Forvaltningsdatabasen

Det regionale høgskolestyret for Buskerud

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Buskerud" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Buskerud
Utvalgsnummer: 2107000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl. res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 5 59000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 5 36000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 82000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 5 27000 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 50400 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 29500 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 79000 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 70000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 71000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 40000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 4 44000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 6 282000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 5 63000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 3 31000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Øystein Aas 1 219 Student
1980 Vanlig varamedlem Inger Aanesen 2 602 Husmor
1980 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Konsulent
1980 Vanlig medlem Nina Kiil 2 602 Undervisningsinspektør Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Bjørgulf Haukelid 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Pål Kolsrud 1 604 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bodil Knudsen 2 604 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Øyvind Eek Jensen 1 604 Høgskolelektor
1980 Leder Oscar Dag Gilje 1 604 Utviklingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tone Bollerud 2 604 Ingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Thorbjørn Hagen 1 604 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Siri Lisbeth Joraker 2 605 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Otto Hernes 1 619 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem John Johnsen 1 619 Lektor
1980 Vanlig varamedlem Otto Aasand 1 623 Tannlege
1980 Vanlig varamedlem Ole Hagen Flesaker 1 624 Høgskolelektor
1980 Vanlig varamedlem Marit Brekke 2 633 Lærer
1980 Vanlig varamedlem Anne-Jenny Archer 2 708 Student
1981 Vanlig medlem Erik Brodwall 1 219 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Aas 1 219 Student
1981 Vanlig varamedlem Inger Aanesen 2 602 Husmor
1981 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Konsulent
1981 Vanlig varamedlem Øyvind Eek Jensen 1 604 Høgskolelektor
1981 Vanlig varamedlem John Johnsen 1 619 Lektor
1981 Vanlig varamedlem Otto Aasand 1 623 Tannlege
1981 Vanlig varamedlem Ole Hagen Flesaker 1 624 Høgskolelektor
1981 Vanlig varamedlem Marit Brekke 2 633 Lærer
1981 Vanlig varamedlem Anne-Jenny Archer 2 708 Student
1981 Vanlig medlem Mette Brunstad 2 1103 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan Molven Moberg 1 602 Student Av departement 1970
1982 Leder Thorbjørn Hagen 1 604 Distriktssekretæ Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Øyvind Eek Jensen 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kari Fagerjord 2 604 Bibliotekar Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Tone Bollerud 2 604 Ingeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Aslaug Bringslid 2 604 Student Av departement 1970
1982 Nestleder Bjørgulf Haukelid 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Hilde Rypdal 2 605 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Otto Aasand 1 623 Tannlege Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Andre Stensland 1 1824 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sissel Kjevik 2 219 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Karen Barlaup 2 230 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Pogost 1 231 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kari Haug 2 602 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Egil Skretting 1 602 Snekker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jens Andersen 1 602 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Molven Moberg 1 602 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Nyhus 1 602 Politisk Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Aslaug Bringslid 2 604 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hilde Rypdal 2 605 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Otto Hernes 1 619 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Andre Stensland 1 1824 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Even Reitan 1 136 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sissel Kjevik 2 219 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Karen Barlaup 2 230 Student Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Pogost 1 231 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Astrid Fossestøl 2 301 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil Skretting 1 602 Snekker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kari Haug 2 602 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Nyhus 1 602 Politisk Sekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jens Andersen 1 602 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Fagerjord 2 604 Bibliotekar Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Liv N. Thorsen 2 604 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Leder Thorbjørn Hagen 1 604 Sekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Horgen 1 604 Høgskolelærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øystein Ra 1 604 Førsteamanuensis Av departement 1970
1984 Nestleder Siri Lisbeth Joraker 2 605 Sekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Breili 1 612 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem John Johnsen 1 619 Lektor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Otto Aasand 1 623 Tannlege Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Andreassen 2 624 Formidler Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Margrethe Skram Feyling 2 627 Fysioterapeut Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ellen Sporan 2 633 Kontordame Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Arild Ådlansvik 1 1247 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Even Reitan 1 136 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Astrid Fossestøl 2 301 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Horgen 1 604 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øystein Ra 1 604 Førsteamanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Liv N. Thorsen 2 604 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anett Hvasshovd Strøm 2 604 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Breili 1 612 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Andreassen 2 624 Formidler Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Margrethe Skram Feyling 2 627 Fysioterapeut Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ellen Sporan 2 633 Kontordame Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øyvind Tjølsen 1 1103 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Arild Ådlansvik 1 1247 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Rune Eriksen 1 1617 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eva Jenny B. Jørgensen 2 2014 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Liv Bech Johannessen 2 220 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole Ragnar Voldbakken 1 226 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Reidar Hæhre 1 532 Høyskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kristin Ørmen Johnsen 2 602 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv N. Thorsen 2 604 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger S. Johansen 2 604 Kontorleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anett Hvasshovd Strøm 2 604 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øystein Ra 1 604 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Horgen 1 604 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn Thue 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Breili 1 612 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Andreassen 2 624 Formidler Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Margrethe Skram Feyling 2 627 Fysioterapeut Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ellen Sporan 2 633 Kontordame Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øyvind Tjølsen 1 1103 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Rune Eriksen 1 1617 Student Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Eva Jenny B. Jørgensen 2 2014 Student Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Reidar Hæhre 1 532 Høyskolelektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kristin Ørmen Johnsen 2 602 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liss Anita Tollefsen 2 602 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jorun Øhren 2 602 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Helen Heyerdahl 2 604 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Odny Ra 2 604 Ingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger S. Johansen 2 604 Kontorleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Finn