Forvaltningsdatabasen

Fridtjof Nansens institutt for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fridtjof Nansens institutt for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fridtjof Nansens institutt for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning
Utvalgsnummer: 2126000
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 1 0 0 0
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 1 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Torstein Eckhoff 1 219 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Torstein Eckhoff 1 219 Professor Av departement 1970