Forvaltningsdatabasen

Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Utvalgsnummer: 2125000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1959
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1959 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Rådet er Norsk Utenrikspolitisk Institutts øverste ledelse. Instituttets formål er å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved spre opplysning om internasjonale forhold og fremme studiet av mellomfolkelig samarbeidsproblemer og årsaker til int
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 26 0 1 41000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 26 25 1 58545 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 26 26 1 23794 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Egil Ingolf Hovind 1 0 Oberstløytnant Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 0 Universitetslektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Grimstvedt 1 219 Kommandørkaptein Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Sten Lundbo 1 219 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jens A. Christophersen 1 219 Dosent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Erik Nessheim 1 220 Gruppesekretær
1980 Vanlig varamedlem Anton Fredrik Andresen 1 301 Magister Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Finn Stian Pedersen 1 301 Kontorleder Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 301 Assisterende Direktør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Ole Wang 1 301 Kommandør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Frank Bjerkholt 1 301 Redaktør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Dagfrid Hermansen 2 301 Bibliotekar Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Frode Omang 1 301 Forsker Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Kåre D. Tønnesson 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Jostein Mykletun 1 301 Utredningsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ingrid Semmingsen 2 301 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Tor Strand 1 301 Redaksjonssjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Torkel Opsahl 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant
1980 Vanlig varamedlem Lars Svåsand 1 1201 Universitetslektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Thorolf Rafto 1 1201 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Leif K. Ervik 1 1201 Forskningsleder Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 0 Universitetslektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Egil Ingolf Hovind 1 0 Oberstløytnant Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Torgeir Sandboe 1 219 Oberstløytnant Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jens A. Christophersen 1 219 Dosent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Sten Lundbo 1 219 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erik Nessheim 1 220 Gruppesekretær
1981 Vanlig varamedlem Tor Strand 1 301 Redaksjonssjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Finn Stian Pedersen 1 301 Kontorleder Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Anton Fredrik Andresen 1 301 Magister Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Jostein Mykletun 1 301 Utredningsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kåre D. Tønnesson 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ingrid Semmingsen 2 301 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Frank Bjerkholt 1 301 Redaktør Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Torkel Opsahl 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Frode Omang 1 301 Forsker Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Dagfrid Hermansen 2 301 Bibliotekar Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 301 Assisterende Direktør Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant
1981 Vanlig varamedlem Leif K. Ervik 1 1201 Forskningsleder Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Thorolf Rafto 1 1201 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Lars Svåsand 1 1201 Universitetslektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis Av instans utenfor departement
1982 Vanlig medlem Helge Pharo 1 213 Universitetslekt Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eilif Dahl 1 214 Professor Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ole Wang 1 217 Kommandør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Torstein Sandø 1 217 Programredaktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Torgeir Sandboe 1 217 Oberstløytnant Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Vilhelm Aubert 1 219 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Olav Knudsen 1 219 Dosent Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jens A. Christophersen 1 219 Dosent Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Statssekretær Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tor Strand 1 301 Redaksjonssjef Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Frode Omang 1 301 Forsker Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Anton Fredrik Andresen 1 301 Redaktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Dagfrid Hermansen 2 301 Bibliotekar Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jakob Sverdrup 1 301 Direktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kåre D. Tønnesson 1 301 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Liv Mørch Finborud 2 301 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Mona Persvold 2 301 Opplysningssjef Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Frank Bjerkholt 1 301 Redaktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Reidar Torp 1 301 Generalmajor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arne Arnesen 1 301 Direktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Erik Loe 1 301 Redaktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ted Hanisch 1 301 Instituttleder Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Eirik O. H. Moen 1 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arild Holland 1 301 Administrerende Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørg Storvik 2 301 Adm.Sekretær Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 301 Assisterende Dir Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tove Pihl 2 301 Rektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1102 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970 1970
1982 Vanlig medlem Thorolf Rafto 1 1201 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 1201 Universitetslekt Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Alf Kaartvedt 1 1201 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Victor D. Normann 1 1201 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Leif K. Ervik 1 1201 Forskningsleder Av andre 1970 1970
1982 Nestleder Stein Kuhnle 1 1201 Amanuensis Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Just Faaland 1 1201 Direktør Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Rolf Chr. Danielsen 1 1201 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Fuglum 1 1601 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Egil Ingolf Hovind 1 1719 Oberstløytnant Av andre 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis Av andre 1970 1970
1982 Leder Geir Lundestad 1 1902 Professor Av andre 1970 1970