Forvaltningsdatabasen

Det lokale programråd for NRK - Finnmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det lokale programråd for NRK - Finnmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det lokale programråd for NRK - Finnmark
Utvalgsnummer: 2142000
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet
Mandat:
Distriktsprogramråden skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten ved distriktskontorene og i programsaker som kringkastingssjefen eller lederen for distriktskontoret forelegger eller som rådet finner grunn til å ta opp. Distriktsprogramrådene o
Utvalgstype: Permanente utvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 0 4 11000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 3 4 12000