Forvaltningsdatabasen

Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal
Utvalgsnummer: 2114000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i.h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl.res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 10 323000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 8 10 323000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 12 119066 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 74140 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 88818 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 10 94666 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 12 143922 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 122000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 84000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 42000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 88000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 161000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 92000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 17 60000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 3 36250
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Erling Bjørnetun 1 0 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Toft 1 1502 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Andreas Bachman 1 1502 Undervisningsleder Av departement 1970 1970
1980 Leder Magnus Polden 1 1503 Skolesjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Else Kielland Gulla 2 1503 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunvor Krogsæter 2 1503 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Elde 1 1503 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bodil Lystad 2 1503 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Aase Roland 2 1504 Overlege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Øvreset 1 1504 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Oddbjørg Remøy 2 1515 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kåre Sæther 1 1517 Student Av departement
1980 Vanlig medlem Bente Christensen 2 1519 Amanuensis Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Rolv Amdam 1 1523 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ivar Furu 1 1563 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gerd Inger Kaasen 2 1943 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anne Britt Lund 2 1201 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Ødegård 1 1502 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Arild Kallmyr 1 1502 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Else Kielland Gulla 2 1503 Husmor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Hilde Løvås 2 1702 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kari Wiggen 2 1502 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Anne Britt Lund 2 1502 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Øvreset 1 1504 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jon Erik Svendsen 1 1504 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjarne Voldnes 1 1504 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Lars Harald Alstadsæter 1 1519 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jorunn Hetland 2 1519 Amanuensis Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Solveig Krogsæter 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Jorunn Worren 2 713 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bodil Lystad 2 1503 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Voldnes 1 1504 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jon Erik Svendsen 1 1504 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Løchø Brevig 1 1504 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars Harald Alstadsæter 1 1519 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Greta Dalen 2 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Solvei Ingeborg Thuseth 2 1636 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Unni Dalsegg 2 501 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jorunn Worren 2 713 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ingar Aas 1 1502 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Martin Risnes 1 1502 Amanuensis Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Elisabeth Tangen 2 1502 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 1502 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Else Kielland Gulla 2 1503 Forretningsdriven Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bodil Lystad 2 1503 Adjunkt Av departement 1970
1984 Leder Magnus Polden 1 1503 Skolesjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Elde 1 1503 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunvor Krogsæter 2 1504 99 Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Aase Roland 2 1504 Overlege Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Løchø Brevig 1 1504 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helge Myklebust 1 1504 Høgskoleinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Nygård 1 1515 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jorunn Hetland 2 1519 Amanuensis Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Jorunn Braute 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Laila Kaland 2 1528 Sykepleiersjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torunn Mølsæter 2 1529 Lærer Av departement 1970
1984 Nestleder Arne Stavik 1 1548 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Viseth 2 1563 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Greta Dalen 2 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Solvei Ingeborg Thuseth 2 1636 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Unni Dalsegg 2 501 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magne Bergland 1 806 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Fure 1 1441 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Martin Risnes 1 1502 Amanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 1502 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ingar Aas 1 1502 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Elisabeth Tangen 2 1502 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helge Myklebust 1 1504 Høgskoleinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Nygård 1 1515 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jorunn Braute 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sissel Aurdal 2 1528 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Laila Kaland 2 1528 Sykepleiersjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører Av departement 1970
1985 Nestleder Arne Stavik 1 1548 Adjunkt Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Viseth 2 1563 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Møller 1 1719 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lisbeth Rotheim 2 236 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magne Bergland 1 806 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Haldor Hårvik 1 1201 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Olav Fure 1 1441 Student Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Bergum 2 1502 Student Av departement 1970
1986 Leder Ingar Aas 1 1502 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Martin Risnes 1 1502 Amanuensis Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Eldrid Solvang 2 1504 Undervisningslede Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Helge Myklebust 1 1504 Høgskoleinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jorunn Braute 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bergljot Melsæt Alme 2 1519 Bibliotekar Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Frode Birkeland 1 1519 Høgskolebibliotek Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Svanhild Åsen 2 1525 Daglig Leder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sissel Aurdal 2 1528 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører Av departement 1970
1986 Nestleder Arne Stavik 1 1548 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Viseth 2 1563 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Møller 1 1719 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Marianne Hanche-Olsen 2 219 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Olav Fure 1 1441 Student Av departement 1970 1970
1987 Leder Ingar Aas 1 1502 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Marianne Lie 2 1503 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eldrid Solvang 2 1504 Undervisningsle Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Frode Birkeland 1 1519 Høgskolebibliot Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bergljot Melsæt Alme 2 1519 Bibliotekar Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Svanhild Åsen 2 1525 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører Av departement 1970
1987 Nestleder Arne Stavik 1 1548 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Paul Søvik 1 1551 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Viseth 2 1563 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Østvik 2 1401 Student Av departement 1970
