 Vanlig varamedlem Sølvi Gabrielsen 2 228 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Marit Sivertsen 2 301 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Kari Storihle Ødegård 2 412 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Grete Bryhn 2 414 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Brendbekken 1 415 Høgskolelektor Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Olav Frang 1 417 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Edith Lied 2 427 Høgskolelærer Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Ruth Sortehaug 2 429 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Sølvi Gabrielsen 2 228 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Marit Sivertsen 2 301 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem John Amundsen 1 401 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Storihle Ødegård 2 412 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Frang 1 417 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjarnhild Sæther 2 427 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jens Chr. Brodersen 1 429 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Karin Brenden 2 429 Student Av departement 1970
1984 Nestleder John Klokkehaug 1 401 Undervisningslede Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Sivilagronom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunn Heidi Nilsson 2 401 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem John Amundsen 1 401 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helge Bekken 1 401 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kaare Melhuus 1 401 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Grete Bryhn 2 414 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anne Sofie Gundersen 2 425 Skogbruker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ruth Kalbakk 2 425 99 Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem May-Britt Nordli 2 427 Student Av departement 1970
1984 Leder Olav Sæter 1 427 Jernbanefullmekti Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Fred Bjarne Nilsen 1 427 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Smedstad 1 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjarnhild Sæther 2 427 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Else Thingstad 2 429 Sosionom Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Karin Brenden 2 429 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Magne Hauge Andersson 1 429 Arbeidsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jens Chr. Brodersen 1 429 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ruth Sortehaug 2 429 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Roar Frøystad 1 429 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Karin Næss 2 437 Adjunkt Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Grete Fauske 2 401 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helge Bekken 1 401 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kaare Melhuus 1 401 Fhv. Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunn Heidi Nilsson 2 401 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eirin Tone Hestnes 2 402 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Erik Strand 1 427 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem May-Britt Nordli 2 427 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Smedstad 1 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Fred Bjarne Nilsen 1 427 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Trygve Løvdal 1 429 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Roar Frøystad 1 429 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kaare Melhuus 1 401 Fhv. Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Helge Bekken 1 401 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tore Skandsen 1 401 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Grete Fauske 2 401 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eirin Tone Hestnes 2 402 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Holst 1 402 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Grete Bryhn 2 414 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Smedstad 1 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Svein Erik Strand 1 427 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Berit Svendsen 2 427 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Forthun 2 427 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Hulbækdal 1 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Grete Solli 2 429 Kontorfullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Trygve Løvdal 1 429 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Dag Kjelsrud 1 429 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kaare Melhuus 1 401 Fhv. Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bodil Gullseth 2 401 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Liv Wang 2 402 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Holst 1 402 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Hulbækdal 1 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Karlstad 1 427 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne Grete Solli 2 429 Kontorfullmekti Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tom Even Mortensen 1 429 Student Av departement 1970
1988 Nestleder Liv Marit Tokle 2 401 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kaare Melhuus 1 401 Fhv. Rektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Marianne Rushfeldt 2 401 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harald Holst 1 402 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ole Ragnar Langen 1 402 Rådmann Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Roterud 2 412 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Grete Bryhn 2 414 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Hanne Varhaug Søberg 2 415 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Merete Lindberg 2 427 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Marie Rimberg 2 427 Lektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Nina Berg 2 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Siri Austeng 2 427 Fylkesråd Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Magni Melvær 2 427 Bibliotekleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Gårdbruker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Odd-Harald Nilsen 1 429 Student Av departement 1970
1988 Leder Ola Thorbjørn Sørhus 1 437 Lektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Randen 2 439 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tanja Sveen 2 501 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Liv Marit Tokle 2 401 Lærer Av departement 1970
1989 Leder Ole Ragnar Langen 1 402 Rådmann Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Terje Motrøen 1 414 Student Av departement 1970
1989 Nestleder Hanne Varhaug Søberg 2 415 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Marie Rimberg 2 427 Lektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Siri Austeng 2 427 Fylkesråd Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Magni Melvær 2 427 Bibliotekleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marianne Reinfjell 2 427 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Nina Berg 2 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tanja Sveen 2 429 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Gårdbruker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Håkon Horne 1 429 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ola Thorbjørn Sørhus 1 437 Lektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Randen 2 439 Husmor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Trond Arne Ingvoldstad 1 623 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Amlien 1 401 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Liv Marit Tokle 2 401 Lærer Av departement 1970
