Forvaltningsdatabasen

Skatteklagenemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skatteklagenemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skatteklagenemnda
Utvalgsnummer: 215
Opprettelsesår: 2016
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2016 Snorre Sundquist 1 0 regiondirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Anne Lise Remme 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Helene Haugland 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Leif Drillestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Kari Solem 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Magnus Lyslid 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Mari Cecilie Gjølstad 2 0 Fagsjef skatt/ advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Marianne Brockmann Bugge 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Stig Talleraas 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Anne Marit Vigdal 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Anders Olsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Petter D. Grann-Meyer 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Agnete Velde Jansson 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Jan Syversen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Eivind Furuseth 1 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Marthe Hammer 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Synnøve E. Nordnes 2 0 lagdommer Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Egil Steinberg 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Marianne Husby 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Alexander Schønemann 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Bjørn Sigmund Slåtta 1 0 skattedirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.04.2019
2016 Camilla Ongre 2 0 samferdselsråd Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Ragnar Østensen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Jarle N. Aarseth 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Ernest Tell 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Trygve Holst Ringen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Siv Tone Franche 2 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.09.2016
2016 Frode Ludvigsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Ellen Beate Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Magne Kristian Steinholt 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Bjørn Einar Folkvord 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Faisal Siddiq 1 0 advokatfullmektig Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Gudrun Bugge Andvord 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Harald Johannessen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Stig Øye 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Benn Folkvord 1 0 professor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Øivind Wabø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Tom Thomassen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Kate Bjørnelykke 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Tom Peder Jakobsen 1 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Harald Andris Hamre 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Anne Britt Norø 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Elin Backer-Grøndahl 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Maj Hines 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Eli Marie Åsen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Øyvind Risbakken 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Lars Fallan 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 15.05.2019
2016 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Tine Kristiansen 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Harald Sigurd Olsen 1 0 dosent Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Pål Kårbø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Olav Hauge 1 0 amanuensis Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Henrik Tore Dahl 1 2660 jurist Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2016 Ingebjørg Vamråk 2 50720 PhD research scholar Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Tom Peder Jakobsen 1 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Tine Kristiansen 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Stig Øye 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Harald Johannessen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Harald Sigurd Olsen 1 0 dosent Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Marianne Husby 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Anne Lise Remme 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Bjørn Einar Folkvord 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Øivind Wabø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Benn Folkvord 1 0 professor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Leif Drillestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Petter D. Grann-Meyer 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Camilla Ongre 2 0 samferdselsråd Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Helene Haugland 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Bjørn Sigmund Slåtta 1 0 skattedirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.04.2019
2017 Maj Hines 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Ernest Tell 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Faisal Siddiq 1 0 advokatfullmektig Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Olav Hauge 1 0 amanuensis Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Kate Bjørnelykke 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Tom Thomassen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Pål Kårbø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Magne Kristian Steinholt 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Agnete Velde Jansson 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Mari Cecilie Gjølstad 2 0 Fagsjef skatt/ advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Magnus Lyslid 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Elin Backer-Grøndahl 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Harald Andris Hamre 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Gudrun Bugge Andvord 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Lars Fallan 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 15.05.2019
2017 Jarle N. Aarseth 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Kari Solem 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Stig Talleraas 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Frode Ludvigsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Thomas Rinden 1 0 økonomidirektør Departementet 01.09.2017 01.07.2020
2017 Alexander Schønemann 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Anne Marit Vigdal 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Ragnar Østensen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Eivind Furuseth 1 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Øyvind Risbakken 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Synnøve E. Nordnes 2 0 lagdommer Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Marthe Hammer 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Eli Marie Åsen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Anne Britt Norø 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Anders Olsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Jan Syversen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Trygve Holst Ringen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Egil Steinberg 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Snorre Sundquist 1 0 regiondirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Ellen Beate Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Marianne Brockmann Bugge 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Henrik Tore Dahl 1 2660 jurist Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2017 Ingebjørg Vamråk 2 50720 PhD research scholar Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Ragnar Østensen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Magne Kristian Steinholt 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.04.2019
2018 Snorre Sundquist 1 0 regiondirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Benn Folkvord 1 0 professor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Harald Andris Hamre 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Stig Øye 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Egil Steinberg 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Anne Britt Norø 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Tom Peder Jakobsen 1 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Bjørn Sigmund Slåtta 1 0 skattedirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Faisal Siddiq 1 0 advokatfullmektig Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Eli Marie Åsen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Agnete Velde Jansson 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Harald Johannessen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Kari Solem 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Øyvind Risbakken 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Ernest Tell 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Trygve Holst Ringen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Mari Cecilie Gjølstad 2 0 Fagsjef skatt/ advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Marianne Brockmann Bugge 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Maj Hines 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Marthe Hammer 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Alexander Schønemann 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Kate Bjørnelykke 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Tom Thomassen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Magnus Lyslid 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Pål Kårbø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Petter D. Grann-Meyer 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Anne Marit Vigdal 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Frode Ludvigsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Tine Kristiansen 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Bjørn Einar Folkvord 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Thomas Rinden 1 0 økonomidirektør Departementet 01.09.2017 01.07.2020
