Forvaltningsdatabasen

Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag
Utvalgsnummer: 2115000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i.h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl.res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 7 237000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 7 642000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 43500 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 54000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 42400 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 55800 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 53000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 1596000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 97000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 47000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 57000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 63000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 198000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 110000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Ole Vanebo 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kari Wold 2 1601 Administrasjonssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerd Ytreland 2 1601 Lærer Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Johan Christia Arentz 1 1601 Direktør 1970
1980 Vanlig varamedlem Ola Kindseth 1 1601 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Flønes 1 1601 Distriktssekretær Av departement
1980 Leder Rolf Antonsen 1 1601 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Petter Willumsen 1 1601 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Julie Pharo Øian 2 1601 Administrasjonssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Jacobsen 2 1601 Student Av departement
1980 Vanlig medlem Sigrun Damgård 2 1601 Student Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Kari Nordsteien 2 1601 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sven A. Swensson 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Halse 1 1601 Student Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ruth Rein 2 1624 Lærer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ola P. Hoel 1 1634 Ordfører Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Johan Frydenlund 1 1635 Rektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1635 Husmor Av departement
1980 Vanlig medlem Johnny Kristensen 1 1636 Hovedlærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lisbeth Paulsen 2 512 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anders Fløttum 1 1111 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Johan Fætten 1 1601 Student I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Flønes 1 1601 Distriktssekretær Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Johan Christia Arentz 1 1601 Direktør 1970
1981 Vanlig varamedlem Julie Pharo Øian 2 1601 Administrasjonssekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gerd Ytreland 2 1601 Lærer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ola Kindseth 1 1601 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan Frydenlund 1 1635 Rektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Liv Strand 2 1635 Husmor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Arild Holten 1 1662 Student Av departement 1970 1970
1982 Sven A. Swensson 1 0 Høgskolelektor
1982 Vanlig medlem Torunn Birkelan Wisth 2 1601 Adjunkt Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Torbjørn Dahle 1 1601 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Randi Røed Andersen 2 1601 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Anne Lise Sverdrup 2 1601 Lektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Julie Pharo Øian 2 1601 Administrasjonss Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Erlandsen 1 1601 Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Grete Nakken 2 1601 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Espen Lund 1 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Marit Erlandsen 2 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Rita Jentoft 2 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars Lillegraven 1 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Torbjørn Dahle 1 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Grete Nakken 2 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Espen Lund 1 1601 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Randi Røed Andersen 2 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Roger Kristiansen 1 1601 Student Av departement 1970
1984 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Kari Nordsteien 2 1601 Lærer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Helge Gaasø 1 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Synnøve Gravvold 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Marit Erlandsen 2 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Lillegraven 1 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jarle Brønstad 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Iversen 2 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ragnhild Collin-Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif Lein 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Randi Opøyen 2 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torbjørn Dahle 1 1601 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Rita Jentoft 2 1601 Student Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gunhild Øyangen 2 1622 Gardbruker Av departement 1970
1984 Nestleder Ruth Rein 2 1624 Lærer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anne J. Braseth 2 1630 Husmor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ola P. Hoel 1 1634 Ordfører Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ottar Selbæk 1 1635 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Huseby 1 1636 Tiltakssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Utne 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Flønes 1 1662 Distriktssekretær Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Leif Lein 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Synnøve Gravvold 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Helge Gaasø 1 1601 Student Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Jarle Brønstad 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Iversen 2 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Randi Opøyen 2 1601 Student Av departement 1970
1985 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Opheim 1 1601 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Johanne Hoaas 2 1601 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Erlandsen 2 1601 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ragnhild Collin-Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Roger Kristiansen 1 1601 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunhild Øyangen 2 1622 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ottar Selbæk 1 1635 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Olav Huseby 1 1636 Tiltakssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Utne 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Erlandsen 2 1601 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Synnøve Gravvold 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ragnhild Collin-Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Marie M. Berg 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hilde Mjølnerød 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Frog 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Johanne Hoaas 2 1601 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Leif Lein 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Svein Opheim 1 1601 Student Av departement 1970
1986 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Edgar Leistad 1 1601 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Iversen 2 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Matias Rygg 1 1601 Inspektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tone Tangstad 2 1601 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jarle Brønstad 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Unni Cecilie Bakke 2 1601 Student Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunhild Øyangen 2 1622 Statsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne J. Braseth 2 1630 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ottar Selbæk 1 1635 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Olav Huseby 1 1636 Tiltakssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Utne 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ståle Longva 1 1662 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Laila Småstuen 2 502 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Dahl 2 1601 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Edgar Leistad 1 1601 Student Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Fredrik Bø 1 1601 Student Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hilde Mjølnerød 2 1601 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar Frog 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Marie M. Berg 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Matias Rygg 1 1601 Inspektør Av departement 1970
