Forvaltningsdatabasen

Det regionale høgskolestyret for Vestfold

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Vestfold" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Vestfold
Utvalgsnummer: 2108000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl. res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 219000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 8 705000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 60000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 53000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 57000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 50000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 45000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 57000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 11 71000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 50911
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 10 65000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 80000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 84000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 10 600000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Harald Haukaa 1 0 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Thomas Skaalnes 1 0 Student Av departement
1980 Vanlig medlem Per Arne Torstensen 1 703 Inspektør 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sven Magnø 1 703 Student 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Rolland 1 703 Høgskolelektor Av departement
1980 Leder Arnulv Borud 1 703 Utviklingssjef 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ragnhild Klock Andreassen 2 705 Husmor 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ellen Moen 2 705 Lektor 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anna Sofie Sanderud 2 707 Husmor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Daniel Bråthen 1 713 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Lise Lie 2 720 Av departement
1980 Vanlig medlem Stein Tryti 1 721 Høgskolelektor 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Johan Eide 1 722 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Trine Langemyr 2 722 Student 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Gulvik 1 726 Rektor Av departement
1980 Nestleder Ragnhild Hetty 2 727 Kontorassistent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Synnøve Gammelsæter 2 702 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Morten Andersen 1 703 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Rolland 1 703 Høgskolelektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ørnulv Bjercke 1 706 Rektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Osmund Skorge 1 706 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anna Sofie Sanderud 2 707 Husmor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Anne Marie Lilleås 2 713 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Daniel Bråthen 1 713 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Lise Lie 2 720 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ole Johan Eide 1 722 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Gulvik 1 726 Rektor Av departement
1981 Vanlig medlem Sofie Steinsholt 2 727 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sissel Andrup 2 702 Bibliotekar Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ellen Moen 2 705 Lektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Lars Helge Semb 1 717 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Alfred Olsen 1 717 Lektor Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Anne Marie Lilleås 2 721 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tom K. Berg 1 721 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Tor Svendsen 1 722 Høgskolelektor Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Anita Roberg 2 722 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Merete Been 2 104 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sissel Andrup 2 702 Bibliotekar Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Signe Heimdal 2 705 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunn Marit Sønsterud 2 716 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars Helge Semb 1 717 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tom K. Berg 1 721 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne Marie Lilleås 2 721 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Hanssen 1 722 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anita Roberg 2 722 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Merete Been 2 104 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sissel Andrup 2 702 Bibliotekar Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Biseth 2 703 Lektor Av departement 1970
1984 Leder Arnulv Borud 1 703 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Per Arne Torstensen 1 703 Inspektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Signe Heimdal 2 705 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Distriktssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Christensen 1 706 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Hillgaar 2 706 Bedriftsøkonom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Berg 1 706 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunn Marit Sønsterud 2 716 Student Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Egill T. Elvestad 1 717 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Håkon Godø 1 717 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lise Lie 2 720 99 Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Astrid Tysland 2 720 Gardbruker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Vadder 1 721 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ragna Gro Selnes 2 721 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Hanssen 1 722 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Johan Eide 1 722 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Nestleder Ragnhild Hetty 2 727 Kontorassistent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Morten Lunde 1 811 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Cecilie Billington 2 301 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Inger Biseth 2 703 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Geir Grifftun 1 705 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Hillgaar 2 706 Bedriftsøkonom Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Christensen 1 706 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Berg 1 706 Adjunkt Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Trude Frydenberg 2 716 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egill T. Elvestad 1 717 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Håkon Godø 1 717 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Astrid Tysland 2 720 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Vadder 1 721 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ragna Gro Selnes 2 721 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Johan Eide 1 722 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bente Lervold Cramer 2 723 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Morten Lunde 1 811 Student Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ingeborg Ree 2 220 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Sivert Hauglid 1 236 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Cecilie Billington 2 301 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Sissel Andrup 2 702 Bibliotekar Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Biseth 2 703 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Geir Grifftun 1 705 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Roar Løver 1 705 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Hillgaar 2 706 Bedriftsøkonom Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Christensen 1 706 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Berg 1 706 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Trude Frydenberg 2 716 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Solveig Belt 2 717 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egill T. Elvestad 1 717 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Astrid Tysland 2 720 Gardbruker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Thor Andersen 1 721 Vaktmester Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lars Vadder 1 721 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Johan Eide 1 722 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Bekkeli 2 722 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne-Merethe Gundersen 2 722 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bente Lervold Cramer 2 723 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse Kristin Kringsjå 2 417 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Mette Krogh 2 625 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Biseth 2 703 Lektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Christensen 1 706 Lektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Hillgaar 2 706 Bedriftsøkonom Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar Berg 1 706 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Solveig Belt 2 717 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harry E. Andersen 1 717 Studiesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Astrid Tysland 2 720 Gardbruker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thor Andersen 1 721 Vaktmester Av departement 1970