2018 Helene Haugland 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Anne Lise Remme 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Olav Hauge 1 0 amanuensis Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Ellen Beate Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Marianne Husby 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Stig Talleraas 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Eivind Furuseth 1 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Anders Olsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Gudrun Bugge Andvord 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Jarle N. Aarseth 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Jan Syversen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Leif Drillestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Camilla Ongre 2 0 samferdselsråd Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Harald Sigurd Olsen 1 0 dosent Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Øivind Wabø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Lars Fallan 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 15.05.2019
2018 Synnøve E. Nordnes 2 0 lagdommer Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Elin Backer-Grøndahl 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Henrik Tore Dahl 1 2660 jurist Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2018 Ingebjørg Vamråk 2 50720 PhD research scholar Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Alexander Schønemann 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Øyvind Risbakken 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Mari Cecilie Gjølstad 2 0 Fagsjef skatt/ advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Frode Ludvigsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Synnøve E. Nordnes 2 0 lagdommer Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Egil Steinberg 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Thomas Rinden 1 0 økonomidirektør Departementet 01.09.2017 01.07.2020
2019 Helene Haugland 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Anne Lise Remme 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Elin Backer-Grøndahl 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Tine Kristiansen 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Eli Krogstad 2 0 advokat Departementet 01.04.2019 01.07.2020
2019 Bjørn Sigmund Slåtta 1 0 skattedirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Gudrun Bugge Andvord 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Tom Peder Jakobsen 1 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Camilla Ongre 2 0 samferdselsråd Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Jarle N. Aarseth 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Petter D. Grann-Meyer 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Marthe Hammer 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Stig Talleraas 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Eivind Furuseth 1 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Karsten Karlsen Sunde 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.04.2019
2019 Benn Folkvord 1 0 professor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Jan Syversen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Anne Marit Vigdal 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Eli Marie Åsen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Kate Bjørnelykke 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Ellen Beate Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Trygve Holst Ringen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Harald Andris Hamre 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Marianne Brockmann Bugge 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Marianne Husby 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Magnus Lyslid 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 15.08.2019 01.07.2020
2019 Agnete Velde Jansson 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Faisal Siddiq 1 0 advokatfullmektig Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Ragnar Østensen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Stig Øye 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Kari Solem 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Bjørn Einar Folkvord 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Maj Hines 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Pål Kårbø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Harald Sigurd Olsen 1 0 dosent Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Olav Hauge 1 0 amanuensis Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Øivind Wabø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Anders Olsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Harald Johannessen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Anne Britt Norø 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Lars Fallan 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 15.05.2019
2019 Tom Thomassen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Snorre Sundquist 1 0 regiondirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Magne Kristian Steinholt 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Ernest Tell 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Leif Drillestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Henrik Tore Dahl 1 2660 jurist Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2019 Ingebjørg Vamråk 2 50720 PhD research scholar Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Ellen Beate Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Leif Drillestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Alexander Schønemann 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Synnøve E. Nordnes 2 0 lagdommer Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Magne Kristian Steinholt 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Magnus Lyslid 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Marianne Husby 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Marianne Brockmann Bugge 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Tom Peder Jakobsen 1 0 aut. regnskapsfører Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Jan Syversen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Eli Krogstad 2 0 advokat Departementet 01.04.2019 01.07.2020
2020 Faisal Siddiq 1 0 advokatfullmektig Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Benn Folkvord 1 0 professor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Bjørn Sigmund Slåtta 1 0 skattedirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Agnete Velde Jansson 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Kari Solem 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Tom Thomassen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Gudrun Bugge Andvord 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Petter D. Grann-Meyer 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Aksel Bjølseth Stenhamar 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Harald Johannessen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Pål Kårbø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Jarle N. Aarseth 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Marthe Hammer 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Ragnar Østensen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Trygve Holst Ringen 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Camilla Ongre 2 0 samferdselsråd Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Stig Øye 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Maj Hines 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Anders Olsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Egil Steinberg 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Anne Marit Vigdal 2 0 universitetslektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Stig Talleraas 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Thomas Rinden 1 0 økonomidirektør Departementet 01.09.2017 01.07.2020
2020 Bjørn Einar Folkvord 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Kate Bjørnelykke 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Olav Hauge 1 0 amanuensis Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Anne Britt Norø 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Elin Backer-Grøndahl 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Helene Haugland 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Mari Cecilie Gjølstad 2 0 Fagsjef skatt/ advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Eivind Furuseth 1 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Øivind Wabø 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Ernest Tell 1 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 15.08.2019 01.07.2020
2020 Frode Ludvigsen 1 0 statsautorisert revisor Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Harald Sigurd Olsen 1 0 dosent Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Anne Lise Remme 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Ingfrid Oddveig Tveit 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Snorre Sundquist 1 0 regiondirektør Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Eli Marie Åsen 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Tine Kristiansen 2 0 advokat Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Øyvind Risbakken 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Harald Andris Hamre 1 0 siviløkonom Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Henrik Tore Dahl 1 2660 jurist Departementet 01.01.2016 01.07.2020
2020 Ingebjørg Vamråk 2 50720 PhD research scholar Departementet 01.01.2016 01.07.2020