1988 Leder Ingar Aas 1 1502 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Eli Ellingsgård 2 1502 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Randi Kjønø 2 1503 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inge Hill 1 1503 Personalsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjarne Elde 1 1503 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Wirum 2 1503 Høgskolelærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Astrid Aas 2 1504 Spesialpedagog Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Terje Tvedt 1 1504 Høgskolelektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Leiv Myklebust 1 1519 Amanuensis Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jorunn Braute 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ottar Magne Skare 1 1519 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Svanhild Åsen 2 1525 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Torunn Mølsæter 2 1529 Ordfører Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Arne Stavik 1 1548 Rektor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Arve Hans Otterlei 1 1554 Faglærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Steinar Husby 1 1563 Gårdbruker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Sofie Mjøen 2 1634 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anita Vesth 2 806 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bengt Bjørnset 1 1401 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inge Hill 1 1503 Personalsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Wirum 2 1503 Høgskolelærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Terje Tvedt 1 1504 Høgskolelektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Astrid Aas 2 1504 Spesialpedagog Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Leiv Myklebust 1 1519 Amanuensis Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jorunn Braute 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arve Hans Otterlei 1 1554 Faglærer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Steinar Husby 1 1563 Gårdbruker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bente Dalsbø 2 1902 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Wenche Willoch 2 301 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anita Vesth 2 806 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bengt Bjørnset 1 1401 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Beinta Jakupsstovu 2 1502 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inge Hill 1 1503 Personalsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Kristian Øyen 1 1503 Arbeidsformidle Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Wirum 2 1503 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Orvik 1 1504 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Terje Tvedt 1 1504 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Hallvard Klokkersund 1 1504 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Astrid Aas 2 1504 Spesialpedagog Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Honningsvåg 2 1504 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jorunn Braute 2 1519 Høgskolelærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Leiv Myklebust 1 1519 Amanuensiss Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arve Hans Otterlei 1 1554 Faglærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Berit Offenberg 2 1556 Administrativ L Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Steinar Husby 1 1563 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Bakkesjø 1 1719 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bente Dalsbø 2 1902 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Wenche Willoch 2 301 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Beinta Jakupsstovu 2 1502 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Kristian Øyen 1 1503 Arbeidsformidle Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inge Hill 1 1503 Personalsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Honningsvåg 2 1504 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hallvard Klokkersund 1 1504 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Astrid Aas 2 1504 Spesialpedagog Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Orvik 1 1504 Høgskolelærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arve Hans Otterlei 1 1554 Faglærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Berit Offenberg 2 1556 Administrativ L Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Steinar Husby 1 1563 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Bakkesjø 1 1719 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Einar Roos 1 104 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Wenche Willoch 2 301 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Beinta Jakupsstovu 2 1502 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein Halvorsen 1 1502 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inge Hill 1 1503 Personalsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Kristian Øyen 1 1503 Arbeidsformidle Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Elsa-Marie Larsen 2 1503 Husmor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Honningsvåg 2 1504 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Vidar Hagerup 1 1504 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Orvik 1 1504 Høgskolelærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Astrid Aas 2 1504 Spesialpedagog Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Terje Tvedt 1 1504 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Hallvard Klokkersund 1 1504 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Terje Kolstad 1 1511 Vegplanlegger Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marie Solheim 2 1516 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Heggen 1 1519 Forskningsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kirsten Hundvebakke 2 1519 Bibliotekar Av departement 1970
1992 Vanlig medlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Leder Svanhild Åsen 2 1525 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Torunn Mølsæter 2 1529 Rektor Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Margrethe Tennfjord 2 1534 Ordfører Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Stavik 1 1548 Rektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Arve Hans Otterlei 1 1554 Faglærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Morten Rødahl 1 1556 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Berit Offenberg 2 1556 Administrativ L Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kristin Sørheim 2 1560 Distriktsveteri Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Steinar Husby 1 1563 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Bakkesjø 1 1719 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Einar Roos 1 104 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Halvorsen 1 1502 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Elsa-Marie Larsen 2 1503 Husmor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Elin Bækkelund 2 1504 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Morten Rognaldsen 1 1504 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Vidar Hagerup 1 1504 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Terje Kolstad 1 1511 Vegplanlegger Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Laila Måløy 2 1516 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Marie Solheim 2 1516 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Heggen 1 1519 Førsteamanuensi Av departement 1970
1993 Vanlig medlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kirsten Hundvebakke 2 1519 Avdelingsbiblio Av departement 1970
1993 Nestleder Margrethe Tennfjord 2 1534 Ordfører Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arve Øverås 1 1535 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Morten Rødahl 1 1556 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kristin Sørheim 2 1560 Distriktsveteri Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Halvorsen 1 1502 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Elsa-Marie Larsen 2 1503 Husmor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Morten Rognaldsen 1 1504 Student Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Elin Bækkelund 2 1504 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Terje Kolstad 1 1511 Vegplanlegger Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Laila Måløy 2 1516 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kirsten Hundvebakke 2 1519 Avdelingsbiblio Av departement 1970
1994 Vanlig medlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kåre Heggen 1 1519 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Nestleder Margrethe Tennfjord 2 1534 Ordfører Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arve Øverås 1 1535 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kristin Sørheim 2 1560 Distriktsveteri Av departement 1970