1987 Vanlig medlem John Henrik Larsen 1 721 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bente Lervold Cramer 2 723 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Karl Tore Nielsen 2 1001 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sissel Andrup 2 702 Bibliotekar Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Biseth 2 703 Lektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ketil-Andre Hansen 1 705 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bodil Ulvik 2 705 Høgskolelærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Morten Lie 1 705 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjarne Godaker 1 705 Ingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Brit Laila Olsen 2 705 Studieinstruktø Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Egil Christensen 1 706 Lektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Roy Sletsjø 1 707 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Solveig Belt 2 717 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Anne Lise Flattum 2 717 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johannes Synnes 1 717 Lektor Av departement 1970
1988 Leder Åsne Graver 2 720 Tannpleier Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eirik Stener Tobiassen 1 720 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Terje Amundsen 1 722 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bente Lervold Cramer 2 723 Husmor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Rolf Kr. Gjerstad 1 725 Regnskapssekret Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Frank Stensland 1 703 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon Larsen 1 705 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Brit Laila Olsen 2 705 Studieinstruktø Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Maja Gran 2 705 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bodil Ulvik 2 705 Høgskolelærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjarne Godaker 1 705 Ingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marina Hansen 2 706 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Alf Vagnild 1 714 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne Lise Flattum 2 717 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Johannes Synnes 1 717 Lektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rolf Kr. Gjerstad 1 725 Regnskapssekret Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Frank Stensland 1 703 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Håkon Røsland 1 703 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjarne Godaker 1 705 Ingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bodil Ulvik 2 705 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Maja Gran 2 705 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jon Larsen 1 705 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bitten Stenersen 2 705 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Brit Laila Olsen 2 705 Studieinstruktø Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Finn Holtan 1 706 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Helene Marie Wilberg 2 706 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marina Hansen 2 706 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rannveig Horntvedt 2 706 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 707 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Astrid Brun Trulsen 2 707 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Alf Vagnild 1 714 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Johannes Synnes 1 717 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jon-Asbjørn Bø 1 717 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Andersen 1 717 Driftsingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Lise Flattum 2 717 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rolf Kr. Gjerstad 1 725 Regnskapssekret Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole Håkon Røsland 1 703 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bitten Stenersen 2 705 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Brit Laila Olsen 2 705 Studieinstruktø Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Rannveig Horntvedt 2 706 Høgskolelærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Helene Marie Wilberg 2 706 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Finn Holtan 1 706 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 707 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Astrid Brun Trulsen 2 707 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Alf Vagnild 1 714 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Johannes Synnes 1 717 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jon-Asbjørn Bø 1 717 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erik Andersen 1 717 Driftsinge Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Kr. Gjerstad 1 725 Regnskapssekret Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tonje Tangen 2 427 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Lassen-Urdahl 1 627 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arild Sundt 1 702 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole Håkon Røsland 1 703 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 705 Distriktssekret Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Bitten Stenersen 2 705 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nell Gaalaas-Hansen 2 705 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Brit Laila Olsen 2 705 Studieinstruktø Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Berit H. Mathisen 2 705 Ekspeditør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Ove Nesse 1 705 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Signe Holm Knudtzon 2 705 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Steinar Floan Halse 1 705 Fhv. Lektor Av departement 1970
1992 Nestleder Ranveig Mork 2 706 Administrasjons Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Helene Marie Wilberg 2 706 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Finn Holtan 1 706 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Leder Egil Christensen 1 706 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Rannveig Horntvedt 2 706 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Magnor Johansen 1 707 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Brun Trulsen 2 707 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Unni Myhre 2 713 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Alf Vagnild 1 714 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik Andersen 1 717 Driftsingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jon-Asbjørn Bø 1 717 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Brit Døvle Larsen 2 717 Bibliotekar Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Johannes Synnes 1 717 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bente Lervold Cramer 2 723 Husmor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Kr. Gjerstad 1 725 Regnskapssekret Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Turid Hageberg Wold 2 1221 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tonje Tangen 2 427 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Lassen-Urdahl 1 627 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arild Sundt 1 702 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit H. Mathisen 2 705 Ekspeditør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Signe Holm Knudtzon 2 705 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Steinar Floan Halse 1 705 Fhv. Lektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Ove Nesse 1 705 Lektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Margrethe Haga 2 705 Høgskolelærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Nell Gaalaas-Hansen 2 705 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Unni Myhre 2 713 Rektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Brit Døvle Larsen 2 717 Bibliotekar Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Haakon Meland 1 717 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunn Hjertnes 2 719 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Turid Hageberg Wold 2 1221 Student Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tonje Tangen 2 427 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Arild Sundt 1 702 Lárer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Margrethe Haga 2 705 Høgskolelærer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit H. Mathisen 2 705 Ekspeditør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Signe Holm Knudtzon 2 705 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Steinar Floan Halse 1 705 Fhv Lektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Unni Myhre 2 713 Rektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Haakon Meland 1 717 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Brit Døvle Larsen 2 717 Bibliotekar Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunn Hjertnes 2 719 Student Av departement 1970