FORVALTNINGSDATABASEN

Det lokale programråd for NRK - Troms

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det lokale programråd for NRK - Troms" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det lokale programråd for NRK - Troms
Utvalgsnummer: 2143000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1933
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1933 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Se under mandatet for Det lokale programråd for NRK - Finnmark.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 0 4 11000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 4 4 12500 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Freder Frederiksen 1 1901 Redaktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Simon Strøm 1 1902 Sekretær Av departement
1980 Leder Torleiv Senum 1 1902 Inspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Helge Lunde 1 1902 Idrettskonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1924 Kontorfullmektig 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inge Georg Elia Mikalsen 1 1929 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigrid Brox 2 1929 Poststyrer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Simon Strøm 1 1902 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Helge Lunde 1 1902 Idrettskonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sigrid Brox 2 1929 Poststyrer Av departement