Thue 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Breili 1 612 Fylkesturistsje Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørg Andreassen 2 624 Distriktsarbeid Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Margrethe Skram Feyling 2 627 Fysioterapeut Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ellen Sporan 2 633 Kontordame Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Rune Eriksen 1 1617 Student Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Reidar Hæhre 1 532 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jorun Øhren 2 602 Student Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ingunn Fanavoll Øye 2 602 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hans Erik Riwen 1 602 Fylkesordfører Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arild Jensen 1 602 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristin Ørmen Johnsen 2 602 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Kallerud 1 604 Poståpner Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Finn Thue 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1988 Leder Thorbjørn Hagen 1 604 Næringskonsulen Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Dorthe Eide 2 605 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Breili 1 612 Fylkesturistsje Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 616 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Gravdal 2 617 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Turid Hjertaas 2 622 Reiselivskonsul Av departement 1970
1988 Nestleder Roy Wetterstad 1 625 Organisasjonsse Av Stortinget 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Eriksen 1 625 Leder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Mette Carlsen 2 706 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Erik Riwen 1 602 Fylkesordfører Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Steinar Gundersen 1 602 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Kallerud 1 604 Poståpner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kari Fagerjord 2 604 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne-Lise Søgnen 2 605 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 616 Rektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Gravdal 2 617 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Turid Hjertaas 2 622 Reiselivskonsul Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Elin Røren 2 624 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Eriksen 1 625 Leder Av departement 1970
1989 Nestleder Roy Wetterstad 1 625 Organisasjonsse Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Sandvik 1 1149 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans Erik Riwen 1 602 Fylkesordfører Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Gundersen 1 602 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elin Digre 2 602 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Toini Ness 2 602 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Fagerjord 2 604 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Kallerud 1 604 Poståpner Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Finn Thue 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Inger Johanne Ruud 2 604 Hovedlærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein Solheim 1 605 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Søgnen 2 605 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eivind Arne Fauskanger 1 605 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Gravdal 2 617 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Turid Hjertaas 2 622 Reiselivskonsul Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Elin Røren 2 624 Student Av departement 1970
1990 Nestleder Roy Wetterstad 1 625 Organisasjonsse Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjell Eriksen 1 625 Leder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Snorre Kjesbu 1 626 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Kristin Wig 2 711 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Sandvik 1 1149 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Toini Ness 2 602 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Elin Digre 2 602 Høgskolelærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans Erik Riwen 1 602 Fylkesordfører Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Kallerud 1 604 Poståpner Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Inger Johanne Ruud 2 604 Hovedlærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Fagerjord 2 604 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein Solheim 1 605 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eivind Arne Fauskanger 1 605 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Gravdal 2 617 Førstesekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Turid Hjertaas 2 622 Reiselivskonsul Av departement 1970
1991 Nestleder Roy Wetterstad 1 625 Organisasjonsse Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjell Eriksen 1 625 Leder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Snorre Kjesbu 1 626 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Kristin Wig 2 711 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunhild Alvik 2 219 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans Erik Riwen 1 602 Gruppeleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Elin Digre 2 602 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Toini Ness 2 602 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Torild Kristian Bye 2 602 Pedagogisk Kons Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tove Ness 2 602 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørg Landmark 2 602 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ranveig Knudsen 2 602 Økonomisjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Fagerjord 2 604 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Finn Thue 1 604 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Stein O. Rasmussen 1 604 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Berit Sandvik 2 604 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Kallerud 1 604 Poståpner Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Arne Fauskanger 1 605 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars Fredrik Stuve 1 605 Organisasjonssj Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Solheim 1 605 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørnar Faxvaag 1 605 Student Av departement 1970
1992 Nestleder Eva Gravdal 2 617 Kontormedarbeid Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anita Ekornrud 2 621 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Turid Hjertaas 2 622 Reiselivskonsul Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Eriksen 1 625 Leder Av departement 1970
1992 Leder Roy Wetterstad 1 625 Fylkessekretær Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Snorre Kjesbu 1 626 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Roy Vidar Steining 1 706 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ann Christensen 2 706 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Kristin Wig 2 711 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Åse Marit Haugland 2 821 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunhild Alvik 2 219 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Torild Kristian Bye 2 602 Pedagogisk Kons Av departement 1970
1993 Nestleder Bjørg Landmark 2 602 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ranveig Knudsen 2 602 Økonomisjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Stein O. Rasmussen 1 604 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Berit Sandvik 2 604 Student Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Bjørnar Faxvaag 1 605 Student Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Liv Sørensen 2 605 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Inga Sortland 2 605 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Øistein Sørebø 1 605 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Fredrik Stuve 1 605 Organisasjonssj Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anita Ekornrud 2 621 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Roy Vidar Steining 1 706 Student Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ann Christensen 2 706 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Åse Marit Haugland 2 821 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunhild Alvik 2 219 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ranveig Knudsen 2 602 Økonomisjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torild Kristian Bye 2 602 Pedagogisk Kons Av departement 1970
1994 Nestleder Bjørg Landmark 2 602 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Stein O. Rasmussen 1 604 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inga Sortland 2 605 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Fredrik Stuve 1 605 Organisasjonssj Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Øistein Sørebø 1 605 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anne Liv Sørensen 2 605 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Eriksen 1 625 Leder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Chr Lervik 1 627 Av departement 1970