1987 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Iversen 2 1601 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunhild Øyangen 2 1622 Statsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne J. Braseth 2 1630 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ottar Selbæk 1 1635 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Olav Huseby 1 1636 Tiltakssekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Utne 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Cathrine Utne 2 103 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Unn Fjæstad 2 713 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Endre Løfaldli 1 1567 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Bye Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Siri Ulvin 2 1601 Logoped Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arild Rødland 1 1601 Professor Av departement 1970
1988 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalkonsule Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Olaug Kjærran Keller 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Snøve 1 1601 Fhv. Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Solveig Bjørkøy 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Harald Warø 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Julie Pharo Øian 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Huseby 1 1636 Næringskonsulen Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Aud Lunde Solem 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Utne 2 1653 Adjunkt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 1657 Ingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Flønes 1 1662 Distriktssekret Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Arnfinn Havdal 1 1702 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 213 Rådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Oluf Øvereng 1 1601 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Bye Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Harald Warø 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arild Rødland 1 1601 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Julie Pharo Øian 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Solveig Bjørkøy 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Siri Ulvin 2 1601 Logoped Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bodil Ottesen 2 1601 Student Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Marit Carlsen 2 1601 Student Av departement 1970
1989 Nestleder Aud Lunde Solem 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Bjørkøy 1 1662 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Olsen 1 1719 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigrun Fostad 2 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Siri Ulvin 2 1601 Logoped Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Julie Pharo Øian 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Spjelkavik 2 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arild Rødland 1 1601 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Oluf Øvereng 1 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bodil Ottesen 2 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lasse Sandberg 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Solveig Bjørkøy 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Marit Carlsen 2 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Bye Hansen 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Espen Schefte 1 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Rosvoll 1 1601 Student Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Harald Warø 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hilde Skogmo 2 1601 Kontorfullmekti Av departement 1970
1990 Nestleder Aud Lunde Solem 2 1653 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Astrid Brækken 2 1653 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Valdemar Finanger 1 1653 Høgskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 1657 Ingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Bjørkøy 1 1662 Førsteamanuensis Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans Reiten 1 1662 Assurandør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn Olsen 1 1719 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lasse Sandberg 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigrun Fostad 2 1601 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Siri Ulvin 2 1601 Logoped Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hilde Skogmo 2 1601 Kontorfullmekti Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arild Rødland 1 1601 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Spjelkavik 2 1601 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bjørn Rosvoll 1 1601 Student Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Espen Schefte 1 1601 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Solveig Bjørkøy 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Astrid Brækken 2 1653 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Valdemar Finanger 1 1653 Høgskolelektor Av departement 1970
1991 Nestleder Aud Lunde Solem 2 1653 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 1657 Ingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans Reiten 1 1662 Assurandør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Harrang 2 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalkonsule Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Siri Ulvin 2 1601 Logoped Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gerd Wold 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Spjelkavik 2 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Solveig Bjørkøy 2 1601 Konsulent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Vibeke Gullerud 2 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn Rosvoll 1 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arild Rødland 1 1601 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Raymond Jenssen 1 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Valborg Lippestad 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Espen Schefte 1 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hilde Skogmo 2 1601 Kontorfullmekti Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Veslemøy Tyssø 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sigrun Fostad 2 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Morten Aune 1 1601 Student Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lasse Sandberg 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inge Kvaran 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Guttorm Reppe 1 1620 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marie Vik 2 1634 Husmor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Huseby 1 1636 Hovedutvalgsled Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Mari Rognes 2 1648 Blomsterhandler Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Valdemar Finanger 1 1653 Høgskolelektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Brækken 2 1653 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Aud Lunde Solem 2 1653 Rektor Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 1657 Ingeniør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Hans Reiten 1 1662 Assurandør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Remen 1 1663 Ingeniør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Endre Witzø 1 1566 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Vibeke Gullerud 2 1601 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Valborg Lippestad 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Siri Leraand 2 1601 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Raymond Jenssen 1 1601 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Morten Aune 1 1601 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Harrang 2 1601 Student Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gerd Wold 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inge Kvaran 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Veslemøy Tyssø 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jarl Inge Jensen 1 1601 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Guttorm Reppe 1 1620 Adjunkt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Marie Vik 2 1634 Husmor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Mari Rognes 2 1648 Blomsterhandler Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Remen 1 1663 Ingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Endre Witzø 1 1566 Student Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Inge Kvaran 1 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gerd Wold 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Siri Leraand 2 1601 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Harrang 2 1601 Student Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Veslemøy Tyssø 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jarl Inge Jensen 1 1601 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Guttorm Reppe 1 1620 Adjunkt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Marie Vik 2 1634 Husmor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Mari Rognes 2 1648 Blomsterhandler Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Remen 1 1663 Ingeniør Av departement 1970