1990 Leder Ole Ragnar Langen 1 402 Rådmann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Terje Motrøen 1 414 Student Av departement 1970
1990 Nestleder Hanne Varhaug Søberg 2 415 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Gjør 2 417 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Mangerud 1 417 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Astrid Bekkevold 2 426 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marianne Reinfjell 2 427 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Amundsen 2 427 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Magni Melvær 2 427 Bibliotekleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Nina Berg 2 427 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Marie Rimberg 2 427 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Boye Welde 1 427 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Siri Austeng 2 427 Fylkesråd Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Håkon Horne 1 429 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tanja Sveen 2 429 Politisk Sekret Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Leder Ola Thorbjørn Sørhus 1 437 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjørg Randmæl 2 438 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Randen 2 439 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Hølmo 1 517 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Trond Arne Ingvoldstad 1 623 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Amlien 1 401 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Liv Marit Tokle 2 401 Lærer Av departement 1970
1991 Leder Ole Ragnar Langen 1 402 Rådmann Av departement 1970
1991 Nestleder Hanne Varhaug Søberg 2 415 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Gjør 2 417 Høgskolelærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Mangerud 1 417 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Astrid Bekkevold 2 426 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Amundsen 2 427 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Boye Welde 1 427 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Siri Austeng 2 427 Fylkesråd Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tanja Sveen 2 429 Politisk Sekret Av departement 1970
1991 Leder Ola Thorbjørn Sørhus 1 437 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bjørg Randmæl 2 438 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Randen 2 439 Husmor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tore Hølmo 1 517 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tom Cato Larsen 1 228 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Amlien 1 401 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Gulbraar 1 401 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Wibe 1 401 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Liv Marit Tokle 2 401 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kari Andreassen 2 402 Fullmektig Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gine Wang 2 402 Student Av departement 1970
1992 Leder Ole Ragnar Langen 1 402 Rådmann Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ronny Øfstaas 1 412 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Willy Kroken 1 412 Lærer Av departement 1970
1992 Nestleder Hanne Varhaug Søberg 2 415 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Wenche Schøyen 2 417 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Mangerud 1 417 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Gjør 2 417 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aud Bakli 2 419 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Helene Ullerlien 2 419 Hjelpepleier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Bekkevold 2 426 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Siri Austeng 2 427 Fylkesråd Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Boye Welde 1 427 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Amundsen 2 427 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tanja Sveen 2 429 Politisk Sekret Av departement 1970
1992 Leder Jan Ole Hørstad 1 429 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Inge Nordeng 1 437 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ola Thorbjørn Sørhus 1 437 Lektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Bjørg Randmæl 2 438 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eva Randen 2 439 Husmor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tore Hølmo 1 517 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Irgen Høeg 2 707 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Åsta Bjerkestrand 2 1231 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tom Cato Larsen 1 228 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Wibe 1 401 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Gulbraar 1 401 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gine Wang 2 402 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kari Andreassen 2 402 Fullmektig Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ronny Øfstaas 1 412 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Are Knutsen 1 412 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Willy Kroken 1 412 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tonje Flem 2 412 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Wenche Schøyen 2 417 Høgskolelærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Aud Bakli 2 419 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Helene Ullerlien 2 419 Hjelpepleier Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Inge Nordeng 1 437 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Terje Dahlen 1 605 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Elisabeth Irgen Høeg 2 707 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Cathrine Haugen 2 1201 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Åsta Bjerkestrand 2 1231 Student Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gine Wang 2 301 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Gulbraar 1 401 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan Wibe 1 401 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kari Andreassen 2 402 Fullmektig Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Are Knutsen 1 412 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tonje Flem 2 412 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Willy Kroken 1 412 Lárer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Wenche Schøyen 2 417 Høgskolelárer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Helene Ullerlien 2 419 Hjelpepleier Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Aud Bakli 2 419 Kontorleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Terje Dahlen 1 429 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Inge Nordeng 1 437 Lærer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Cathrine Haugen 2 1201 Student Av departement 1970